Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

 TZOLOM 6

Ma Teʼwanq wiʼ chik Xyuʼam li Kamenaq?

Ma Teʼwanq wiʼ chik Xyuʼam li Kamenaq?

1. Kʼaru chaabʼil esil wank chirixebʼ li kamenaq?

Ak kaahibʼ kutan xkamik laj Lazaro naq li Jesus kiwulak Betania nachʼ chixkʼatq Jerusalen. Kiʼochbʼeeniik xbʼaanebʼ li ranabʼ li kamenaq xMarta ut xMaria re rilbʼal xnaʼaj li kamenaq. Ut saʼ junpaat keʼxchʼutubʼ ribʼ li qas qiitzʼin chi ilok. Naq li Jesus kixwaklesi chi yoʼyo laj Lazaro, li ramiiw, kʼajoʼ tana keʼsahoʼk saʼ xchʼool ebʼ li ranabʼ! Chaawil Juan 11:21-24, 38-44.

Li Santil Hu naxkʼe resil li chaabʼil esilal ut chisaʼ wank resil naq ebʼ li kamenaq teʼwakliiq wiʼ chik chi yoʼyo. Li xMarta ak kixtzol naq li Jehobʼa tixwaklesihebʼ li kamenaq re naq teʼwanq wiʼ chik saʼ li Ruuchichʼochʼ. Chaawil Job 14:14, 15.

2. Kʼaru tzʼaqal naqakʼul naq nokookamk?

Li Yos kixye re laj Adan: «Pojtzʼ okenaqat chaq ut pojtzʼ tatsutqʼiiq wiʼ chik» (GENESIS 3:19)

Chiqajunilo yoobʼtesinbʼilo rikʼin xpoqsil li chʼochʼ (Genesis 2:7; 3:19). Moko yoobʼtesinbʼilo ta joʼ musiqʼej. Wank bʼan qatibʼel ut qabʼaqel. Naq nokookamk maakʼaʼ nakanaak chi yoʼyo, nakamk li qulul ut naʼosoʼk li qakʼaʼuxl. Ebʼ li kamenaq maakʼaʼ chik nekeʼreekʼa. Joʼkan bʼiʼ, naq laj Lazaro kiwakliik wiʼ chik chi yoʼyo moko kiʼaatinak ta chirix li kixkʼul naq kamenaq chaq. Chaawil Salmo 146:4 ut Eclesiastes 9:5, 6, 10.

Wankebʼ nekeʼxye naq li Yos naxrahobʼtesihebʼ li kamenaq saʼ xbʼalbʼa malaj saʼ xaml. Li naʼlebʼ aʼin moko yaal ta. Joʼ ak xqatzol ebʼ li kamenaq maakʼaʼ chik nekeʼxkʼoxla ut maakʼaʼ chik nekeʼreekʼa. Li tikʼtiʼ aʼin, naxbʼaanu naq tqakʼoxla naq li Jehobʼa maaʼus xnaʼlebʼ. Li Jehobʼa xikʼ naril naq nayeemank naq nekeʼrahobʼtesiik saʼ xaml ebʼ li kamenaq. Chaawil Jeremias 7:31.

 3. Ma naruhank aatinak rikʼinebʼ li kamenaq?

Ebʼ li kamenaq inkʼaʼ chik nekeʼruuk chi aatinak chi moko nekeʼabʼink ta chik (Salmo 115:17). Abʼan ebʼ li maaʼus aj musiqʼej nekeʼruuk chi aatinak rikʼinebʼ li yoʼyookebʼ, ut nekeʼxkʼutbʼesi ribʼ joʼebʼ li kamenaq (2 Pedro 2:4). Li Jehobʼa naxye qe naq inkʼaʼ tqasikʼ chanru tooʼaatinaq rikʼinebʼ li kamenaq. Chaawil Deuteronomio 18:10, 11.

4. Anihebʼ teʼwakliiq wiʼ chik chi yoʼyo?

Numtajenaq xkʼihal ebʼ li kamenaq li teʼwakliiq wiʼ chik chi yoʼyo arin saʼ Ruuchichʼochʼ. Ut saʼ xyanqebʼ aʼin, wanqebʼ naabʼalebʼ li inkʼaʼ xeʼxnaw ru li Jehobʼa ut xeʼxbʼaanu li yiibʼru aj naʼlebʼ. Chaawil Hechos 24:15.

Li teʼwakliiq wiʼ chik chi yoʼyo teʼruuq xtzolbʼal li yaal chirix li Yos ut wi yookebʼ chi abʼink teʼxkʼutbʼesi naq nekeʼxpaabʼ li Jesus (Apocalipsis 20:11-13). Ut wi joʼkan teʼxbʼaanu, teʼxtaw li junelik yuʼam arin saʼ li Ruuchichʼochʼ. Chaawil Juan 5:28, 29.

5. Kʼaru naqatzol chirix li Jehobʼa naq tixwaklesihebʼ li kamenaq?

Rikʼin li wakliik wiʼ chik chi yoʼyo, li Jehobʼa naxkʼutbʼesi li xrahom ut li rusilal. Saʼ xkʼabʼaʼ naq li Jehobʼa kixtaqla chaq li Ralal chi kamk chiqix, anaqwan wi nokookamk tooruuq ajwiʼ chi wakliik wiʼ chik chi yoʼyo. Ut laaʼat, ani raj taawaj rilbʼal ru naq ebʼ li kamenaq teʼwakliiq wiʼ chik chi yoʼyo? Chaawil Juan 3:16 ut Romanos 6:23.