Rilb'al li na'leb'

Kʼaru tawiʼ tkʼulmanq rikʼin li ruuchichʼochʼ?

Kʼaru tawiʼ tkʼulmanq rikʼin li ruuchichʼochʼ?

Ma nakaakʼoxla naq . . .

  • ... tkanaaq joʼ chanru wank anaqwan?

  • ... tnujaq saʼ maaʼusilal?

  • ... t-usaaq saʼ junaq kutan?

 LI SANTIL HU NAXYE

«Li Yos [...] tixchaqihobʼresi chixjunil li xyaʼalebʼ ru, ut inkʼaʼ chik taawanq kamk, chi moko yaabʼak, chi moko japok e malaj rahilal, xbʼaan naq li najter ruuchichʼochʼ ak xnumeʼk.» (Apocalipsis 21:3, 4, Li Santil Hu, Sociedad Bíblica de Guatemala.)

CHANRU TOOXTENQʼA XNAWBʼAL AʼIN

Wanq li qakʼanjel ut sahaq saʼ qachʼool chi xbʼaanunkil (Isaias 65:21-23).

Inkʼaʼ chik toowanq saʼ rahilal ut maakʼaʼaq chik qayajel (Isaias 25:8; 33:24).

Junelik sahaq saʼ qachʼool rikʼinebʼ qajunkabʼal ut rikʼinebʼ li qamiiw (Salmo 37:11, 29).

 MA WANK XYAALAL NAQ TQAPAABʼ LI SANTIL HU?

Heeheʼ, wank wiibʼ xyaalal:

  • Li Yos wank xwankil re xbʼaanunkil naq ttzʼaqloq ru aʼin. Saʼ xkʼabʼaʼ naq li Jehobʼa nim xwankil, li Santil Hu naxye naq aʼan li «Nimajwal Yos» (Apocalipsis 15:3). Naq li Yos naxye naq trisi li maaʼusilal li wank saʼ Ruuchichʼochʼ chʼolchʼo naq tixbʼaanu, xbʼaan naq nim xwankil. Joʼ naxye li Santil Hu, «chiru li Yos naru chixjunil» (Mateo 19:26).

  • Li Yos naraj naq ttzʼaqloq ru li xyeechiʼom aʼin. Joʼ nakʼulmank rikʼinebʼ li kamenaq, li Santil Hu naxye naq li Jehobʼa naraj xqʼaxtesinkilebʼ wiʼ chik xyuʼam (Job 14:14, 15).

    Naxye ajwiʼ naq li Jesus, li Ralal li Yos, kixkʼirtasihebʼ li yaj. Abʼan kʼaʼut kixbʼaanu? Xbʼaan naq kiʼalaak saʼ xchʼool (Marcos 1:40, 41). Rikʼin li xchaabʼil naʼlebʼ li Jesus kixkʼutbʼesi naq li Xyuwaʼ naraj xtenqʼankilebʼ li ra wankebʼ (Juan 5:19).

    Rikʼin aʼin chʼolchʼo chiqu naq li Jehobʼa ut li Jesus nekeʼraj naq sa wanqo saʼ li kutan chaalel! (Salmo 72:12-14; 145:16; 2 Pedro 3:9.)

 KʼOXLA LI PATZʼOM AʼIN

Kʼaru tixbʼaanu li Yos re naq chʼinaʼusaq chixjunil li ruuchichʼochʼ?

Li Santil Hu naxsume li patzʼom aʼin saʼ MATEO 6:9, 10 ut saʼ DANIEL 2:44.