Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

 TZOLOM 60

Li Awabʼejilal li twanq junelik

Li Awabʼejilal li twanq junelik

Saʼ jun qʼoqyink, li awabʼej Nabucodonosor kixmatkʼe jun li naʼlebʼ li jwal chʼaʼaj. Joʼkan naq inkʼaʼ kiruuk chi wark xbʼaan naq yook xkʼaʼuxl. Kixbʼoqebʼ laj qʼe ut kixye rehebʼ: «Chʼolobʼamanq chiwu li xinmatkʼe». Aʼanebʼ keʼxye re: «At awabʼej, seeraqʼi qe laamatkʼ». Abʼan laj Nabucodonosor kixye rehebʼ: «Inkʼaʼ! Laaʼex teeye we li xinmatkʼe. Wi inkʼaʼ nekeeye we, texinkamsi». Keʼxye wiʼ chik re: «Abʼan ye qe li xaamatkʼe, tojaʼ naq tqaye aawe li xyaalal». Aʼan kixsumehebʼ: «Nekeeraj inbʼalaqʼinkil. Yeehomaq we li xinmatkʼe!». Aʼanebʼ keʼxsume: «Maaʼani saʼ ruuchichʼochʼ truuq xyeebʼal aawe li nakaapatzʼ. Maajunwa taataw!».

Jwal yook xjosqʼil laj Nabucodonosor joʼkan naq kixtaqla xkamsinkil chixjunilebʼ laj kʼehol naʼlebʼ li wank saʼ li tenamit. Joʼkan ajwiʼ teʼxkamsi laj Daniel, laj Sadrac, laj Mesac ut laj Abednego. Abʼan laj Daniel kixpatzʼ xhoonal re li awabʼej. Tojaʼ naq laj Daniel ut ebʼ li ramiiw keʼtijok chiru li Jehobʼa re naq teʼtenqʼaaq. Kʼaru kixbʼaanu li Jehobʼa?

Li Jehobʼa kixkʼutbʼesi chiru laj Daniel li xmatkʼ laj Nabucodonosor ut kixye re kʼaru naraj xyeebʼal. Wulajaq chik, laj Daniel xkoho chi aatinak rikʼin li xmoos li awabʼej ut kixye re: «Maajun aj kʼehol naʼlebʼ teekamsi. Laaʼin ninnaw xchʼolobʼankil li xmatkʼ li awabʼej». Li moos kixkʼam laj Daniel chi rilbʼal laj Nabucodonosor. Laj Daniel kixye re li awabʼej: «Li Yos kixkʼe chaanaw li kutan chaalel. Aʼin xaamatkʼe: xaawil jun li nimla jalam u rikʼin xjolom re oor, li re xchʼool ut ebʼ li xtel re plaat, li ru xsaʼ ut xbʼeen raʼ re qʼanchʼiichʼ, ebʼ li raʼ re chʼiichʼ ut ebʼ li roq yiijach chʼiichʼ ut yiijach sebʼ. Chirix chik aʼan, jun li pek kiʼelk chaq saʼ jun li kʼicheʼ ut kixtochʼ chi kaw li roq li jalam u. Li jalam u kitoqeʼk ut kixkʼaji ribʼ, ut li iqʼ kikʼamok re. Li pek kisutqʼiik choʼq jun li nimla tzuul saʼ chixjunil li ruuchichʼochʼ».

 Tojaʼ naq laj Daniel kixye: «Aʼin xyaalal li matkʼ: laaʼawabʼejilal aʼan li jolom re oor. Li xchaʼal plaat aʼan jun li awabʼejilal li tchalq chirix laawe. Li qʼanchʼiichʼ reetalil jun chik li awabʼejilal, li tchalq moqon chik, ut tjolominq saʼ xbʼeen chixjunil li ruuchichʼochʼ. Li jun chik awabʼejilal jwal kawaq ribʼ joʼ li chʼiichʼ. Saʼ rosoʼjik, wanq jun li awabʼejilal wanq xtasalil kawaq ribʼ joʼ chʼiichʼ ut wanq qʼunaq ru joʼ sebʼ. Li pek li nasutqʼiik choʼq tzuul aʼan li Xʼawabʼejilal li Yos, li tixputzʼi chixjunil ebʼ li awabʼejilal ut twanq chi junelik».

Laj Nabucodonosor kixwiqʼibʼ ribʼ chiru laj Daniel ut kixkʼutzʼubʼ li xjolom ut kixye: «Laayos kixye aawe li xyaalal li matkʼ. Maakʼaʼ chik junaq Yos joʼ aʼan». Laj Nabucodonosor inkʼaʼ chik xkamsi laj Daniel kixkʼe bʼan choʼq aj jolominel saʼ xbʼeen chixjunil laj kʼehol naʼlebʼ ut chi jolomink saʼ xbʼeen xteepal li tenamit Babilonia. Xaawil chanru kixsume chaq li Jehobʼa li xtij laj Daniel?

«Keʼxchʼutubʼ ebʼ li awabʼej saʼ jun li naʼajej li naxkʼabʼaʼi Armagedon saʼ Hebreo» (Apocalipsis 16:16).