Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Chexwanq Junelik saʼ «Xrahom li Yos»

Li tasal hu aʼin tatxtenqʼa chi xyuʼaminkil li naʼlebʼ li naxkʼe li Santil Hu ut chi wank junelik saʼ xrahom li Yos.

Li esilhu rehebʼ Li Nekeʼjolomink re Xmolam li Jehobʼa

Li Nekeʼjolomink re Xmolam li Jehobʼa nekeʼxkawresi xchʼool li nekeʼrahok re li Yos chi xkʼambʼal rehebʼ rikʼin li Jesus naq junelik kiwank saʼ xrahom li Yos.

TZOLOM 1

Kʼaru Tzʼaqal Naraj Xyeebʼal «Xraabʼal li Yos»?

Li Santil Hu naxchʼolobʼ naq rikʼin jun ajwiʼ li tij tatruuq xkʼutbʼesinkil naq nakaara li Yos.

TZOLOM 2

Kʼaʼut Junelik Saqaq Ru li Qachʼool ut li Qakʼaʼuxl?

Ma naru naq saqaq li qachʼool ut li qakʼaʼuxl wi tzʼaj ru yooko xbʼaanunkil chiru li Yos?

TZOLOM 3

Chexwanq choʼq Ramiiw ebʼ li Ramiiw li Yos

Li Jehobʼa toj naxsikʼ ru ebʼ li ramiiw, ut laaʼo, joʼkan ajwiʼ tento tqabʼaanu.

TZOLOM 4

Chooʼabʼinq Chiruhebʼ li Kʼeebʼilebʼ Xwankil

Li Santil Hu naxkʼut oxibʼ li naʼlebʼ bʼarwiʼ li Yos naxye qe naq tooʼabʼinq chiruhebʼ li wankebʼ xwankil.

TZOLOM 5

Kʼaʼut naq Moko Reho ta li Ruuchichʼochʼ aʼin?

Li Raatin li Yos naxkʼut oobʼ li naʼlebʼ li tooxtenqʼa chi xtzʼeqtaanankil li xnaʼlebʼ li ruuchichʼochʼ.

TZOLOM 6

Chanru Tqajsi Qu joʼ Nawulak Chiru li Yos?

Oxibʼ li naʼlebʼ li tatxtenqʼa chi kʼoxlankil chiʼus kʼaru taabʼaanu.

TZOLOM 7

Ma Naqoxloqʼi li Yuʼam joʼ Naxbʼaanu li Yos?

Abʼan, ma kaʼaj tawiʼ naraj xyeebʼal naq inkʼa tqisi xyuʼam junaq li poyanam?

TZOLOM 8

Li Yos Naxrahebʼ li Saqebʼ Ru Xyuʼam

Li Santil Hu tatxtenqʼa re naq inkʼaʼ tattʼaneʼq saʼ li inkʼaʼ us ut taatzʼajni laayuʼam chiru li Yos.

TZOLOM 9

«Chetzʼeqtaana li Koʼbʼeetak ut li Yumbʼeetak»

Rajlal chihabʼ, chi mil ebʼ laj paabʼanel nekeʼxmux ribʼ. Chanru taabʼaanu re naq inkʼa tattʼaneʼq saʼ li aaleek aʼin?

TZOLOM 10

Li Sumlaak jun Rehebʼ li Xmaatan li Yos

Chanru taakawresi aawibʼ re naq sahaq saʼ laachʼool rikʼin laasumʼaatin? Wi ak xatsumla, kʼaru taabʼaanu re naq junelik sahaq saʼ leechʼool?

TZOLOM 11

«Cheroxloqʼi li Sumlaak»

Waqibʼ li patzʼom li tatxtenqʼa chi rusilankil laasumlajik.

TZOLOM 12

Qoksihaq li Qaatin re Waklesink Chʼool!

Wankebʼ li aatin nekeʼrahobʼtesink ut nekeʼwaklesink chʼool. Tzol roksinkil ebʼ li aatin joʼ nawulak chiru li Jehobʼa.

TZOLOM 13

Ebʼ li Ninqʼe li Inkʼaʼ Nekeʼxnima ebʼ laj Paabʼanel

Wankebʼ li ninqʼe nekeʼxkʼut naq nekeʼxkʼe xloqʼal li Yos abʼan yookebʼ xmaajewankil

TZOLOM 14

Junelik Tiikaq li Qachʼool ut Maajunwa Toobʼalaqʼiq!

Wank jun li naʼlebʼ li tento taabʼaanu xbʼeenwa, re naq maaʼani taabʼalaqʼi.

TZOLOM 15

Chanru «Naqayal Xsahil li Kʼaru Naqakʼanjela»?

Xtawbʼal xsumenkil oobʼ li patzʼom naru tatxtenqʼa chi rilbʼal ma taakʼulubʼa junaq li kʼanjel malaj inkʼaʼ.

TZOLOM 16

Mootʼaneʼk saʼ li Aaleek li Naxkʼe laj Tza!

Naqanaw naq laj Tza wank xwankil, abʼan inkʼaʼ nokooxuwak chiru, kʼaʼut?

TZOLOM 17

Qakawresihaq Junelik li Qapaabʼal!

Wank oxibʼ li naʼlebʼ li ttenqʼanq aawe re naq kawaq chiʼus laapaabʼal ut re naq tatwanq junelik saʼ xrahom li Yos.

XKOMON LI NAʼLEBʼ

Chanru Tqilebʼ li Isinbʼilebʼ saʼ li Chʼuut?

Ma aajel ru naq inkʼaʼ chik toochʼutlaaq rikʼin?

XKOMON LI NAʼLEBʼ

Joqʼe Tqalan Qajolom ut Kʼaʼut?

Saʼ li Santil Hu wank oxibʼ xyaalal li tooxtenqʼa.

XKOMON LI NAʼLEBʼ

Li Xtʼikrul li Tenamit, li Juchʼuk ut li Minbʼilebʼ Ru

Kʼaru chi raqal naru nokooxtenqʼa re naq maakʼaʼ tchʼiʼchʼiʼinq re li qachʼool?

XKOMON LI NAʼLEBʼ

Kʼaru Nekeʼxbʼaanu laj Bʼanonel Rikʼin li Kikʼ ut Rikʼin li Nekeʼrisi Chisaʼ?

Wi nakaakʼoxla chiʼus kʼaru taabʼanu, tatruuq xchʼolobʼankil chiʼus chanru taawaj naq tatbʼaneʼq.

XKOMON LI NAʼLEBʼ

Li Nekeʼxtiqwasi li Xtzʼejwal

Chanru tinruuq xtzeqtaanankil li tzʼaj aj naʼlebʼ aʼin?

XKOMON LI NAʼLEBʼ

Li Jachok ut li Kanabʼank Ibʼ

Joʼ naxchʼolobʼ li Santil Hu, joqʼe truuq chi sumlaak wiʼ chik li naxjach li xsumlajik?

XKOMON LI NAʼLEBʼ

Chanru Xtuqubʼankil Junaq Chʼaʼajkilal Chirix li Sumyakok?

Ma naru laj paabʼanel xjitbʼal chaq junaq rehebʼ li rech aj paabʼanel chiru chaqʼrabʼ?