1. Kʼaʼut aajel ru sumlaak chiru chaqʼrabʼ?

Rikʼin li Jehobʼa chalenaq naabʼal li chaabʼil esilal. Saʼ xkʼabʼaʼ naq junelik sa saʼ xchʼool naraj naq ebʼ li junkabʼal sahaqebʼ saʼ xchʼool (1 Timoteo 1:11TNM). Li Jehobʼa kixxaqabʼank re li sumlaak. Us wanqebʼ li kokʼal wi li naʼbʼej yuwaʼbʼej sumsuukebʼ chiru chaqʼrabʼ. Ebʼ laj paabʼanel tento teʼxpaabʼ li chaqʼrabʼ li tenebʼanbʼil chirix li sumlaak. Chaawil Lucas 2:1, 4, 5.

Li Yos naraj naq li winq ut li ixq li sumsuukebʼ maajunwa teʼxkanabʼ ribʼ. Li Jehobʼa naraj naq li bʼeelomej ut li ixaqilbʼej inkʼaʼ teʼxkʼat roq li xsumʼaatin (Hebreos 13:4). Li Jehobʼa xikʼ naril naq naʼuxk xraqbʼal ru li sumlaak (Malaquias 2:16). Li Jehobʼa maakʼaʼ naxye wi jun rehebʼ tixraq ru li xsumlajik chiru chaqʼrabʼ, ut tsumlaaq rikʼin jalan chik, wi li xsumʼaatin kixmux ru li xsumlajik rikʼin koʼbʼeetak malaj yumbʼeetak. Chaawil Mateo 19:3-6, 9, Wy.

2. Chanru tento teʼril ribʼ li bʼeelomej ut li ixaqilbʼej?

Li Jehobʼa kixyoobʼtesi li winq ut li ixq re naq teʼxtenqʼa ribʼ naq teʼsumlaaq (Genesis 2:18). Tenebʼanbʼil saʼ xbʼeen li bʼeelomej xjolominkil ut xchʼoolaninkil li xjunkabʼal, ut xkʼutbʼal chiruhebʼ chirix li Yos. Ut saʼ xkʼabʼaʼ naq naxra li rixaqil inkʼaʼ tixbʼaanu kaʼajwiʼ li kʼaru nawulak chiru. Li sumsuukebʼ tento naq teʼxra ribʼ ut teʼroxloqʼi ribʼebʼ. Us naq teʼxjultika naq chiqajunilo aj maak. Ut wi nekeʼraj naq sahaqebʼ saʼ xchʼool, tento teʼxtzol xkuybʼal xpaltilebʼ. Chaawil Efesios 4:31, 32; 5:22-25, 33, ut 1 Pedro 3:7.

3. Ma us naq teʼxkanabʼ ribʼ li sumsuukebʼ?

Wi li sumsuukebʼ wankebʼ saʼ chʼaʼajkilal, tento teʼxkʼe xqʼe saʼ wiibʼal chi xraabʼal ribʼebʼ (1 Corintios 13:4, 5). Li Santil Hu  inkʼaʼ naxye naq li kanabʼank ibʼ nakʼanjelak re naq li sumsuukebʼ teʼxtuqubʼ ru li xchʼaʼajkilal. Chaawil 1 Corintios 7:10-13.

4. Kʼaru naraj li Yos choʼq rehebʼ li alal kʼajolbʼej?

Li Jehobʼa naraj naq ebʼ li kokʼal sahaqebʼ saʼ xchʼool. Joʼkan naq naxkʼutebʼ chiru kʼaru tento teʼxbʼaanu re naq us wanqebʼ saʼ xsaajilal. Naraj ajwiʼ naq ebʼ li kokʼal teʼxtzol li xnawomebʼ ut xnaʼlebʼebʼ li xnaʼ xyuwaʼ (Colosenses 3:20). Li Yos naraj ajwiʼ naq ebʼ li kokʼal teʼxtaw li sahil chʼoolejil li naxkʼam chaq kʼanjelak chiru ut chiru li Jesus. Chaawil Eclesiastes 11:9–12:1; Mateo 19:13-15, ut 21:15, 16.

5. Kʼaru tento teʼxbʼaanu li yuwaʼbʼej re naq sahaqebʼ saʼ xchʼool li xkokʼal?

Ebʼ li yuwaʼbʼej tento teʼxkʼe xqʼe chi xkʼeebʼal xtzakahemqebʼ li ralal xkʼajol, rochochebʼ ut xtiqibʼankilebʼ (1 Timoteo 5:8). Abʼan moko kaʼaj tawiʼ aʼin naʼajmank, tento bʼan teʼxkʼut chiruhebʼ xraabʼal li Yos ut xtzolbʼal rehebʼ rikʼin (Efesios 6:4). Wi ebʼ li yuwaʼbʼej nekeʼxra li Yos chi anchal xchʼool, li naʼlebʼ aʼin ttenqʼanq rehebʼ li xkokʼal. Ut wi tzolbʼilebʼ rikʼin li Santil Hu us li naʼlebʼ wanq saʼebʼ li xkʼaʼuxl. Chaawil Deuteronomio 6:4-7 ut Proverbios 22:6.

Naq ebʼ li kokʼal nekeʼxbʼaanu chiʼus junaq li kʼanjel naʼajmank naq teʼwaklesiiq xchʼool xbʼaanebʼ xnaʼ xyuwaʼ. Ut re naq inkʼaʼ teʼtʼaneʼq saʼ junaq li maaʼusilal, maare aajel ru naq teʼqʼuseʼq ut teʼtijeʼq (Proverbios 22:15). Abʼan, moko usta xbʼaanunkil saʼ josqʼil ut saʼ kawil aatin. Chaawil Colosenses 3:21.

Naabʼal rehebʼ li tasal hu li wank rikʼinebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa naʼaatinak chirixebʼ li yuwaʼbʼej ut chirixebʼ li kokʼal. Ut chisaʼ ebʼ li tasal hu aʼin wank xraqal li Santil Hu. Chaawil Salmo 19:8, 12 (19:7, 11, Wy).