Maare chiru li po Abril re li chihabʼ 30, li Jesus xkoho Jerusalen. Naabʼalebʼ li poyanam wankebʼ chaq saʼ li tenamit aʼin re xnimankil li Paswa. Saʼ li ninqʼe aʼin, nekeʼxmayeja ebʼ li xul saʼ rochoch li Yos. Wankebʼ nekeʼxkʼam chaq ebʼ li xul, abʼan wankebʼ nekeʼxloqʼ aran Jerusalen.

Naq kiwulak li Jesus saʼ rochoch li Yos, kixkʼe reetal naq aran yookebʼ chi kʼayink xul. Yookebʼ chi yakok saʼ rochoch li Jehobʼa! Kʼaru kixbʼaanu li Jesus? Kixyiibʼ jun li tzʼuum re kʼaam ut kiroksi re risinkilebʼ li karneer ut ebʼ li wakax saʼ rochoch li Yos. Joʼkan ajwiʼ, kixbʼalqʼusi xmeexebʼ laj jalol tumin, ut kixpaji li xtuminebʼ chiru chʼochʼ.  Li Jesus kixye rehebʼ laj kʼay mukuy: «Isihomaq arin chixjunil aʼin! Meekʼe choʼq kʼayil li rochoch Linyuwaʼ!».

Ebʼ li poyanam li wankebʼ saʼ rochoch li Yos sachsokebʼ xchʼool keʼkanaak rikʼin li kixbʼaanu li Jesus. Ebʼ li xtzolom keʼxjultika li kixye li propesiiy chirix li Sikʼbʼil Ru: «Oxloqʼaq chiwu li rochoch li Jehobʼa».

Moqon chik, saʼ li chihabʼ 33, li Jesus kixmes xkaʼsutil li rochoch li Yos. Inkʼaʼ naxkanabʼ naq maaʼani ttzʼajninq re saʼ rochoch li Xyuwaʼ.

«Laaʼex inkʼaʼ naru texkʼanjelaq chiru li Yos ut joʼkan ajwiʼ chiru li Bʼihomal» (Lucas 16:13).