Rilb'al li na'leb'

Kʼaru nakaakʼoxla chirix li Santil Hu?

Kʼaru nakaakʼoxla chirix li Santil Hu?

Ma nakaakʼoxla naq...

  • ... xnaʼlebʼ winq wank chisaʼ?

  • ... junes seeraqʼinbʼil aatin naxye?

  • ... Raatin li Yos?

 LI SANTIL HU NAXYE

«Chixjunil li Santil Hu [...] musiqʼanbʼil xbʼaan li Yos.» (2 Timoteo 3:16, Li Santil Hu, Sociedad Bíblica de Guatemala.)

CHANRU TOOXTENQʼA XNAWBʼAL AʼIN

Tqataw xsumenkilebʼ li patzʼom chirix li yuʼam (Proverbios 2:1-5).

Twanq jun li chaabʼil naʼlebʼ re xbʼeeresinkil li qayuʼam (Salmo 119:105).

Tqakʼe reetal naq wank qoybʼeenihom saʼ li kutan chaalel (Romanos 15:4).

 MA WANK XYAALAL NAQ TQAPAABʼ LI SANTIL HU?

Heeheʼ, wank oxibʼ xyaalal:

  • Junaj ru li naʼlebʼ wank chisaʼ. Li Santil Hu kitzʼiibʼamank chiru 1.600 chihabʼ, 40 tana chi winq keʼtzʼiibʼank chaq re ut moko juntaqʼeet ta xwanjikebʼ ut xkʼanjelebʼ chixjunqalebʼ. Usta wankebʼ maajunwa rilomebʼ chaq ribʼ, junaj ru li naʼlebʼ keʼxtzʼiibʼa saʼ li Santil Hu chirix li Xʼawabʼejilal li Yos.

  • Keʼxtzʼiibʼa chi tzʼaqal re ru li kikʼulmank chaq. Naabʼalebʼ laj tzʼiibʼ moko nekeʼxtzʼiibʼa ta xpaltil li xtenamitebʼ. Abʼan, ebʼ li keʼtzʼiibʼank chaq re li Santil Hu, keʼxye chanru keʼpaltoʼk aʼan ut chanru kipaltoʼk li xtenamitebʼ (2 Cronicas 36:15, 16; Salmo 51:3-6 [51:1-4, Traducción del Nuevo Mundo]).

  • Chixjunil li naxye natzʼaqlok ru. Ak wiibʼ siʼeent chihabʼ ma nasachmank li najter Babilonia naq li Santil Hu kixye naq tkʼulmanq aʼin (Isaias 13:17-22). Abʼan moko kaʼaj tawiʼ kixye chanru teʼreechani li tenamit, kixye bʼan ajwiʼ ani xkʼabʼaʼ li tsachoq re (Isaias 45:1-3).

    Chixjunil li kixye chaq li Santil Hu kitzʼaqlok ru chi tzʼaqal re ru. Peʼyaal naq kaʼajwiʼ li Raatin li Yos naxnaw chixjunil aʼin? (2 Pedro 1:21).

 KʼOXLA LI PATZʼOM AʼIN

Chanru truuq intenqʼankil li Raatin li Yos re naq chaabʼilaq linyuʼam?

Li Santil Hu naxsume li patzʼom aʼin saʼ ISAIAS 48:17, 18 ut saʼ 2 TIMOTEO 3:16, 17.