Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Ebʼ li naʼlebʼ li nintzol saʼ li Santil Hu

 TZOLOM 63

Jun li esil chiru li tzʼak

Jun li esil chiru li tzʼak

Saʼ xnumikebʼ li kutan, laj Belsasar kikanaak choʼq awabʼej re Babilonia. Saʼ jun qʼoqyink, kixbʼaanu jun li ninqʼe re jun mil chi poyanam li wankebʼ xwankil saʼ li tenamit. Kixye rehebʼ li xmoos naq teʼroksi ebʼ li sekʼ re oor li kirisi chaq laj Nabucodonosor saʼ rochoch li Jehobʼa. Laj Belsasar ut ebʼ li rulaʼ keʼroksi ebʼ li sekʼ aʼin re ukʼaʼk ut keʼok xnimankil li xyosebʼ. Maakʼaʼ saʼ xchʼoolebʼ naq ruqʼ jun li winq kiʼok xtzʼiibʼankil chiru li tzʼak ebʼ li muqmukil aatin.

Kʼajoʼ naq kixuwak laj Belsasar. Kixbʼoqebʼ laj qʼe ut kixye rehebʼ: «Li tixchʼolobʼ chiwu xyaalalil ebʼ li aatin, aʼanaq roxil winq li nimaq xwankil saʼ Babilonia». Joʼkan naq keʼxyal xbʼaanunkil, abʼan maaʼani kiruuk xchʼolobʼankil. Tojaʼ naq kiwulak li awabʼej ixq ut kixye: «Jun li winq aj Daniel xkʼabʼaʼ kixchʼolobʼ xyaalal ebʼ li matkʼ ut li muqmukil naʼlebʼ chiru laj Nabucodonosor. Aʼan truuq xyeebʼal aawe xyaalalil li aatin aʼin».

Laj Daniel xkoho rilbʼal li awabʼej. Naq kiwulak, laj Belsasar kixye re: «Wi tatruuq xyaabʼasinkil ut xchʼolobʼankil ebʼ li aatin aʼin, tinkʼe aawe jun qʼol re oor ut tatinxaqabʼ joʼ roxil winq li nim xwankil saʼ Babilonia». Laj Daniel kixye re: «Inkʼaʼ nawaj maatan. Abʼan tinye aawe xyaalalil li aatin aʼin. Laayuwaʼ, laj Nabucodonosor, kixqʼetqʼeti ribʼ, ut li Jehobʼa kixkʼe xnaʼlebʼ re naq tixtzol xkubʼsinkil ribʼ. Ut laaʼat usta nakaanaw chaq chixjunil li kixkʼul, abʼan inkʼaʼ xaawoxloqʼi li Jehobʼa. Xaawoksi ebʼ li sekʼ re oor li xʼisimank chaq saʼ rochoch li Yos ut xat-ukʼaʼk bʼiin chisaʼ. Joʼkan naq li Yos kixtzʼiibʼa ebʼ li aatin aʼin: MENÉ, MENÉ, TEQUEL ut PARSÍN. Aʼin naraj xyeebʼal naq ebʼ laj Medo ut ebʼ laj Persa teʼrechani Babilonia, ut tat-isiiq choʼq awabʼej».

Chanchan tawiʼ naq maaʼani truuq rechaninkil Babilonia. Li tenamit sutsu xbʼaanebʼ li nimla tzʼak ut jun chamal nimaʼ. Abʼan saʼ li qʼoqyink ajwiʼ aʼan, ebʼ laj  Medo ut ebʼ laj Persa keʼok Babilonia. Laj Ciro, li awabʼej Persa, kixjal xbʼe li nimaʼ re naq ebʼ laj puubʼ teʼruuq chi wulak saʼ rokebʼaal li tenamit. Naq keʼwulak aran, teeto li rokebʼaal li tenamit! Ebʼ laj puubʼ saʼ junpaat keʼok chi yalok, keʼrechani li tenamit ut keʼxkamsi ajwiʼ li awabʼej. Anaqwan aʼ chik laj Ciro najolomink re Babilonia.

Saʼ li xbʼeen chihabʼ xʼawabʼejilal laj Ciro, kixye: «Li Jehobʼa kixye we naq tinyiibʼ wiʼ chik li rochoch saʼ Jerusalen. Ebʼ laj Judiiy li nekeʼraj naru nekeʼxik chi tenqʼank». Joʼkan naq, naabʼalebʼ keʼsutqʼiik saʼ xtenamitebʼ naq kinumeʼk 70 chihabʼ xsachik li tenamit Jerusalen. Chi joʼkan kitzʼaqlok ru li xyeechiʼom li Jehobʼa. Joʼkan ajwiʼ, laj Ciro kixqʼaxtesi ebʼ li sekʼ re oor ut plaat, ut chixjunil li kirisi chaq laj Nabucodonosor saʼ rochoch li Yos. Ma xaawil chanru kiʼoksiik laj Ciro xbʼaan li Jehobʼa re xtenqʼankil li xtenamit?

«Ak xtʼaneʼk! Li nimla tenamit Babilonia ak xtʼaneʼk! Ak xkanaak choʼq xnaʼajebʼ li maaʼus aj musiqʼej» (Apocalipsis 18:2).