Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Ebʼ li naʼlebʼ li nintzol saʼ li Santil Hu

 TZOLOM 68

Li xʼElisabet wank jun xkʼuulaʼal

Li xʼElisabet wank jun xkʼuulaʼal

Jun laj tij li naxkʼabʼaʼi Zacarias ut li xʼElisabet, li rixaqil, wankebʼ chaq Jerusalen. Ak xqʼax 400 chihabʼ chalen chaq naq xyiibʼamank wiʼ chik li xtzʼakil li tenamit Jerusalen. Usta ak naabʼal chihabʼ xsumlajik laj Zacarias ut li xʼElisabet, maakʼaʼebʼ xkokʼal. Saʼ jun kutan, naq laj Zacarias yook xkʼatbʼal li insiʼeens saʼ li santil naʼaj re li rochoch li Yos, kutamil chiru li anjel Gabriel. Laj Zacarias kʼajoʼ kixuwak, abʼan li anjel Gabriel kixye re: «Matxuwak. Li Jehobʼa xtaqla chaq aawe li chaabʼil esil. Li xʼElisabet laawixaqil twanq xkʼuulaʼal, ut Juan tixkʼabʼaʼi. Li Jehobʼa kisikʼok ru laj Juan re naq tixbʼaanu jun li nimla kʼanjel». Laj Zacarias kixpatzʼ re: «Chanru tinnaw naq yaal li nakaaye? Li wixaqil ut laaʼin ak cheeko chik re naq twanq qakʼuulaʼal». Li anjel Gabriel kixye re: «Li Yos xinxtaqla chaq chi xkʼebʼal aawe li chaabʼil esil aʼin. Abʼan saʼ xkʼabʼaʼ naq inkʼaʼ xinaapaabʼ, mem tatkanaaq ut tat-aatinaq toj naq tyoʼlaaq li kʼuulaʼal».

Laj Zacarias kixqʼax ru xkanajik saʼ li santil naʼaj. Naq kiʼelk chaq, ebʼ li poyanam li yookebʼ chi oybʼenink re keʼraj xnawbʼal kʼaru xkʼulmank. Abʼan laj Zacarias inkʼaʼ chik naʼaatinak, yal ruqʼ aj chik narekʼasi. Tojaʼ naq, ebʼ li poyanam keʼxkʼe reetal naq xkʼul resil li Yos.

Moqon chik, li xʼElisabet kikanaak saʼ yuʼam ut kiwank jun xyum, joʼ kixye chaq li anjel. Ebʼ li ramiiw ut ebʼ li xkomon li xʼElisabet keʼwulak chi xnawbʼal ru li kʼuulaʼal ut keʼsahoʼk saʼ xchʼool xbʼaan li xʼElisabet. Li xʼElisabet kixye: «Aj Juan tixkʼabʼaʼi». Aʼanebʼ keʼxye: «Maaʼani naxkʼabʼaʼi chi joʼkan saʼ laajunkabʼal. Kʼehomaq Zacarias joʼ xyuwaʼ». Tojaʼ naq, laj Zacarias kixtzʼiibʼa: «Juan xkʼabʼaʼ». Saʼ li hoonal aʼin, laj Zacarias kiʼelk wiʼ chik raatin. Li resil li kʼuulaʼal aʼin kiwulak saʼ chixjunil Judea, ut ebʼ li poyanam keʼok xyeebʼal: «Kʼaru tawiʼ li xkʼanjel li chʼinaʼal aʼin naq tkʼiiq?».

Tojaʼ naq laj Zacarias kinujak chi santil musiqʼej ut kiʼaatinak joʼ propeet: «Qanimaq ru li Jehobʼa! Aʼan kixye chaq re laj  Abrahan naq tixtaqla chaq jun laj kolonel, li Sikʼbʼil Ru, re qakolbʼal. Ut laj Juan twanq choʼq propeet re naq tixkʼubʼ xbʼe li Sikʼbʼil Ru».

Joʼkan ajwiʼ, jun rehebʼ li xkomon li xʼElisabet li naxkʼabʼaʼi Maria kixkʼul jun li nimla naʼlebʼ. Tqil saʼ li jun chik tzolom.

«Chiruhebʼ li poyanam inkʼaʼ naruhank aʼin, abʼan chiru li Yos naruhank chixjunil» (Mateo 19:26).