Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

 XKOMON LI NAʼLEBʼ

Joqʼe Tqalan Qajolom ut Kʼaʼut?

Joqʼe Tqalan Qajolom ut Kʼaʼut?

Li Jehobʼa kixchʼolobʼ chiru li Apostol Pablo naq wanq sut ebʼ li ixq aj paabʼanel teʼxlan xjolom naq teʼxbʼaanu junaq li kʼanjel chiru li Jehobʼa. Abʼan us xnawbʼal joqʼe, bʼar ut kʼaʼut teʼxbʼaanu. Qatzʼilaq rix kʼaru kixye li Apostol Pablo saʼ 1 Corintios 11:3 toj saʼ li 16 re xnawbʼal kʼaru tento tqabʼaanu saʼ li junjunq chi naʼlebʼ ut chi joʼkan tqakʼe xloqʼal li Yos. Li Apostol Pablo kixye naq wank oxibʼ li naʼlebʼ li tento tqakʼoxla: 1) joqʼe aajel ru naq tqalan qajolom, 2) bʼar tqabʼaanu aʼin 3) ut, kʼaru ttaqlanq qe chi xbʼaanunkil?

Joqʼe aajel ru naq tqalan qajolom? Li Apostol Pablo kixye naq wank wiibʼ li naʼlebʼ bʼarwiʼ tbʼaanumanq aʼin: «Naq teʼtijoq ut naq teʼaatinaq joʼ propeet» (raqal 4, 5). Li tijok aʼan jun rehebʼ li naʼlebʼ re xloqʼoninkil ru li Jehobʼa; ut li aatinak joʼ propeet, aʼan li kʼanjel li nekeʼxbʼaanu ebʼ laj paabʼanel naq nekeʼkʼutuk chirix li Santil Hu. Ma kiraj xyeebʼal rikʼin aʼin li Apostol Pablo naq ebʼ li ixq aj paabʼanel junelik teʼxlan xjolom naq teʼtijoq ut naq teʼkʼutuq chirix li Santil Hu? Inkʼaʼ. Re naq tqalan qajolom aajel ru xnawbʼal bʼar wanqo naq yooqo xbʼaanunkil li xkʼanjel li Yos.

Bʼar wanqo re naq tqalan qajolom? Li Apostol Pablo kixye bʼar tento xbʼaanunkil aʼin: saʼ li junkabʼal ut saʼ li chʼuut. Joʼkan naq kixtzʼiibʼa: «Li xjolomil li ixq aʼan li winq, [...] wi junaq ixq natijok malaj naʼaatinak joʼ propeet chi inkʼaʼ lanlo xjolom, naxkʼut xxutaan li xjolom» (raqal 3, 5). Saʼ li junkabʼal, li Jehobʼa  kixxaqabʼ li winq joʼ xjolomil li ixq. Abʼan, kʼaru tkʼulmanq wi li ixq t-oq xjolominkil junaq li kʼanjel li tenebʼanbʼil saʼ xbʼeen li xbʼeelom? Li ixq tixkʼe saʼ xutaan li xbʼeelom xbʼaan naq inkʼaʼ yook xkʼeebʼal xwankil. Qilaq wiibʼ oxibʼ li eetalil. Qakʼoxlaq naq li ixaqilbʼej wank rikʼin li xbʼeelom ut ok re chi kʼutuk chirix li Santil Hu. Li ixq tento tixlan xjolom usta li xbʼeelom moko aj paabʼanel ta, li xbʼeelom wank xwankil ut aʼan xjolomil li xjunkabʼal. * Abʼan, kʼaru tixbʼaanu li naʼbʼej wi wank rikʼin li xchʼina xyum li ak xsubʼeʼk ajwiʼ saʼ haʼ ut tento ttijoq malaj tkʼutuq chirix li Santil Hu? Li naʼbʼej tento tixlan xjolom usta li xchʼina yum moko aʼan ta xjolomil li xjunkabʼal. Naxlan xjolom xbʼaan naq oxloqʼ chiru naq li Jehobʼa naxkʼehebʼ xwankil saʼ li chʼuut ebʼ li winq li ak xeʼsubʼeʼk saʼ haʼ.

Anaqwan aatinaqo chirix li jun chik naʼlebʼ: li chʼuut. Li Apostol Pablo kixye: «Wi wank junaq naraj wechʼink [...] chixnawaq naq moko joʼkan ta qanaʼlebʼ laaʼo, chi moko joʼkan kʼaynaqebʼ chi xbʼaanunkil ebʼ li xʼIklees [malaj li xchʼuut] li Yos» (raqal 16). Li Jehobʼa kixxaqabʼebʼ winq li ak xeʼsubʼeʼk saʼ haʼ re naq teʼkʼamoq bʼe saʼ li chʼuut (1 Timoteo 2:11-14; Hebreos 13:17). Ebʼ li cheekel winq ut ebʼ laj tenqʼanel rehebʼ, xaqabʼanbʼilebʼ re rilbʼal li xkarneer li Yos (Hechos 20:28). Abʼan wanq sut tkʼeheʼq junaq ixq aj paabʼanel chi xbʼaanunkil junaq rehebʼ li kʼanjel li tenebʼanbʼil kaʼajwiʼ saʼ xbʼeenebʼ li winq li ak xeʼsubʼeʼk saʼ haʼ ut kawebʼ xpaabʼal. Qakʼoxlaq naq jun rehebʼ li qech aj paabʼanel ixq tkʼeheʼq chi xchʼolobʼankil chiruhebʼ li qech aj paabʼanel chanru tooxik chi xpuktesinkil li chaabʼil esilal. Li kʼanjel aʼin rehebʼ laj paabʼanel winq abʼan li ixq aj paabʼanel tbʼaanunq re xbʼaan naq maakʼaʼ winq saʼ xyanqebʼ ut wi wank moko tzʼaqlojenaq ta chi xbʼaanunkil. Ut joʼkan ajwiʼ tkʼulmanq wi li ixq aj paabʼanel tkʼutuq chaq chirix li Santil Hu ut rochbʼeenaq jun li rech aj paabʼanel winq. * Joʼkan bʼiʼ, naq li ixq naxlan xjolom naxkʼutbʼesi naq chʼolchʼo chiru naq maawaʼ xkʼanjel ixq li yook xbʼaanunkil.

 Abʼan moko junelik ta nekeʼxlan xjolom naq yookebʼ xloqʼoninkil li Yos. Inkʼaʼ nekeʼxlan xjolom naq nekeʼxsume junaq li patzʼom saʼ li chʼutam, chi moko naq nekeʼelk xpuktesinkil Raatin li Yos (usta rochbʼeenaqebʼ li xbʼeelom malaj junaq chik laj paabʼanel winq), chi moko nekeʼxlan ta xjolom naq nekeʼtijok rikʼinebʼ li xchʼina yum li toj maajiʼ nasubʼeʼk saʼ haʼ chi moko naq nekeʼxkʼe xtzolbʼal chirix li Santil Hu. Abʼanan, kʼaru tixbʼaanu laj paabʼanel ixq wi inkʼaʼ chʼolchʼo chiru ma us raj naq tixlan xjolom malaj inkʼaʼ? Xbʼeenwa tixsikʼ xkomon li naʼlebʼ re xnawbʼal kʼaru tixbʼaanu. * Abʼan, wi li ixq aʼin toj maajiʼ chʼolchʼo chiru kʼaru tixbʼaanu, maakʼaʼ naxye wi tixlan li xjolom joʼ chanru nakʼutunk saʼ li eetalil.

Kʼaru tawiʼ ttaqlanq qe chi xlanbʼal qajolom? Saʼ li raqal 10 naxchʼolobʼ wiibʼ xyaalal kʼaʼut naq ebʼ li ixq aj paabʼanel tento teʼxbʼaanu aʼin: «Saʼ xkʼabʼaʼebʼ li ánjel tento naq li ixq twanq saʼ xjolom junaq reetalil [li wankil]». Li xbʼeen xyaalal naxkʼut naq aajel ru naq wanq reetalil li wankil saʼ xjolom li ixq. Naq li ixq naxlan xjolom aʼan reetalil naq chʼolchʼo chiru naq li Jehobʼa naxkʼehebʼ xwankil saʼ li chʼuut ebʼ li winq li ak xeʼsubʼeʼk saʼ haʼ. Ut naq naxbʼaanu aʼin naxkʼutbʼesi naq naxra ut naroxloqʼi li Yos. Bʼar wank li xkabʼ xyaalal? Naxbʼaanu aʼin «saʼ xkʼabʼaʼebʼ li ánjel». Abʼanan, kʼaru nekeʼxtzol ebʼ li anjel naq nekeʼril aʼin?

Ebʼ li anjel nekeʼxkʼe reetal saʼ choxa joʼ saʼ Ruuchichʼochʼ chanru xnaʼlebʼebʼ li wankebʼ rubʼel xwankil li Jehobʼa. Nekeʼxtzol ajwiʼ rehebʼ rikʼinebʼ li poyanam usta ebʼ aj maak. Ebʼ li anjel chʼolchʼo ajwiʼ chiruhebʼ naq tento teʼpaabʼanq chiru li Yos usta wankebʼ inkʼaʼ keʼxbʼaanu chaq (Judas 6). Ebʼ li anjel nekeʼxtzol ajwiʼ rehebʼ naq jun li ixq aj paabʼanel naʼabʼink chiru junaq li winq li rech aj paabʼanel; usta li ixq aʼin naxqʼax li  rech aj paabʼanel saʼ li xtzolom, saʼ li xnawom ut saʼ li xseebʼal xkʼaʼuxl. Abʼan, kʼaʼut ebʼ li anjel nekeʼsachk xchʼool naq li ixq li yulbʼil ru rikʼin santil musiqʼej naʼabʼink chiru junaq li winq aj paabʼanel? Xbʼaan naq saʼ li kutan chaalel li ixq aʼin twanq saʼ xyanqebʼ li teʼawabʼejinq saʼ choxa rochbʼeen li Jesus, ut nimaq wiʼ chik xwankil chiruhebʼ li anjel. Joʼkan naq, ebʼ li ixq aj paabʼanel tenebʼanbʼil saʼ xbʼeenebʼ xkanabʼankil jun chaabʼil naʼlebʼ chiruhebʼ li kʼiila anjel. Naq tiikebʼ ut seebʼebʼ xchʼool chi abʼink nekeʼxkʼut chiruhebʼ li anjel chirix li kubʼsink ibʼ ut li paabʼank.

^ párr. 3 Li ixq aj paabʼanel inkʼaʼ naru natijok chi kaw kuxej wi wank li xbʼeelom aj paabʼanel, abʼan truuq xbʼaanunkil wi li xbʼeelom inkʼaʼ chik naru chi aatinak.

^ párr. 1 Laj puktesinel ixq inkʼaʼ tixlan xjolom naq tixkʼe chaq xtzolbʼal junaq li poyanam chirix li Santil Hu naq naʼochbʼeniik xbʼaan junaq laj puktesinel winq, li maawaʼ xbʼeelom ut maajiʼ nasubʼeʼk saʼ haʼ.

^ párr. 1 Chaawil ajwiʼ li tasal hu La Atalaya 15 re li po Febrero 2015, perel 30; 15 re li po Julio 2002, saʼebʼ li perel 26, 27, ut saʼ li 15 re li po Julio 1977, saʼebʼ li perel 445-448.