Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Laajunkabʼal naru naxtaw li sahil chʼoolejil

 TASAL 4

Chanru roksinkil li tumin

Chanru roksinkil li tumin

«Naq kʼubʼanbʼil chi us junaq kʼanjel, us naʼelk.» (Proverbios 20:18)

Chiqajunilo naqaj tumin re xchʼolaninkil li qajunkabʼal (Proverbios 30:8). Yaal, li tumin «natenqʼanq» (Eclesiastes 7:12). Usta wank sut chʼaʼaj aatinak chirix tumin, maakanabʼ naq tatxchʼaʼajki rikʼin laasumʼaatin (Efesios 4:32). Teeye li yaal chiribʼil eeribʼ ut kʼubʼomaq chanru teeroksi leetumin.

 1. KʼOXLA CHIʼUS KʼARU TAABʼAANU

LI NAXYE LI SANTIL HU: «Wi junaq eere taaraj xyiibʼankil junaq kabʼl najt xteram, ma inkʼaʼ tabʼiʼ tixkʼojobʼ ribʼ xbʼenwa chi xbʼirbʼal rix joʼnimal tixsach: ma tzʼaqal li xtumin re xchoybʼal li kabʼl?» (Lucas 14:28). Aajel ru naq teekʼe eeribʼ saʼ aatin chirix chanru teeroksi leetumin (Amos 3:3). Kʼoxlamaq chiʼus kʼaru naʼajmank xloqʼbʼal ut joʼnimal naru teesach (Proverbios 31:16). Usta wanq leetumin moko naraj ta xyeebʼal naq naru teeloqʼ chixjunil li kʼaru teeril. Meekʼe eeribʼ saʼ kʼas, teesach kaʼajwiʼ li joʼnimal wank eerikʼin (Proverbios 21:5; 22:7).

NARU NAKAABʼAANU AʼIN:

  • Wi nareelaʼink eetumin saʼ xraqik li po, teekʼoxla chanru teeroksi

  • Ut wi inkʼaʼ xtzʼaqlok, teekʼe eeribʼ saʼ aatin re naq moko naabʼal ta teesach ut naru texkʼubʼanq saʼ ochoch

 2. TAAYE LI YAAL UT MAASACH NAABʼAL

LI NAXYE LI SANTIL HU: Junelik taaye li yaal «moko kaʼaj ta wiʼ chiru li Qaawaʼ [Jehobʼa], chiruhebʼ aj bʼan wiʼ li tenamit» (2 Corintios 8:21). Taaye re laasumʼaatin joʼnimal nakateʼxtoj ut joʼnimal nakaasach.

Wi naabʼal li tumin aajel ru xsachbʼal, xbʼeenwa taaye re laasumʼaatin (Proverbios 13:10). Wi kʼaynaqex chi aatinak chirix aʼin, wanqex saʼ tuqtuukilal. Maakʼoxla naq laatojbʼal aawe aajunes, re ajwiʼ laajunkabʼal (1 Timoteo 5:8).

NARU NAKAABʼAANU AʼIN:

  • Yehomaq joʼnimal naru teesach re naq inkʼaʼ yal yooqex xyeebʼal

  • Meeroybʼeni naq toj wanq li chʼaʼajkilal re naq texʼaatinaq chirix tumin