Ma taaye raj naq . . .

  • ... li rahok?

  • ... li tumin?

  • ... junaq chik li naʼlebʼ?

 LI SANTIL HU NAXYE

«Us [...] xaq rehebʼ li nekeʼabʼink re li raatin li Yos ut nekeʼxkʼuula!» (Lucas 11:28, Li Santil Hu, Sociedad Bíblica de Guatemala.)

CHANRU TOOXTENQʼA XNAWBʼAL AʼIN

Tqataw li tzʼaqal rahok (Efesios 5:28, 29).

Tqataw li oxloqʼink (Efesios 5:33).

Tqataw li tzʼaqal wank (Marcos 10:6-9).

 MA WANK XYAALAL NAQ TQAPAABʼ LI SANTIL HU?

Heeheʼ, wank wiibʼ xyaalal:

  • Li Yos kixaqabʼank re li junkabʼal. Li Santil Hu naxye naq saʼ xkʼabʼaʼ li Jehobʼa wank li junkabʼal (Efesios 3:14, 15). Aʼin naraj xyeebʼal naq li Jehobʼa kixaqabʼank re li junkabʼal. Kʼaʼut aajel ru xnawbʼal aʼin?

    Kʼoxla aʼin: wi kʼajoʼ raj xsahil li tzakahemq li yookat xwaʼbʼal ut taawaj raj xnawbʼal kʼaru li bʼanol xeʼxkʼe chisaʼ, re ani raj taapatzʼ? Taapatzʼ re laj kʼuubʼanel xbʼaan naq aʼan kikʼuubʼank re.

    Joʼkan ajwiʼ nakʼulmank wi naqaj xnawbʼal kʼaru tento xbʼaanunkil re naq sahaqebʼ saʼ xchʼool ebʼ li junkabʼal. Tento tqapatzʼ re li Jehobʼa xbʼaan naq aʼan kixaqabʼank re li junkabʼal (Genesis 2:18-24).

  • Li Yos nokooxkʼoxla. Us choʼq aawe ut choʼq re laajunkabʼal naq teesikʼ eenaʼlebʼ saʼ li Santil Hu xbʼaan naq li Yos «naʼilok eere» (1 Pedro 5:6, 7). Li Jehobʼa naraj li us choʼq qe. Li xnaʼlebʼ li Jehobʼa junelik nakʼanjelak chiqu (Proverbios 3:5, 6; Isaias 48:17, 18).

 KʼOXLA LI PATZʼOM AʼIN

Chanru tinruuq xbʼaanunkil chiʼus linkʼanjel joʼ bʼeelomej, joʼ ixaqilbʼej ut joʼ yuwaʼbʼej?

Li Santil Hu naxsume li patzʼom aʼin saʼ EFESIOS 5:1, 2 ut saʼ COLOSENSES 3:18-21.