Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Ebʼ li naʼlebʼ li nintzol saʼ li Santil Hu

Li tasal hu aʼin tixkʼut chaawu chanru xwank chalen chaq li xyobʼtesihom li Yos, xyoʼlajik li Jesus ut Xʼawabʼejilal li Yos.

Li esilhu rehebʼ Li Nekeʼjolomink re Xmolam li Jehobʼa

Chanru tooruuq xtzolbʼal li tasal hu aʼin?

TZOLOM 1

Li Yos naxyiibʼ li choxa ut li Ruuchichʼochʼ

Kʼaʼut li Jehobʼa kixyobʼtesi xbʼeenwa jun li anjel tojaʼ naq kixyiibʼ chixjunil?

TZOLOM 2

Li Yos naxyobʼtesi li xbʼeen winq ut ixq

Li Yos naxyobʼtesi laj Adan ut xʼEva ut naxkʼehebʼ saʼ li naʼaj Eden. Kiraj naq teʼwanq xjunkabʼal ut teʼxchʼinaʼusa li Ruuchichʼochʼ.

TZOLOM 3

Laj Adan ut xʼEva inkʼaʼ nekeʼabʼink

Kʼaʼut loqʼ li ru li cheʼ li wank saʼ xyi li naʼaj Eden? Kʼaʼut li xʼEva kixlow li ru li cheʼ?

TZOLOM 4

Najosqʼoʼk ut naxkamsi li riitzʼin

Li Yos kixkʼulubʼa li xmaatan laj Abel, abʼan inkʼaʼ li re laj Cain. Naq laj Cain kixkʼe reetal, kichalk xjosqʼil, ut moqon kixbʼaanu jun li maaʼusilal.

TZOLOM 5

Li xjukubʼ kabʼl laj Noe

Li anjel li keʼxqʼet ribʼ xeʼsumlaak rikʼinebʼ ixq ut xeʼwank xkokʼal ninqebʼ ut kawebʼ. Yalaq bʼar wank li maaʼusilal. Abʼan laj Noe naxra ut naxpaabʼ li Yos.

TZOLOM 6

Waqxaqibʼ nekeʼkoleʼk

Li kawil habʼ kiwank chiru 40 kutan ut 40 qʼoqyink. Kixqʼax jun chihabʼ xwanjik laj Noe ut li xjunkabʼal saʼ li jukubʼ kabʼl. Tojaʼ naq, keʼelk.

TZOLOM 7

Li nimla ochoch Babel

Ebʼ li poyanam keʼraj xkabʼlankil jun li ochoch li twulaq toj saʼ choxa. Kʼaʼut li Jehobʼa kixbʼaanu naq teʼoq chi aatinak saʼ jalanq jalanq chi aatinobʼaal?

TZOLOM 8

Laj Abrahan ut li xSara nekeʼabʼink

Kʼaʼut laj Abrahan ut xSara keʼxkanabʼ li xtenamit re wank joʼ aj bʼenel saʼ li naʼaj Canaan?

TZOLOM 9

Toj reetal nawank xkʼuulaʼalebʼ

Chanru tixbʼaanu li Jehobʼa re naq ttzʼaqloq ru li kixyeechiʼi re laj Abrahan? Chirix ani ttzʼaqloq ma laj Isaac malaj laj Ismael?

TZOLOM 10

Jultikoʼq aawe li rixaqil laj Lot

Li Yos kixbʼaanu naq tkubʼeeq chaq xaml ut asuupr saʼ xbʼeen Sodoma ut Gomorra. Kʼaʼut kixsach ebʼ li tenamit aʼin? Kʼaʼut tjultikoʼq qe rixaqil laj Lot?

TZOLOM 11

Nayaleʼk li xpaabʼal

Li Yos naxye re laj Abrahan: «Bʼaanu usilal, mayeja laawalal, li jun chaawu, saʼ li tzuul Moria». Kʼaru xbʼaanu laj Abrahan naq kiyaleʼk li xpaabʼal chi joʼkan?

TZOLOM 12

Laj Jacob naxkʼul li herensia

Laj Isaac ut xRebeca keʼwank xlut: Esau ut Jacob. Laj Esau xyoʼlaak xbʼeenwa ut tixkʼul raj jun li herencia li jwal loqʼ. Kʼaʼut xjal xbʼaan jun sekʼ chi wa?

TZOLOM 13

Laj Jacob ut laj Esau nekeʼxkʼe ribʼ saʼ usilal

Kʼaru kixbʼaanu laj Jacob re naq t-osobʼtesiiq xbʼaan jun li anjel? Chanru kixkʼe ribʼ saʼ usilal rikʼin laj Esau?

TZOLOM 14

Jun li moos li naʼabʼink chiru li Yos

Laj Jose naxbʼaanu li us, abʼan kʼajoʼ li rahilal naxkʼul. Kʼaʼut?

TZOLOM 15

Li Jehobʼa naxjultika laj Jose

Usta najt wank li xjunkabʼal laj Jose, li Jehobʼa junelik kiwank rikʼin.

TZOLOM 16

Ani laj Job?

Kiʼabʼink chiru li Jehobʼa usta kichʼaʼajkoʼk chiru.

TZOLOM 17

Laj Moises naxloqʼoni li Jehobʼa

Laj Moises nakoleʼk xbʼaan naq li xnaʼ xkʼubʼ chiʼus.

TZOLOM 18

Li cheʼ yook xxamlel

Kʼaʼut naq li xaml inkʼaʼ naxkʼat li cheʼ?

TZOLOM 19

Li xbʼeen oxibʼ chi rahilal

Laj Faraon naxkʼe saʼ rahilal li xtenamit xbʼaan li xqʼetqʼetil ut inkʼaʼ naʼabʼink.

TZOLOM 20

Waqibʼ chik li rahilal

Kʼaʼut jalanebʼ aʼin chiru li xbʼeen chi oxibʼ chi rahilal?

TZOLOM 21

Li xlaje rahilal

Jwal kaw li rahilal aʼin joʼkan naq li qʼetqʼet aj Faraon naxkanabʼebʼ chi xik ebʼ laj Israel.

TZOLOM 22

Li xsachbʼachʼoolej li Kaqi palaw

Laj Faraon kixnumsi li lajeebʼ chi rahilal, abʼan ma tixkol ribʼ chiru li xsachbʼachʼoolej li Yos?

TZOLOM 23

Keʼxkʼe li raatin re li Jehobʼa

Ebʼ laj Israel keʼxsume chiru li Yos xbʼaanunkil jun li loqʼlaj naʼlebʼ naq wankebʼ saʼ xtaqʼahil li tzuul Sinai.

TZOLOM 24

Inkʼaʼ xeʼxbʼaanu li xeʼxye

Naq li Yos yook xkʼebʼal re laj Moises li Lajeebʼ chi Chaqʼrabʼ, li tenamit yook chi maakobʼk.

TZOLOM 25

Jun li naʼaj re xloqʼoninkil li Yos

Saʼ li naʼaj aʼin li qʼaxal chaabʼil wank chaq xkaaxil li sumwank.

TZOLOM 26

Ebʼ li 12 aj chʼuuk

Laj Josue ut Caleb jalan xnaʼlebʼebʼ chiru li lajeebʼ chi winq li xeʼxchʼuuki chaq li tenamit Canaan.

TZOLOM 27

Nekeʼxqʼet ribʼ chiru li Jehobʼa

Laj Core, laj Datan, laj Abiram, ut li 250 chi winq inkʼaʼ nekeʼxkʼe reetal jun li naʼlebʼ li jwal loqʼ chirix li Jehobʼa.

TZOLOM 28

Jun li ixqi bʼuur naʼaatinak

Li ixqi bʼuur naril li inkʼaʼ naru rilbʼal laj Balaam.

TZOLOM 29

Li Jehobʼa nasikʼok ru laj Josue

Li Yos kixkʼe re laj Josue li chaabʼil naʼlebʼ li naru nokooxtenqʼa ajwiʼ.

TZOLOM 30

Li xRahab naxmuqebʼ laj chʼuuk

Natʼaneʼk li tzʼak li nasutunk re li tenamit Jerico. Li rochoch li xRahab inkʼaʼ natʼaneʼk, usta wank chiru li tzʼak li nasutunk re li tenamit.

TZOLOM 31

Laj Josue ut ebʼ laj Gabaon

Laj Josue naxye re li Jehobʼa naq li saqʼe inkʼaʼ tchupq. Ma naxsume li Yos li xtij?

TZOLOM 32

Jun chik laj kʼamolbʼe ut wiibʼ li ixq li inkʼaʼ nekeʼxuwak

Laj Josue kikamk ut ebʼ laj Israel keʼok loqʼonink pechʼbʼil yos. Aʼin naxkʼam chaq xchʼaʼajkilalebʼ abʼan laj Barac, li xDebora ut li xJael keʼtenqʼank rehebʼ.

TZOLOM 33

Li xRut ut li xNoemi

Wiibʼ li malkaʼan nekeʼsutqʼiik Israel. Jun rehebʼ li ixq aʼin, li xRut, xwulak chi kʼanjelak saʼ jun li chʼochʼ. Aran kinaweʼk ru xbʼaan laj Boaz.

TZOLOM 34

Laj Gedeon naxqʼaxebʼ laj Madian

Ebʼ laj Israel keʼxpatzʼ xtenqʼankil re li Jehobʼa naq yookebʼ chi rahobʼtesiik. Chanru kixbʼaanu li chʼina chʼuut re xqʼaxbʼal li 135.000 aj puubʼ?

TZOLOM 35

Li xʼAna naxpatzʼ jun xyum re li Jehobʼa

Laj Elcana naxkʼam xʼAna, xPenina ut li xkokʼal saʼ li naʼaj re loqʼonink. Li xʼAna naxpatzʼ xyum. Maajiʼ nanumeʼk jun chihabʼ naq nayoʼlaak laj Samuel.

TZOLOM 36

Li xyeechiʼom laj Jefte

Kʼaru naxyeechiʼi laj Jefte? Kʼaʼut naxbʼaanu aʼin? Kʼaru naxye li rabʼin laj Jefte naq naxnaw li xyeechiʼom li xyuwaʼ?

TZOLOM 37

Li Jehobʼa naraatina laj Samuel

Ebʼ li ralal laj Eli ebʼ aj tij saʼ li naʼaj re loqʼonink. Inkʼaʼ keʼxpaabʼ xchaqʼrabʼ li Yos. Laj Samuel us xnaʼlebʼ, ut saʼ jun qʼoqyink li Jehobʼa kiraatina.

TZOLOM 38

Li Jehobʼa naxkʼe xmetzʼew laj Sanson

Li Yos naxkʼe xmetzʼew laj Sanson re naq tyaloq rikʼinebʼ laj Filisteo, abʼan naq inkʼaʼ kinaʼlebʼak chiʼus, ebʼ laj Filisteo nekeʼxchap.

TZOLOM 39

Li xbʼeen awabʼej re Israel

Li Yos naxkʼe aj raqol aatin rehebʼ laj Israel, abʼan nekeʼxpatzʼ jun awabʼej. Laj Samuel naxyul laj Saul choʼq awabʼej; moqon li Jehobʼa naxtzʼeqtaana, kʼaʼut?

TZOLOM 40

Laj David ut laj Goliat

Li Jehobʼa naxsikʼ ru laj David choʼq awabʼej re Israel, ut laj David naxkʼutbʼesi naq tinnaw jolomink.

TZOLOM 41

Laj David ut laj Saul

Jun li winq li maaʼus xnaʼlebʼ xikʼ naril li winq li chaabʼil xnaʼlebʼ. Chanru nachaqʼok li winq li chaabʼil xnaʼlebʼ?

TZOLOM 42

Inkʼaʼ naxuwak ut inkʼaʼ natzʼeqtaanank

Li ralal li awabʼej nawank choʼq tzʼaqal ramiiw laj David.

TZOLOM 43

Namaakobʼk li awabʼej David

Naq inkʼaʼ nakʼoxlamank rubʼelaj kʼaru tento xbʼaanunkil naqakʼe qibʼ saʼ naabʼal li chʼaʼajkilal.

TZOLOM 44

Jun li ochoch choʼq re li Jehobʼa

Li Yos nawulak chiru li kixpatzʼ li awabʼej Salomon, ut nakʼeheʼk re li xnimal ru kʼanjel.

TZOLOM 45

Najachmank jun li awabʼejilal

Naabʼalebʼ laj Israel keʼxkanabʼ xloqʼoninkil li Jehobʼa.

TZOLOM 46

Li Jehobʼa naxkʼutbʼesi naq aʼan li tzʼaqal Yos

Ani li tzʼaqal Yos? Li Jehobʼa malaj laj Baal?

TZOLOM 47

Li Jehobʼa naxkawresi laj Elias

Ma nakaaye naq li Jehobʼa truuq ajwiʼ xkʼebʼal aametzʼew?

TZOLOM 48

Li xyum li malkaʼan nawakliik chi yoʼyo

Wiibʼ li sachbʼachʼoolej saʼ jun chi ochoch.

TZOLOM 49

Jun maaʼus aj ixq naxtoj xmaak

Li xJezabel naxkʼubʼ chanru xkamsinkil jun laj Israel, aj Nabot xkʼabʼaʼ yal re xmaqʼbʼal li xchʼochʼ. Abʼan li Jehobʼa naril li xmaaʼusilal.

TZOLOM 50

Li Jehobʼa naxkol laj Jehosafat saʼ ruqʼebʼ li xikʼ nekeʼilok re

Laj Jehosafat, li chaabʼil awabʼej, natijok chiru li Yos re xtzʼaamankil naq ttenqʼaaq naq ebʼ li xikʼ nekeʼilok teʼchalq chi yalok saʼ xbʼeen Juda.

TZOLOM 51

Laj puubʼ ut li chʼina ixqaʼal

Jun li chʼina ixqaʼal naraatina li xpatron chirix li xwankil li Jehobʼa. Saʼ xkʼabʼaʼ aʼin, naʼilmank jun sachbʼachʼoolej.

TZOLOM 52

Ebʼ li xkawaay li Jehobʼa ut ebʼ li xbʼelebʼaal chʼiichʼ re xaml

Chanru kixkʼe reetal laj tenqʼahom re laj Eliseo naq naabʼalebʼ laj puubʼ wankebʼ rikʼinebʼ chiru li wankebʼ rikʼin li xikʼ nekeʼilok rehebʼ?

TZOLOM 53

Laj Jehoiada inkʼaʼ naxuwak

Jun li xyuwaʼil aj tij inkʼaʼ naxuwak chiru jun li ixq awabʼej, maaʼus xnaʼlebʼ.

TZOLOM 54

Li Jehobʼa wank xkuyum rikʼin laj Jonas

Kʼaʼut li nimla kar naxnuqʼ li xpropeet li Yos? Chanru nakoleʼk laj Jonas? Kʼaru li naʼlebʼ naxkʼut li Jehobʼa re laj Jonas?

TZOLOM 55

Li xʼanjel li Jehobʼa naxkol laj Ezequias

Ebʼ li xikʼ nekeʼilok rehebʼ laj Juda nekeʼxye naq li Jehobʼa inkʼaʼ tixkol li xtenamit, abʼan moko yaal ta nekeʼxye.

TZOLOM 56

Laj Josias naxra li Xchaqʼrabʼ li Yos

Laj Josias kiʼok choʼq awabʼej naq wank waqxaqibʼ chihabʼ re ut naxtenqʼa li tenamit chi xloqʼoninkil wiʼ chik ru li Jehobʼa.

TZOLOM 57

Li Jehobʼa naxtaqla laj Jeremias chi puktesink

Kʼajoʼ naq keʼchalk xjosqʼil ebʼ li cheekel winq re Juda xbʼaan li esil li kixkʼe li saaj propeet aʼin.

TZOLOM 58

Nasachmank Jerusalen

Ebʼ li poyanam re Juda yookebʼ xloqʼoninkil li bʼalaqʼil yos joʼkan naq li Jehobʼa naxtzʼeqtaanahebʼ.

TZOLOM 59

Kaahibʼ li saaj li nekeʼabʼink chiru li Jehobʼa

Li kaahibʼ chi saaj chʼolchʼo chiruhebʼ naq inkʼaʼ teʼxqʼet ribʼ chiru li Jehobʼa, usta wanqebʼ chiru laj Nabucodonosor.

TZOLOM 60

Li Awabʼejilal li twanq junelik

Laj Daniel naxchʼolobʼ xyaalal li xmatkʼ laj Nabucodonosor li jwal chʼaʼaj.

TZOLOM 61

Inkʼaʼ nekeʼxwiqʼibʼ ribʼ chiru li jalam u

Laj Sadrac, laj Mesac ut laj Abednego inkʼaʼ nekeʼxwiqʼibʼ ribʼ chiru li xjalam u li awabʼej re Babilonia.

TZOLOM 62

Jun li awabʼejilal li chanchan nimla cheʼ

Li xmatkʼ laj Nabucodonosor naxkʼut li tkʼulmanq moqon.

TZOLOM 63

Jun li esil chiru li tzʼak

Joqʼe kikʼutunk li esil chiru li tzʼak? Ut kʼaru xyaalalil?

TZOLOM 64

Laj Daniel saʼ xyanqebʼ li kaqkoj

Tijon wulaj wulaj chiru li Jehobʼa, joʼ kixbʼaanu chaq laj Daniel.

TZOLOM 65

Li xʼEster naxkol li xtenamit

Usta jalan chik xtenamit ut maakʼaʼ xnaʼ xyuwaʼ, naʼok choʼq awabʼej.

TZOLOM 66

Laj Esdras naxkʼut chiru li tenamit li Xchaqʼrabʼ li Yos

Naq ebʼ laj Israel keʼrabʼi laj Esdras, xeʼxkʼe li raatin re li Yos.

TZOLOM 67

Li xtzʼakil li tenamit Jerusalen

Laj Nehemias narabʼi naq ebʼ li xikʼ nekeʼilok nekeʼraj xrahobʼtesinkilebʼ. Kʼaʼut inkʼaʼ naxuwak?

TZOLOM 68

Li xʼElisabet wank jun xkʼuulaʼal

Kʼaʼut naq inkʼaʼ truuq chi aatinak li xbʼeelom li xʼElisabet toj reetal naq tyoʼlaaq li xkʼuulaʼal?

TZOLOM 69

Li anjel Gabriel narulaʼani xMaria

Li xMaria kixkʼul jun li esil li naxjal li xwanjik.

TZOLOM 70

Ebʼ li anjel nekeʼxye resil li xyoʼlajik li Jesus

Ebʼ laj kʼaakʼalenel li nekeʼrabʼi li esil saʼ junpaat nekeʼxik chi rilbʼal li Jesus.

TZOLOM 71

Li Jehobʼa naxkol li Jesus

Jun li maaʼus aj awabʼej naraj xkamsinkil li Jesus.

TZOLOM 72

Naq saaj chaq li Jesus

Kʼaʼut sachsokebʼ xchʼool ebʼ laj kʼutunel li wankebʼ saʼ rochoch li Yos naq nekeʼrabʼi li Jesus?

TZOLOM 73

Laj Juan naxkʼubʼ xbʼe li Jesus

Laj Juan aʼan li propeet li kixkʼe resil li xkʼulunik li Sikʼbʼil Ru. Kʼaru keʼxye naq keʼrabʼi li esil aʼin?

TZOLOM 74

Li Jesus aʼan li Sikʼbʼil Ru

Kʼaru kiraj xyeebʼal laj Juan naq kixkʼabʼaʼi li Jesus choʼq Xkarneer li Yos?

TZOLOM 75

Laj Tza naxyal rix li Jesus

Laj Tza oxibʼ sut naxyal rix li Jesus. Bʼar wank li oxibʼ chi aaleek? Chanru nasumenk li Jesus?

TZOLOM 76

Li Jesus naxmes li rochoch li Yos

Kʼaʼut narisi ebʼ li xul saʼ rochoch li Yos ut naxbʼalqʼusi xmeexebʼ laj jalol tumin?

TZOLOM 77

Li Jesus naʼaatinak rikʼin jun li ixq chire li bʼekbʼilhaʼ

Kʼaʼut li ixq aj Samaria nasachk xchʼool naq naʼaatinaak xbʼaan li Jesus? Li Jesus kixye li aatin li maajunwa xyehom re junaq chik li poyanam, kʼaru kixye re?

TZOLOM 78

Li Jesus napuktesink

Li Jesus naxbʼoq wiibʼ oxibʼ li xtzolom re xsikʼbʼalebʼ li poyanam choʼq ruuchil li kar. Kixkawresi 70 rehebʼ li xtzolom re naq teʼxpuktesi li chaabʼil esil.

TZOLOM 79

Li Jesus naxbʼaanu naabʼal li sachbʼachʼoolej

Yalaq bʼar nanumeʼk li Jesus, ebʼ li yaj nekeʼxpatzʼ xtenqʼankil re, ut aʼan naxbʼanebʼ. Joʼkan ajwiʼ, kixwaklesi chi yoʼyo jun li chʼina ixqaʼal.

TZOLOM 80

Li Jesus naxsikʼ li 12 chi Apostol

Kʼaru aj e naq naxsikʼebʼ ru? Ma jultik aawe li xkʼabʼaʼebʼ?

TZOLOM 81

Li seeraqʼ saʼ li tzuul

Li Jesus naxkʼut chiru jun chʼuut chi poyanam ebʼ li naʼlebʼ li naʼajmank xnawbʼal.

TZOLOM 82

Li Jesus naxkʼut tijok chiruhebʼ li xtzolom

Kʼaru naxye li Jesus rehebʼ li xtzolom naq inkʼaʼ teʼxkanabʼ xtzʼaamankil?

TZOLOM 83

Li Jesus chi mil naxchʼolanihebʼ

Kʼaru naxkʼut chiqu li sachbʼachʼoolej aʼin chirix li Jesus ut li Jehobʼa?

TZOLOM 84

Li Jesus nabʼeek saʼ xbʼeen haʼ

Ma nakaakʼoxla chanru keʼrekʼa ribʼ ebʼ li Xʼapostol naq keʼril li sachbʼachʼoolej aʼin?

TZOLOM 85

Li Jesus nabʼanok saʼ Sabado

Kʼaʼut wankebʼ inkʼaʼ nekeʼwulak chiru li naxbʼaanu li Jesus?

TZOLOM 86

Li Jesus naxwaklesi chi yoʼyo laj Lazaro

Naq li Jesus naril chi yaabʼak li xMaria, naʼok ajwiʼ chi yaabʼak aʼan. Abʼan li rahil chʼoolejil aʼin nasutqʼiik choʼq sahil chʼoolejil.

TZOLOM 87

Jun sut aj chik nawaʼak rikʼinebʼ li xtzolom

Naq jun sut aj chik kiwaʼak rikʼinebʼ li Xʼapostol, kixye rehebʼ li xnimal ru naʼlebʼ li tento teʼxbʼaanu.

TZOLOM 88

Nekeʼxchap li Jesus

Laj Judas Iscariote naxkʼamebʼ jun chʼuut chi winq li wankebʼ rikʼin jutzʼchʼiichʼ ut cheʼ saʼ li naʼaj Getsemani re naq teʼxchap li Jesus.

TZOLOM 89

Laj Pedro naxye naq inkʼaʼ naxnaw ru

Kʼaru xkʼulmank saʼ xnebʼaal rochoch laj Caifas? Kʼaru naxkʼul li Jesus saʼ li ochoch?

TZOLOM 90

Li Jesus nakamk saʼ li naʼaj Golgota

Kʼaʼut laj Pilato kixtaqla xkamsinkil li Jesus?

TZOLOM 91

Li Jesus nawakliik wiʼ chik chi yoʼyo

Kʼaru ebʼ li sachbʼachʼoolej naʼok chi kʼulmank naq ak xkamk chik li Jesus?

TZOLOM 92

Li Jesus naxkʼut ribʼ chiruhebʼ laj kar

Kʼaru naxbʼaanu li Jesus re naq t-ileʼq xbʼaanebʼ li xtzolom?

TZOLOM 93

Li Jesus nasutqʼiik saʼ choxa

Xbʼeenwa naxye rehebʼ li xtzolom jun li naʼlebʼ li wank tzʼaqal xwankil, tojaʼ naq naxik saʼ choxa.

TZOLOM 94

Ebʼ li tzolom nekeʼxkʼul li santil musiqʼej

Kʼaru li sachbʼachʼoolej nekeʼxkʼul saʼ xkʼabʼaʼ li santil musiqʼej?

TZOLOM 95

Maaʼani naxaqabʼank rehebʼ

Ebʼ laj kʼamolbʼe saʼ li paabʼal li keʼkamsink re li Jesus nekeʼxyal xbʼaanunkil naq ebʼ li tzolom teʼxkanabʼ puktesink, abʼan inkʼaʼ xeʼruuk.

TZOLOM 96

Li Jesus nasikʼok ru laj Saulo

Laj Saulo aj rahobʼtesinel ut xikʼ narilebʼ laj paabʼanel, abʼan, naxjal xnaʼlebʼ.

TZOLOM 97

Laj Cornelio naxkʼul li santil musiqʼej

Kʼaʼut li Yos kixtaqla laj Pedro saʼ rochoch li winq aʼin li maawaʼ aj Judiiy?

TZOLOM 98

Ebʼ laj paabʼanel nekeʼwulak saʼ naabʼal chi tenamit

Li Apostol Pablo ut ebʼ li rochbʼen li taqlanbʼilebʼ chi puktesink saʼ jalan chik tenamit nekeʼxtikibʼ puktesink saʼatqebʼ li najtil naʼaj.

TZOLOM 99

Jun laj kʼaakʼalenel tzʼalam naxtzol li yaal

Kʼaʼut saʼ li tzolom aʼin naʼaatinak chirix jun li maaʼus aj musiqʼej, jun li nimla hiik ut jun li jutzʼchʼiichʼ?

TZOLOM 100

Laj Pablo ut laj Timoteo

Chiru naabʼal chihabʼ, ebʼ li winq aʼin keʼkʼanjelak saʼ wiibʼal chiru li Yos ut keʼwank saʼ amiiwil.

TZOLOM 101

Nekeʼxkʼam laj Pablo saʼ Roma

Naabʼal li chʼaʼajkilal kixtaw laj Pablo naq xkoho, abʼan maakʼaʼ kiramok chiru xbʼaanunkil li kʼanjel chirix li puktesink.

TZOLOM 102

Laj Juan naril ebʼ li moy u

Li Jesus naxkʼut ebʼ li moy u chirix li kutan chaalel.

TZOLOM 103

«Chichalq ta Laanimajwal Awabʼejilal»

Laj Juan naril jun li moy u li naxkʼut chanruhaq li yuʼam saʼ Ruuchichʼochʼ rubʼel Xʼawabʼejilal li Yos.