Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Ebʼ li naʼlebʼ li nintzol saʼ li Santil Hu

 TZOLOM 64

Laj Daniel saʼ xyanqebʼ li kaqkoj

Laj Daniel saʼ xyanqebʼ li kaqkoj

Laj Dario laj Medo kiwank ajwiʼ choʼq awabʼej re Babilonia. Kixkʼe reetal naq laj Daniel jalan xnaʼlebʼ, joʼkan naq kixxaqabʼ chi jolomink saʼ xyanqebʼ li winq li wankebʼ xwankil saʼ li tenamit. Ebʼ li winq aʼin nekeʼxkaqali laj Daniel ut keʼraj risinkil saʼ xyanqebʼ. Nekeʼxnaw naq laj Daniel oxibʼ sut chiru li kutan natijok chiru li Jehobʼa, joʼkan naq keʼxye re laj Dario: «At awabʼej, us raj naq wanq junaq chaqʼrabʼ bʼarwiʼ tixye naq chixjunilebʼ teʼtijoq kaʼajwiʼ chaawu. Ut li tixqʼet li chaqʼrabʼ aʼin, tkutmanq saʼ xyanqebʼ li kaqkoj». Laj Dario kiwulak chiru aʼin ut kixjuchʼ li chaqʼrabʼ.

Naq laj Daniel kixnaw chirix li akʼ chaqʼrabʼ, xkoho saʼ rochoch. Naq xwulak, kixwiqʼibʼ ribʼ chi tijok chiru li Jehobʼa bʼarwiʼ wank jun li teetokil bʼentaan. Maakʼaʼ saʼ xchʼool naq ebʼ li winq li nekeʼkaqalink re keʼok saʼ rochoch ut keʼxtaw chi tijok. Tojaʼ naq xkohebʼ saʼ aanil chi xyeebʼal re laj Dario: «Laj Daniel inkʼaʼ naʼabʼink chaawu. Oxibʼ sut chiru li kutan natijok chiru li Xyos». Laj Dario sa naril laj Daniel ut inkʼaʼ kiraj naq tkamsiiq. Kixnumsi chixjunil li kutan chi xkʼoxlankil chanru tixkol, abʼan chi moko aʼan ta naru xjalbʼal li chaqʼrabʼ li ak juchʼbʼil chik. Joʼkan naq, maakʼaʼ chik kiruuk xbʼaanunkil ut kixye naq tkutmanq laj Daniel saʼ xyanqebʼ li kaqkoj.

 Chiru li qʼoqyink aʼan, laj Dario inkʼaʼ naru chi wark xbʼaan naq jwal yook xkʼaʼuxl chirix laj Daniel. Naq xsaqewink, xkoho saʼ aanil saʼ li jul, kijilok ut kixjap re chi kaw: «Daniel! Ma xatxkol Laayos?».

Laj Dario kirabʼi jun xyaabʼ kuxej. Laj Daniel kisumenk chaq re: «Li xʼanjel li Jehobʼa kixtzʼap saʼ re ebʼ li kaqkoj, ut maakʼaʼ xeʼxbʼaanu we». Kʼajoʼ naq kisahoʼk saʼ xchʼool laj Dario ut kixtaqla risinkil chaq aran. Maakʼaʼ bʼayaq xjocholal laj Daniel. Tojaʼ naq li awabʼej kixye: «Kutumaqebʼ saʼ jul ebʼ li keʼqʼabʼank re laj Daniel!». Naq keʼkuteʼk saʼ jul, saʼ junpaat keʼnuqʼeʼk xbʼaanebʼ li kaqkoj.

Laj Dario kixye re li tenamit: «Chixjunilebʼ tento teʼroxloqʼi li Xyos laj Daniel. Aʼan kikolok re chiruhebʼ li kaqkoj».

Ut laaʼat? Ma nakattijok ajwiʼ wulaj wulaj chiru li Jehobʼa, joʼ laj Daniel?

«Li Jehobʼa naxnaw xkolbʼal chiru ebʼ li aaleek ebʼ li nekeʼpaabʼank re» (2 Pedro 2:9).