«Laj Yoobʼtesinel chalen chaq saʼ xtiklajik teelom ut ixq naq kixyoobʼtesihebʼ.» (Mateo 19:4)

Li Jehobʼa * kixsumubʼ li xbʼeen winq ut ixq. Li Santil Hu naxye naq li Yos kixyobʼtesi li xbʼeen ixq ut «kixkʼam rikʼin li winq». Naq li winq kiril ru li ixq kʼajoʼ naq kisahoʼk saʼ xchʼool ut kixye: «Anaqwan tzʼaqal xbʼaqel linbʼaqel ut xtibʼel lintibʼel» (Genesis 2:22, 23). Ut saʼebʼ li qakutan, li Jehobʼa naraj ajwiʼ naq sahaqebʼ saʼ xchʼool li sumsukebʼ.

Naq wiibʼ li poyanam nekeʼsumlaak, maare nekeʼxkʼoxla naq junelik sahaqebʼ saʼ xchʼool ut naq maakʼaʼaqebʼ xchʼaʼajkilal. Abʼan chixjunilebʼ teʼwanq xchʼaʼajkilal usta jwal nekeʼxra ribʼebʼ (1 Corintios 7:28). Saʼ li tasal hu aʼin taataw li chaabʼil naʼlebʼ li naxkʼe qe li Santil Hu. Ut wi nakaayuʼami, sahaq saʼ laachʼool rikʼin laasumʼaatin ut saʼ laajunkabʼal (Salmo 19:9-12 [19:8-11, Wy]).

 1. CHAAKʼULUBʼA LI KʼANJEL LI XKʼE AAWE LI JEHOBʼA

LI NAXYE LI SANTIL HU: Li bʼeelomej najolomink re li xjunkabʼal (Efesios 5:23).

Li Jehobʼa naraj naq laaʼat joʼ bʼeelomej taawil laawixaqil (1 Pedro 3:7). Kixyobʼtesi li ixq re naq tatxtenqʼa ut naraj naq taara ut sa taawil (Genesis 2:18). Tento taara chi anchal aachʼool ut aʼan xbʼeenwa taakʼoxla chaawu laaʼat (Efesios 5:25-29).

Wi laaʼat ixaqilbʼej, li Jehobʼa naraj naq taawoxloqʼi laabʼeelom ut taatenqʼa re naq truuq xbʼaanunkil li xkʼanjel joʼ bʼeelomej (1 Corintios 11:3; Efesios 5:33). Chaatenqʼa laabʼeelom chi anchal aachʼool ut matwechʼok (Colosenses 3:18). Wi joʼkan taabʼaanu, oxloqʼaq aawu chiru li Jehobʼa ut chiru laabʼeelom (1 Pedro 3:1-6).

NARU NAKAABʼAANU AʼIN:

  • Patzʼ re laasumʼaatin kʼaru tento taabʼaanu re naq usaq laakʼanjel joʼ bʼeelomej malaj ixaqilbʼej. Taakʼe aachʼool chi rabʼinkil li tixye aawe ut taakʼe aaqʼe chi xbʼaanunkil

  • Michʼinaak aachʼool saʼ junpaat. Timil natzolmank kʼaru tento xbʼaanunkil re naq sahaq saʼ leechʼool

2. KʼE AACHʼOOL CHIRIX LI REEKʼAHOM LAASUMʼAATIN

LI NAXYE LI SANTIL HU: Aajel ru naq taanaw kʼaru naraj laasumʼaatin (Filipenses 2:3, 4). Sa taawil laasumʼaatin, jultikoʼq aawe naq li Jehobʼa naraj naq ebʼ laj kʼanjel chiru teʼaatinaq saʼ tuulanil (2 Timoteo 2:24). Kʼoxla chiʼus chanru tat-aatinaq, xbʼaan naq li Santil Hu naxye: «Wan li aatin ra nanaqk wiʼ joʼ naxset li qʼesnal chʼiichʼ; abʼan li raatin li wank xnaʼlebʼ, aʼan chanchan li chaabʼil bʼan» (Proverbios 12:18). Li xsantil musiqʼej li Jehobʼa tatxtenqʼa chi aatinak saʼ tuulanil ut saʼ chaabʼilal (Galatas 5:22, 23; Colosenses 4:6).

NARU NAKAABʼAANU AʼIN:

  • Tijon chiru li Yos re naq tatxtenqʼa re naq inkʼaʼ tatpoʼq saʼ junpaat ut chi xtebʼal laakʼaʼuxl naq ok aawe chi aatinak chirix junaq li nimla naʼlebʼ

  • Kʼoxla chiʼus kʼaru taaye ut chanru taaye

 3. KʼANJELANQEX SAʼ WIIBʼAL

LI NAXYE LI SANTIL HU: Naq nekeʼsumlaak, «junajaqebʼ aj chik chi tzʼejwalej [...] chi xkabʼichalebʼ» (Mateo 19:5). Abʼan wanq sut moko junajaq ta ru leekʼaʼuxl. Joʼkan naq aajel ru naq teetzol xjunajinkil leekʼaʼuxl ut leereekʼahom (Filipenses 2:2). Aajel ru wank saʼ junajil re naq texruuq xkʼoxlankil chanru teekʼubʼ junaq li kʼanjel. Abʼan chanru xbʼaanunkil? Li Santil Hu naxye: «Naq kʼuubʼanbʼil chi us junaq kʼanjel, us naʼelk» (Proverbios 20:18). Kanabʼ naq li naʼlebʼ li wank saʼ li Santil Hu tbʼeresinq eere naq teekʼoxla xkʼubʼankil junaq li nimla naʼlebʼ (Proverbios 8:32, 33).

NARU NAKAABʼAANU AʼIN:

  • Taaseeraqʼi re laasumʼaatin li nakaakʼul ut li nakaaweekʼa

  • Inkʼaʼ taasume xbʼaanunkil junaq li naʼlebʼ wi toj maajiʼ naxnaw laasumʼaatin

^ párr. 4 Li Santil Hu naxye naq li xkʼabʼaʼ li Yos aʼan Jehobʼa