Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Chaapaabʼ li Yos re naq twanq aayuʼam chi junelik

Laj Yobʼtesinel naraj qabʼeresinkil, qakolbʼal, ut qosobʼtesinkil.

Xtiklajik

Li Yos naxrahebʼ chixjunilebʼ li poyanam, joʼkan naq naxkʼut chiqu chanru toowanq chiʼus.

Chanru tqakʼutbʼesi naq naqapaabʼ li Yos?

Tzol kʼaru tento taabʼaanu re xpaabʼankil li Yos ut ani truuq aatenqʼankil.

Ani li tzʼaqal Yos?

Tzol li xkʼabʼaʼ ut wiibʼ oxibʼ li xnimal ru xnaʼlebʼ.

Chanru xyuʼamebʼ li keʼwank chaq saʼ li Eden?

Li xbʼeen xhuhil li Santil Hu naxye chanru xeʼwank chaq.

Ani kipaabʼank re li Yos naq toj maajiʼ nabʼutʼunk li Ruuchichʼochʼ?

Kʼaru kikʼutunk chirix chanru xnaʼlebʼebʼ li poyanam?

Ani tzʼaqal li Jesus?

Kʼaʼut wank xwankil xnawbʼal chirix aʼan?

Kʼaʼut kikamk li Jesus saʼ qakʼabʼaʼ?

Saʼ xkʼabʼaʼ li xkamik li Jesus naru naqakʼul li xnimal ru osobʼtesink.

Joqʼe tchʼinaʼusoʼq li Ruuchichʼochʼ?

Li Santil Hu naxye ruʼujil li tkʼulmanq naq yook chaq chi nachʼok.

Kʼaru li osobʼtesink teʼxkʼul li nekeʼpaabʼank re li Yos?

Inkʼaʼ taawaj xtzʼeqbʼal li maatan aʼin.

Ma nokoorabʼi li Yos naq nokootijok?

Chirix kʼaru naru nokootijok chiru?

Kʼaru taabʼaanu re naq laajunkabʼal sahaq saʼ xchʼool?

Li Kixaqabʼank re li junkabʼal naxkʼe li chaabʼil naʼlebʼ.

Kʼaru tqabʼaanu re xsahobʼresinkil xchʼool li Yos?

Wankebʼ li naʼlebʼ li xikʼ naril ut wankebʼ ajwiʼ li naʼlebʼ li nawulak chiru.

Kʼaru taabʼaanu re naq maajunwa taatzʼeqtaana li Jehobʼa?

Wi naqaj naq maajunwa tqatzʼeqtaana li Yos, aʼan tkʼutunq rikʼin li naʼlebʼ li naqasikʼ xbʼaanunkil.