Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Li Chaabʼil Esil li Nachalk Rikʼin li Yos

 TZOLOM 13

Kʼaru Teʼxkʼul li Bʼalaqʼil Paabʼal?

Kʼaru Teʼxkʼul li Bʼalaqʼil Paabʼal?

1. Ma nekeʼxkʼut li yaal chixjunilebʼ li paabʼal?

Saʼ chixjunilebʼ li paabʼal wankebʼ nekeʼraj xloqʼoninkil li Yos ut oxloqʼ chiru li Yos ebʼ li poyanam aʼin. Abʼan, wankebʼ nekeʼxbʼaanu li tzʼaj aj naʼlebʼ ut li maaʼusilal saʼ xkʼabʼaʼ li paabʼal (2 Corintios 4:3, 4; 11:13-15). Yalaq bʼar naʼabʼimank resil naq wankebʼ li paabʼal nekeʼtzʼaqonk saʼ li kamsink, saʼ li yalok u malaj nekeʼxmux ebʼ li kokʼal. Naq nekeʼrabʼi aʼin li nekeʼraj xpaabʼankil li Yos, nekeʼchʼinaak xchʼool. Chaawil Mateo 24:3-5, 11, 12.

Li tzʼaqal paabʼal yook xkʼeebʼal xloqʼal li Jehobʼa, abʼanan li bʼalaqʼil paabʼal yook xmaajewankil ut inkʼaʼ yook xkʼutbʼal li yaal chirix li Santil Hu, chirixebʼ li kamenaq, ut maakʼaʼ saʼ li Santil Hu li naxkʼut. Abʼan, li Jehobʼa naraj naq ebʼ li qas qiitzʼin teʼxnaw li yaal chirix. Chaawil Ezequiel 18:4 ut 1 Timoteo 2:3-5.

2. Kʼaru teʼxkʼul li bʼalaqʼil paabʼal?

Li Yos inkʼaʼ naxkʼe ribʼ chi bʼalaqʼiik xbʼaanebʼ li nekeʼxye naq nekeʼxra. Ebʼ li poyanam aʼin moko li Yos ta nekeʼxra, nekeʼxra bʼan li xbʼaanuhom laj Tza (Santiago 4:4). Li Santil Hu naxkʼabʼaʼi ebʼ li bʼalaqʼil paabʼal, «Babilonia, li Nimla Tenamit». Li bʼalaqʼil paabʼal kitiklaak saʼ li tenamit Babilonia naq ak xnumeʼk li Bʼutʼihaʼ saʼ xkutankil laj Noe. Chi seebʼ ut chi maakʼaʼ saʼ xchʼoolebʼ naq teʼsacheʼq xbʼaan li Yos. Chaawil Apocalipsis 17:1, 2, 5, 16, 17 ut 18:8.

Naabʼalebʼ li nekeʼraj xloqʼoninkil ru li Yos wankebʼ saʼebʼ li bʼalaqʼil paabʼal. Abʼan wankebʼ saʼ li xchʼool li Jehobʼa, joʼkan naq yook xchʼutubʼankilebʼ rikʼin xkʼutbʼalebʼ chiru li yaal. Chaawil Miqueas 4:2, 5.

 3. Kʼaru tento teʼxbʼaanu li chaabʼilebʼ xchʼool?

Li tzʼaqal paabʼal nakʼehok saʼ junajil

Li Jehobʼa naxrahebʼ li nekeʼwulak chiru li yaal ut nekeʼxbʼaanu li us. Joʼkan naq naxtaqlahebʼ chi xtzʼeqtaanankil li bʼalaqʼil paabʼal. Li nekeʼxye naq nekeʼxra li Yos, nekeʼxjal xnaʼlebʼ re xsahobʼresinkil xchʼool. Chaawil Apocalipsis 18:4.

Naq kipuktesimank resil li chaabʼil esilal saʼ xkutankilebʼ li Apostol, naabʼalebʼ keʼxkʼulubʼa chi anchal xchʼool. Li Jehobʼa kixkʼut chiruhebʼ chanru teʼxtaw xsahil xchʼool ut chanru teʼxtaw chi tzʼaqal xyaalal li yuʼam. Ebʼ li poyanam aʼin xeʼxkanabʼ jun chaabʼil eetalil choʼq qe, xeʼxkʼulubʼa li chaabʼil esilal ut xeʼxyuʼami li nawulak chiru li Jehobʼa xbʼaan naq wank xwankil chiruhebʼ. Chaawil 1 Tesalonicenses 1:8, 9 ut 2:13.

Li Jehobʼa naxkʼulebʼ saʼ li xtenamit li nekeʼtzʼeqtaanank re li bʼalaqʼil paabʼal. Wi nakaawaj wank chixkʼatq li Jehobʼa tatruuq chi wank choʼq ramiiw ut choʼq ramiiw ebʼ li tzʼaqal aj paabʼanel, ut tatruuq ajwiʼ xtawbʼal li yuʼam chi junelik. Chaawil Marcos 10:29, 30 ut 2 Corintios 6:17, 18.

4. Chanru tixkʼam chaq li Yos li tuqtuukilal saʼ Ruuchichʼochʼ?

Naq li Jehobʼa tixsach li bʼalaqʼil paabʼal tixkʼam chaq li sahil chʼoolejil saʼ Ruuchichʼochʼ. Li bʼalaqʼil paabʼal inkʼaʼ chik tbʼalaqʼinq chi moko tjachoq u. Chixjunilebʼ chik teʼloqʼoninq re li tzʼaqal Yos. Ma maawaʼ chaabʼil esil aʼin? Chaawil Apocalipsis 18:20, 21 ut 21:3, 4.