1. Ma jun ajwiʼ li tzʼaqal paabʼal?

«Chekolaq eeribʼ chiruhebʼ li propeet aj bʼalaqʼ.» (MATEO 7:15)

Li Jesus ut ebʼ li xtzolom keʼwank saʼ li tzʼaqal paabʼal. Li Jesus kixjuntaqʼeeta li tzʼaqal paabʼal rikʼin li bʼe li nakʼamok saʼ li yuʼam chi junelik ut moko kʼihebʼ ta nekeʼtawok re (Mateo 7:14). Li Yos naxkʼulubʼa junaq li paabʼal wi naxkʼut li yaal li wank saʼ li Santil Hu. Li wankebʼ saʼ li tzʼaqal paabʼal nekeʼxloqʼoni li Yos saʼ junajil. Chaawil Juan 4:23, 24; 14:6, ut Efesios 4:4, 5.

2. Kʼaru kixye li Jesus chirix li bʼalaqʼil paabʼal?

«Nekeʼxye naq nekeʼxnaw ru li Yos, ut rikʼin li xbʼaanuhomebʼ nekeʼxkʼut naq inkʼaʼ.» (TITO 1:16)

Li Jesus kixye naq ebʼ li bʼalaqʼ aj propeet teʼtzʼajninq re li tzʼaqal paabʼal. Naabʼalebʼ li paabʼal nekeʼxye naq nekeʼxkʼut xnaʼlebʼ li Jesus, abʼan moko yaal ta. Moko chʼaʼaj ta xnawbʼal bʼar wank li tzʼaqal paabʼal, xbʼaan naq ebʼ li tzʼaqal aj paabʼanel nekeʼxyuʼami li naxkʼut li Santil Hu. Chaawil Mateo 7:13-23.

3. Chanru tqanaw anihebʼ li tzʼaqal aj paabʼanel?

Qilaq oobʼ li eetalil:

  • Nekeʼroxloqʼi li Santil Hu. Inkʼaʼ nekeʼxkʼe xchʼool chirix li nekeʼxkʼut li winq, nekeʼxpaabʼ bʼan li naxye li Santil Hu (Mateo 15:7-9). Ut nekeʼxyuʼami li nekeʼxkʼut chirix li Yos. Chaawil Juan 17:17 ut 2 Timoteo 3:16, 17.

  •   Nekeʼxkʼe xloqʼal li xkʼabʼaʼ li Jehobʼa. Li Jesus kixkʼutbʼesi aʼin naq kixkʼe chi naweʼk li xkʼabʼaʼ li Xyuwaʼ. Kixkʼut ani li Jehobʼa ut kixkʼut ajwiʼ chanru teʼtijoq re xsantobʼresinkil li xkʼabʼaʼ li Yos (Mateo 6:9). Kʼaru li paabʼal naxkʼe chi naweʼk xkʼabʼaʼ li Yos? Chaawil Romanos 10:13, 14 ut Hebreos13:15.

  • Nekeʼxkʼe chi naweʼk li Xnimajwal Awabʼejilal li Yos. Li Jesus kitaqlaak saʼ Ruuchichʼochʼ re naq tixkʼe chi naweʼk li chaabʼil esilal chirix li Xnimajwal Awabʼejilal li Yos xbʼaan naq kaʼajwiʼ aʼan t-osobʼtesinq rehebʼ li poyanam. Li Jesus maajunwa kixkanabʼ xbʼaanunkil li xkʼanjel li Yos (Lucas 4:43; 8:1; 23:42, 43TNM). Kixye ajwiʼ naq ebʼ li xtzolom teʼxkʼe chi naweʼk ajwiʼ li awabʼejilal aʼin. Joʼkan bʼiʼ, kʼaru tawiʼ xpaabʼalebʼ naq taaye wi teʼaatinaq aawikʼin chirix li Xnimajwal Awabʼejilal li Yos? Chaawil Mateo 24:14.

  • Moko wankebʼ ta saʼ xyanq li tzʼaj aj ruuchichʼochʼ aʼin. Li nekeʼtaaqenk re li Jesus moko nekeʼxjunaji ta ribʼebʼ rikʼinebʼ li awabʼej chi moko nekeʼtzʼaqonk ta saʼebʼ li xchʼaʼajkilal (Juan 17:16; 18:36). Ut moko nekeʼxkʼam ta rehebʼ rikʼin li xbʼaanuhom ut xmaaʼusilal li ruuchichʼochʼ. Chaawil Santiago 4:4.

  • Nakʼutunk naq nekeʼxra ribʼ. Li Santil Hu naxkʼut chiruhebʼ naq tento teʼroxloqʼi ribʼebʼ ut maakʼaʼ naxye bʼar nekeʼchalk. Naq nawank li nimla yalok u, li bʼalaqʼil paabʼal nekeʼtzʼaqonk chi anchal xchʼool, abʼan ebʼ li tzʼaqal aj paabʼanel moko nekeʼxbʼaanu ta aʼin (Miqueas 4:1-3). Ebʼ li tzʼaqal aj paabʼanel nekeʼxkʼe xhoonal ut xjunkabʼlal re xtenqʼankil ut re xwaklesinkil xchʼool li qas qiitzʼin. Chaawil Juan 13:34, 35 ut 1 Juan 4:20.

4. Ma taanaw rilbʼal bʼar wank li tzʼaqal paabʼal?

Bʼar wank li paabʼal naxkʼut li yaal, naxnima xkʼabʼaʼ li Yos ut naxkʼe chi naweʼk naq li Xnimajwal Awabʼejilal li Yos t-osobʼtesinq rehebʼ li poyanam? Bʼar wank li paabʼal naxkʼut li tzʼaqal rahok ut inkʼaʼ natzʼaqonk saʼ li yalok u? Ut laaʼat, kʼaru nakaakʼoxla chirix aʼin? Chaawil 1 Juan 3:10-12.