Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

 TASAL 6

Naq nayoʼlaak junaq kʼuulaʼal

Naq nayoʼlaak junaq kʼuulaʼal

«Li qakokʼal aʼanebʼ li rosobʼtesihom li Qaawaʼ.» (Salmo 127:3)

Naq nayoʼlaak li xbʼeen xkʼuulaʼal li naʼbʼej yuwaʼbʼej, nekeʼsahoʼk saʼ xchʼool ut nekeʼok xkʼaʼuxl. Maare tsachq eechʼool chi rilbʼal naq naʼajmank naabʼal li hoonal re rilbʼal junaq kʼuulaʼal. Ut saʼ xkʼabʼaʼ naq inkʼaʼ chik nekexhilank chiʼus ut xjalaak leeyuʼam nekexchʼaʼajkoʼk saʼ wiibʼal. Aran naq teekʼubʼ eeribʼ chiʼus chanru teeril li kʼuulaʼal ut teekawresi leejunkabʼal. Chanru natenqʼank li chaabʼil naʼlebʼ li wank saʼ li Santil Hu re naq texruuq xnumsinkil ebʼ li chʼaʼajkilal aʼin?

 1. KʼULUBʼA LI XCHALK SAʼ AABʼEEN

LI NAXYE LI SANTIL HU: «Li rahok wank xkuyum saʼ chixjunil; aʼan chaabʼil [...], inkʼaʼ naxsikʼ xchaabʼilal xjunes, inkʼaʼ napoʼk» (1 Corintios 13:4, 5). Saʼ xkʼabʼaʼ naq xbʼeen laakʼuulaʼal, laaʼat joʼ naʼbʼej, taawaj xkʼeebʼal naabʼal aahoonal re rilbʼal. Ut aʼin naru naxbʼaanu naq laabʼeelom tixkʼoxla naq inkʼaʼ chik nakaakʼoxla. Joʼkan naq, misach saʼ laachʼool naq laabʼeelom naraj ajwiʼ naq taakʼe aahoonal re. Abʼan rikʼin rahok ut tuulanil, taakʼutbʼesi naq nakaawaj ut naq oxloqʼ chaawu naq nakatxtenqʼa chi rilbʼal li kʼuulaʼal.

«Joʼkan ajwiʼ laaʼex bʼeelomej, chexwanq saʼ xyaalal rikʼin leerixaqil.» (1 Pedro 3:7.) Saʼ xkʼabʼaʼ naq xbʼeen aakʼuulaʼal, laaʼat joʼ yuwaʼbʼej, tento taataw ru naq laawixaqil tixkʼe naabʼal li hoonal re rilbʼal li kʼuulaʼal. Joʼkan naq maare wank sut josqʼaq, lubʼluuq malaj rahaq saʼ xchʼool xbʼaan chixjunil li kʼanjel li xchalk saʼ xbʼeen. Ut wi tpoʼq aawikʼin, matpoʼk saʼ junpaat xbʼaan naq «qʼaxal us naq wanq aakuyum chiru li xkawilal aawibʼ» (Proverbios 16:32). Chiwanq aanaʼlebʼ ut wi naraj tenqʼaak, tenqʼa (Proverbios 14:29).

NARU NAKAABʼAANU AʼIN:

  • Wi laaʼat li yuwaʼbʼej: Taatenqʼa laawixaqil chi rilbʼal li kʼuulaʼal, ut taabʼaanu ajwiʼ chiru li qʼoqyink. Maakʼe naabʼal aahoonal re xbʼaanunkil jalan chik li kʼanjel re naq twanq aahoonal re wank rikʼin laawixaqil ut laakʼuulaʼal

  • Wi laaʼat li naʼbʼej: Naq laabʼeelom tixyeechiʼi ribʼ re rilbʼal li kʼuulaʼal, kʼulubʼa chiru. Ut wi inkʼaʼ tixbʼaanu chiʼus, maawechʼ ut kʼut chiru saʼ tuulanil chanru xbʼaanunkil

 2. KAWRESI LAASUMLAJIK

LI NAXYE LI SANTIL HU: «Junajebʼ aj chik chi tzʼejwalej naq wanqebʼ» (Genesis 2:24). Anaqwan naq wank chik eekʼuulaʼal, misach saʼ laachʼool naq laaʼat ut laasumʼaatin, junajex «chi tzʼejwalej». Kʼehomaq eechʼool chi xkawresinkil leesumlajik.

At ixaqilbʼej, bʼanyoxi laatenqʼankil li naxkʼe laabʼeelom. Ebʼ li aatin li naqoksi re bʼanyoxink, chanchan «li chaabʼil bʼan» (Proverbios 12:18). At bʼeelomej, ye re laawixaqil naq jwal nakaara ut naq oxloqʼ chaawu, ut bʼanyoxi re chixjunil li naxbʼaanu re xtenqʼankil leejunkabʼal (Proverbios 31:10, 28).

«Maaʼani chixsikʼ li kʼaru us choʼq re xjunes, aʼaq bʼan li us choʼq re li ras riitzʼin chixsikʼ.» (1 Corintios 10:24.) Junelik taasikʼ chanru xtenqʼankil laasumʼaatin ut taakʼe saʼ aawu li xkʼanjel. Kʼehomaq eehoonal chi aatinak ut chi rabʼinkil li nekeekʼoxla cheejunqal. Inkʼaʼ taasikʼ li us kaʼajwiʼ choʼq aawe naq texwanq saʼ wiibʼal joʼ sumal, tento taakʼoxla kʼaru naraj laasumʼaatin. Li Santil Hu naxye aʼin: «Meeram li wank cheribʼil eeribʼ; naru teekuy eeribʼ wi xekʼuubʼ aʼan saʼ wiibʼal» (1 Corintios 7:3-5). Joʼkan naq, yeehomaq chixjunil li nekeekʼoxla. Laakuyum ut xtawbʼal ru li naraj laasumʼaatin aʼan tkawresinq re leewanjik.

NARU NAKAABʼAANU AʼIN:

  • Kʼe aahoonal chi seeraqʼik rikʼin laasumʼaatin

  • Kʼutbʼesimaq naq nekeera eeribʼ maare rikʼin junaq li maatan malaj rikʼin junaq li chʼina hu

 3. TZOL LAAKʼUULAʼAL

LI NAXYE LI SANTIL HU: «Chalen chaq saʼ laakachʼinal nakanaw xsaʼ li Santil Hu. Aʼan wank xwankil re xkʼeebʼal aanaʼlebʼ li nakʼamok saʼ li kolbʼa ibʼ» (2 Timoteo 3:15). Kʼubʼ chiʼus chanru taatzol laakʼuulaʼal. Kʼoxla naq ebʼ li kʼuulaʼal saʼ junpaat nekeʼxtzol li kʼaru taakʼut chiruhebʼ usta toj maajiʼ nekeʼyoʼlaak. Qakʼoxlaq aʼin, ebʼ li kʼuulaʼal li toj maajiʼ nekeʼyoʼlaak ak nekeʼrabʼi xyaabʼ xkux li xnaʼ xyuwaʼ ut li kʼaru nekeʼreekʼa. Ut naq ak xyoʼlaak, kʼaytesi chi rabʼinkil li naxye ebʼ li tasal hu, usta inkʼaʼ naxtaw ru li yookat xyaabʼasinkil, ut maare naq tnimanq twulaq chiru ilok ru hu.

Maakʼoxla naq laakʼuulaʼal jwal kachʼin re naq tat-aatinaq rikʼin chirix li Yos. Wanq aawikʼin laakʼuulaʼal naq tattijoq chiru li Jehobʼa (Deuteronomio 11:19). Naq tatbʼatzʼunq rikʼin, ye re li kixbʼaanu li Yos (Salmo 78:3, 4). Naq yook chi kʼiik, tixkʼe reetal naq laaʼat jwal nakaara li Jehobʼa ut aʼan ajwiʼ tixtzol xraabʼal.

NARU NAKAABʼAANU AʼIN:

  • Tzʼaama re li Jehobʼa naq tixkʼe aanaʼlebʼ re xtijbʼal chiʼus laakʼuulaʼal

  • Naabʼal sut taaye junaq li naʼlebʼ ut li aatin re naq tixtzol saʼ xkachʼinal