Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Ebʼ li naʼlebʼ li nintzol saʼ li Santil Hu

 TZOLOM 67

Li xtzʼakil li tenamit Jerusalen

Li xtzʼakil li tenamit Jerusalen

Sutqʼiiqo chiqix wiibʼ oxibʼ chihabʼ. Laj Nehemias aj Israel li wank chaq Susa, jun li tenamit re Persia. Xmoos chaq li awabʼej Artajerjes. Saʼ jun kutan, jun rehebʼ li xkomon laj Nehemias chalenaq Juda ut kixkʼam re jun li yiibʼ aj esil: «Ebʼ laj Israel li keʼsutqʼiik Jerusalen moko kolbʼilebʼ ta chiʼus. Li xtzʼakil ut li rokebʼaal li tenamit li keʼxjukʼ ebʼ laj Babilonio maajiʼ nayiibʼamank». Laj Nehemias kʼajoʼ kirahoʼk saʼ xchʼool. Kiraj tenqʼank, joʼkan naq kitijok chiru li Yos re naq tkanabʼaaq chi xik Jerusalen xbʼaan li awabʼej.

Moqon chik, li awabʼej kiril naq laj Nehemias ra chaq saʼ xchʼool. Kixye re: «Maajunwa wilomat chi joʼkan. Kʼaru nakaakʼul?». Laj Nehemias kixye: «Lintenamit, Jerusalen, jukʼinbʼil. Kʼaʼ naq inkʼaʼ trahoʼq saʼ linchʼool?». Li awabʼej kixpatzʼ re: «Chanru tinruuq aatenqʼankil?». Saʼ li hoonal ajwiʼ aʼan, laj Nehemias kitijok saʼ xchʼool. Moqon, kixye: «Bʼaanu usilal, kanabʼin chi xik Jerusalen re naq tinyiibʼ wiʼ chik li xtzʼakil li tenamit». Li awabʼej Artajerjes kixkʼe xleseens re xik. Kikʼeheʼk ajwiʼ re li naʼajmank re naq maakʼaʼ tixkʼul saʼ xbʼe. Joʼkan ajwiʼ, kixaqabʼaak choʼq aj taqlanel re Juda ut kikʼeheʼk xcheʼ re naq tixyiibʼ rokebʼaal li tenamit.

Naq laj Nehemias kiwulak Jerusalen, xkoho rilbʼal chanru wank li xtzʼakil li tenamit. Chirix chik aʼan, kixchʼutubʼ ebʼ laj tij ut ebʼ laj jolominel, ut kixye rehebʼ: «Kʼajoʼ xyiibʼal ru aʼin. Tento tqakʼe qachʼool chi kʼanjelak». Ebʼ li poyanam keʼxkʼulubʼa ut keʼok xyiibʼankil li xtzʼakil li tenamit.

Ebʼ li xikʼ nekeʼilok yookebʼ xseʼenkil ebʼ laj Israel ut keʼxye: «Jun li yak truuq xtʼanbʼal li tzʼak li yookex xyiibʼankil». Abʼan ebʼ laj kʼanjel inkʼaʼ keʼabʼink chiruhebʼ ut inkʼaʼ keʼxkanabʼ kʼanjelak. Jwal kaw ut nim xteram li tzʼak yookebʼ xyiibʼankil.

Naabʼalebʼ li xikʼ nekeʼilok re jalan jalanq chi naʼaj saʼ junpaat keʼchalk chi yalok saʼ xbʼeen Jerusalen. Naq ebʼ laj Judiiy keʼrabʼi aʼin, keʼxuwak. Abʼan laj Nehemias kixye: «Mexxuwak. Li Jehobʼa wank qikʼin». Ut kixxaqabʼ ebʼ laj kʼaakʼalenel re xkolbʼal ebʼ laj kʼanjel. Chi joʼkan, ebʼ li xikʼ nekeʼilok inkʼaʼ keʼruuk chi yalok saʼ xbʼeenebʼ.

 Chiru 52 kutan keʼxchoy xyiibʼankil li tzʼak ut li rokebʼaal li tenamit. Re xninqʼehinkil, laj Nehemias kixkʼam chaq ebʼ laj Levi saʼ li tenamit Jerusalen. Kixkʼehebʼ saʼ wiibʼ chi chʼuut re naq teʼbʼichanq. Laj Esdras xkoho rikʼin jun chʼuut, ut laj Nehemias rikʼin li jun chik. Keʼtaqeʼk saʼ Rokebʼaal li Yuʼamhaʼ. Moqon chik, jun chʼuut xkoho saʼ nim ut li jun chik saʼ tzʼe ut xeʼtaqeʼk chire li tzʼak chi xsutam li tenamit. Yookebʼ chi chʼeʼok trompeet, wajbʼ ut aarp, ut yookebʼ chi bʼichank chiru li Jehobʼa, toj reetal naq keʼxchʼutubʼ ribʼ chiru li rochoch li Yos. Ebʼ li winq, ebʼ li ixq ut ebʼ li kokʼal keʼxyeechiʼi li mayej re li Jehobʼa ut keʼninqʼehik chiru. Sahebʼ tzʼaqal saʼ xchʼool joʼkan keʼabʼiik chi najt.

«Maakʼaʼ junaq maaʼusilal li tkʼubʼamanq chaawix t-elq chiʼus» (Isaias 54:17).