Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

 XKOMON LI NAʼLEBʼ

Chanru Xtuqubʼankil Junaq Chʼaʼajkilal Chirix li Sumyakok?

Chanru Xtuqubʼankil Junaq Chʼaʼajkilal Chirix li Sumyakok?

Saʼ 1 Corintios 6:1 toj saʼ li 8, li Apostol Pablo kiʼaatinak chirix li chʼaʼajkilal li wank saʼ xyanqebʼ li rech aj paabʼanel. Xbʼeenwa kixye rehebʼ naq yook xjosqʼil xbʼaan naq wankebʼ laj paabʼanel re li tenamit Corinto yookebʼ xkʼambʼal li rech aj paabʼanel «rikʼinebʼ laj raqol aatin» (raqal 1). Chirix chik aʼan kixye rehebʼ naq li raaxiikʼ nakʼuubʼamank saʼ li chʼuut ut inkʼaʼ saʼ li chaqʼrabʼ. Anaqwan qilaq wiibʼ oxibʼ li naʼlebʼ li kixtzʼiibʼa saʼ li xhu laj Pablo, ut chirix chik aʼan tqil wiibʼ oxibʼ li eetalil bʼarwiʼ maare li naʼlebʼ aʼin moko tkʼanjelaq ta chiqu.

Naq nachalk junaq li chʼaʼajkilal saʼ xyanqebʼ laj paabʼanel chirix li sumyakok, li Jehobʼa naraj naq tqatuqubʼ joʼ chanru naxkʼut chiqu Aʼan ut inkʼaʼ joʼ chanru nawulak chiqu laaʼo (Proverbios 14:12). Li Jesus kixye naq tento tqatuqubʼ saʼ junpaat junaq li qachʼaʼajkilal re naq inkʼaʼ tnimanq ru (Mateo 5:23-26). Abʼanan wankebʼ nekeʼwulak chiru li chʼaʼajkilal joʼkan naq nekeʼxkʼam li rech aj paabʼanel saʼ li raqlebʼaal aatin. Li Apostol Pablo kixchʼolobʼ kʼaʼut nekeʼxbʼaanu aʼin, joʼkan naq kixye rehebʼ: «Wi nekechʼaʼajki eeribʼ cheribʼil eeribʼ, naraj naxye naq toj majiʼ neketaw xyaalal». Ut kixye aʼin xbʼaan naq saʼ xkʼabʼaʼ junaq li chʼaʼajkilal naru nekeʼxkʼe chi hobʼeʼk li Yos ut li chʼuut. Ut re naq inkʼaʼ tkʼulmanq aʼin, tento tqapaabʼ li kixye li Apostol: «Ma inkʼaʼ raj us naq xekuy li rahilal?» (raqal 7).

Laj Pablo kixye ajwiʼ naq li Yos kixkanabʼ jun chaabʼil naʼlebʼ re xtuqubʼankil ruhebʼ li chʼaʼajkilal. Kixye naq saʼebʼ li chʼuut wankebʼ winq li wankebʼ chiʼus xnaʼlebʼ xbʼaan naq nekeʼxtzol li Santil Hu. Joʼkan naq ebʼ li cheekel winq wankebʼ «xnaʼlebʼ re raqok aatin saʼ xbʼeenebʼ li ras riitzʼin», ut chirix yalaq kʼaru chik chi naʼlebʼil (raqal 3-5). Joʼkan naq, li Jesus kixye naq wank oxibʼ li naʼlebʼ re xtuqubʼankil ruhebʼ li chʼaʼajkilal maare chirix li wechʼij ibʼ, li yoobʼank aatin malaj li bʼalaqʼik. Li xbʼeen naʼlebʼ, tqayal xtuqubʼankil ru li chʼaʼajkilal kaʼajwiʼ saʼ wiibʼal. Wi aʼin inkʼaʼ nakʼanjelak, tqabʼaanu li xkabʼ naʼlebʼ: tqachʼutubʼ wiʼ chik qibʼ saʼ wiibʼal abʼan qochbʼeenaq wiibʼ malaj oxibʼ li poyanam choʼq qatestiiw. Ut wi aʼin inkʼaʼ ajwiʼ nakʼanjelak, tqabʼaanu li rox naʼlebʼ:  tooʼaatinaq rikʼinebʼ li cheekel winq li nekeʼkʼamok bʼe saʼ li chʼuut (Mateo 18:15-17).

Abʼanan moko aajel ta ru naq ebʼ li cheekel winq teʼxnaw chiʼus chirix li chaqʼrabʼ malaj ebʼ aj kʼehol naʼlebʼ chirix li yakok, chi moko teʼxbʼaanu ta ribʼ naq aʼan xkʼanjelebʼ. Ut re xtuqubʼankil ru li chʼaʼajkilal moko teʼxye ta re li junjunq chanru teʼxtoj li tumin li yookebʼ wiʼ xchʼaʼajkinkil ribʼebʼ. Li xkʼanjelebʼ bʼan aʼan xtenqʼankilebʼ li rech aj paabʼanel re naq teʼxyuʼami li naxye li Santil Hu ut teʼruuq xtuqubʼankil ru li chʼaʼajkilal saʼ usilal. Ut wi jwal nim ru li chʼaʼajkilal, us raj naq teʼaatinaq rikʼin li cheekel winq li narulaʼani jun teep chi chʼuut, malaj saʼ xmolamebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa. Abʼan maare wank sut li naʼlebʼ li kixye arin li Apostol Pablo moko tkʼanjelaq ta saʼ li chʼaʼajkilal li yooko wiʼ chi numeʼk. Qilaq wiibʼ oxibʼ rehebʼ aʼin.

Abʼanan maare wank sut tjitmanq chiru chaqʼrabʼ junaq li chʼaʼajkilal, xbʼaan naq tooxtenqʼa chi xtuqubʼankil saʼ tuulanil li chʼaʼajkilal. Li chaqʼrabʼ nakʼanjelak naq nekeʼxjach ribʼ li sumsu, naq li naʼbʼej malaj li yuwaʼbʼej wank xkʼulubʼ chi kanaak rikʼinebʼ li xkokʼal, naq nakʼulmank xtuminal li tzakahemq, naq naqʼaxtesimank xhuhil li junkabʼlal malaj li herencia, naq najitmank junaq li molam xbʼaan naq inkʼaʼ naraj xtojbʼal li tumin li ak tenebʼanbʼil saʼ xbʼeenebʼ xtojbʼal, ut re xjitbʼal junaq li molam li naxye naq maakʼaʼ chik xtumin re xqʼaxtesinkil li qatumin. Ut wankebʼ ajwiʼ laj paabʼanel nekeʼxjit chiru chaqʼrabʼ li yookebʼ chi jitok rehebʼ chiru chaqʼrabʼ re xkolbʼalebʼ ribʼ. *

Moko maak ta tixbʼaanu laj paabʼanel naq tixjit chaq jun rehebʼ li yiibʼru aj naʼlebʼ aʼin chiru chaqʼrabʼ, wi inkʼaʼ yook xbʼaanunkil yal re xnimtresinkil ru li chʼaʼajkilal. * Misach saʼ qachʼool kʼaru wank xwankil choʼq qe: xsantobʼresinkil li xkʼabʼaʼ li Jehobʼa, wank saʼ tuqtuukilal saʼ xyanqebʼ li qech aj paabʼanel ut saʼ junajil saʼ li chʼuut. Li qeetalil joʼ xtzolom li Jesus chiru chixjunil li chaabʼil naʼlebʼ aʼan li rahok, xbʼaan naq li rahok «inkʼaʼ naxsikʼ xchaabʼilal [choʼq re] xjunes» (1 Corintios 13:4, 5; Juan 13:34, 35).

^ párr. 2 Wi junaq laj paabʼanel xmux junaq li poyanam, xsakʼok, xkamsink malaj xʼelqʼak, naru xjitbʼal chiru chaqʼrabʼ usta t-oq saʼ tzʼalam.

^ párr. 3 Chaawil ajwiʼ li tasal hu La Atalaya 15 re li po Marzo 1997, saʼebʼ li perel 17-22, ut saʼ li 15 re li po Octubre 1991, saʼebʼ li perel 25-28.