Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Laajunkabʼal naru naxtaw li sahil chʼoolejil

 TASAL 5

Chanru tatwanq saʼ usilal rikʼinebʼ laakomon

Chanru tatwanq saʼ usilal rikʼinebʼ laakomon

«Tiqibʼomaq bʼiʼ eeribʼ [...] rikʼin li usilal, li tuulanil, kubʼenaqaq eewankil ut nimaq eekuyum.» (Colosenses 3:12)

Naq jun li ixq ut jun li winq nekeʼsumlaak, aran natiklaak li junkabʼal. Yaal naq maajunwa taakanabʼ xraabʼal ut roxloqʼinkil laanaʼ laayuwaʼ abʼan laasumʼaatin chik wank xwankil choʼq aawe. Maare wankebʼ laakomon inkʼaʼ teʼxtaw ru aʼin. Abʼan li chaabʼil naʼlebʼ li naxkʼe li Santil Hu tatxtenqʼa chi wank saʼ usilal rikʼinebʼ ut rikʼin laasumʼaatin.

 1. TAARAHEBʼ LAAKOMON

LI NAXYE LI SANTIL HU: «Chawoxloqʼi laanaʼ laayuwaʼ» (Efesios 6:2). Usta ak nimat chik junelik taawoxloqʼi laanaʼ laayuwaʼ. Ut jultikoʼq aawe naq laasumʼaatin tento tixkʼe ajwiʼ xhoonal chi rilbʼal li xnaʼ xyuwaʼ. Li Santil Hu naxye: «Li rahok inkʼaʼ nakaqalik». Joʼkan naq maakʼoxla naq tixkanabʼ aaraabʼal xbʼaanebʼ li xkomon (1 Corintios 13:4; Galatas 5:26).

NARU NAKAABʼAANU AʼIN:

  • Maaye: «Laajunkabʼal junelik yook xtzʼilinkil wix» malaj «Laanaʼ maajunwa nawulak chiru li ninbʼaanu»

  • Kʼe aachʼool chi xkʼoxlankil chanru nareekʼa ribʼ laasumʼaatin

 2. LAAʼAT YAAL AAWE KʼARU TAAYE

LI NAXYE LI SANTIL HU: «Li winq tixkanabʼ li xnaʼ xyuwaʼ, tixlaqʼabʼ ribʼ rikʼin li rixaqil, ut junajebʼ aj chik chi tzʼejwalej» (Genesis 2:24). Usta ak sumsukat, maare laanaʼ laayuwaʼ teʼxkʼoxla naq toj tenebʼanbʼil saʼ xbʼeenebʼ aatenqʼankil ut teʼraj rilbʼal kʼaru nekeebʼaanu saʼ leejunkabʼal.

Laaʼex teekʼubʼ joqʼe teʼruuq chi tzʼaqonk saʼ leejunkabʼal, abʼan teeye rehebʼ saʼ tuulanil. Naru nekeeye chixjunil li nekeekʼoxla abʼan inkʼaʼ teetochʼebʼ rikʼin aatin (Proverbios 15:1). Li kubʼsink ibʼ, li chaabʼilal ut li kuyuk tatxtenqʼa chi wank saʼ usilal rikʼinebʼ laakomon ut re naq teekuy «eeribʼ cheribʼil eeribʼ rikʼin rahok» (Efesios 4:2).

NARU NAKAABʼAANU AʼIN:

  • Wi inkʼaʼ sa nakaaweekʼa naq ebʼ laakomon nekeʼxchʼik ribʼ saʼ laajunkabʼal, naq sahaq saʼ leechʼool, taaseeraqʼi re laasumʼaatin

  • Kʼehomaq eeribʼ saʼ aatin re xnawbʼal chanru teebʼeresi li chʼaʼajkilal aʼin