Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Li Chaabʼil Esil li Nachalk Rikʼin li Yos

 TZOLOM 14

Kʼaʼut Kʼubʼkʼuukebʼ li Tzʼaqal aj Paabʼanel?

Kʼaʼut Kʼubʼkʼuukebʼ li Tzʼaqal aj Paabʼanel?

1. Kʼaʼut li Yos kixbʼaanu naq kʼubʼkʼuuq li najter Israel?

Li Yos kixkʼuubʼ choʼq xtenamit ebʼ li ralal xkʼajol laj Abrahan ut kixkʼe rehebʼ li xchaqʼrabʼ. Ebʼ aj Israel keʼkʼabʼaʼiik li tenamit aʼin ut keʼxkol raj li tzʼaqal paabʼal ut li Raatin li Yos (Salmo 147:19, 20). Saʼ xkʼabʼaʼebʼ laj Israel naabʼalebʼ li qas qiitzʼin keʼxtaw raj rosobʼtesinkil. Chaawil Genesis 22:18.

Li Yos kixsikʼebʼ ru laj Israel re naq teʼwanq choʼq xtestiiw. Li kikʼulmank chaq rikʼin li tenamit aʼin naxkʼut naq us nekeʼelk li nekeʼxpaabʼ li xchaqʼrabʼ li Yos (Deuteronomio 4:6). Joʼkan bʼiʼ, saʼ xkʼabʼaʼebʼ li poyanam aʼin wankebʼ teʼxnaw ru li tzʼaqal Yos. Chaawil Isaias 43:10, 12.

2. Kʼaʼut kʼubʼkʼuukebʼ li tzʼaqal aj paabʼanel?

Naq li tenamit Israel kixtzʼeqtaana li Yos, ebʼ li xtzolom li Jesus keʼkanaak choʼq reeqaj (Mateo 21:43; 23:37, 38). Joʼkan naq saʼebʼ li qakutan, ebʼ li tzʼaqal aj paabʼanel aʼin keʼkanaak joʼ xtestiiw li Jehobʼa. Chaawil Hechos 15:14, 17.

Li Jesus kixkʼuubʼebʼ li xtzolom re naq teʼxpuktesi Raatin li Yos ut teʼxkʼe choʼq xtzolom ebʼ li qas qiitzʼin saʼ chixjunil li Ruuchichʼochʼ (Mateo 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20). Li kʼanjel aʼin yook chi raqeʼk xbʼaan naq yook chi wulak li rosoʼjik. Maajunwa ilbʼil chaq aʼin! Li Jehobʼa yook xjunajinkilebʼ li nekeʼraj ok saʼ li tzʼaqal paabʼal (Apocalipsis 7:9, 10). Li xtenamit li Yos nekeʼxnaw xtenqʼankil ribʼ ut xkʼojobʼankil xchʼool xbʼaan naq kʼubʼkʼuukebʼ chiʼus. Ebʼ li tzʼaqal aj paabʼanel li wankebʼ saʼ chixjunil li Ruuchichʼochʼ, juntaqʼeet li naʼlebʼ nekeʼxtzol rajlal xamaan saʼebʼ li xchʼutam. Chaawil Hebreos 10:24, 25.

 3. Chanru keʼtiklaak wiʼ chik ebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa?

Chiru naabʼal chihabʼ maaʼani chik kixkʼe chi naweʼk li yaal, joʼkan naq jun chʼuut aj paabʼanel, chiruhebʼ li chihabʼ 1870, kiʼok xsikʼbʼal chanru teʼxtaw ru chiʼus li naxye li Santil Hu. Ebʼ laj paabʼanel aʼin chʼolchʼo chiruhebʼ naq li Jesus kixkʼuubʼebʼ li tzʼaqal aj paabʼanel re naq teʼxpuktesi Raatin li Yos, joʼkan naq aʼanebʼ keʼok xkʼeebʼal chi naweʼk li chaabʼil esilal chirix li Xnimajwal Awabʼejilal li Yos saʼ chixjunil li Ruuchichʼochʼ. Ut saʼ li chihabʼ 1931 keʼkʼabʼaʼiik choʼq aj Testiiw re li Jehobʼa. Chaawil Hechos 1:8; 2:1, 4, 11, ut 5:42.

4. Chanru kʼubʼkʼuukebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa?

Saʼ xkutankilebʼ li Apostol, us kiwank xtenamit li Yos xbʼaan naq keʼjolomiik xbʼaan jun chʼuut chi cheekel winq li nekeʼroxloqʼi li Jesus, laj Jolominel re li chʼuut (Hechos 16:4, 5). Joʼkan ajwiʼ saʼebʼ li qakutan wank jun chʼuut chi cheekel winq li nekeʼxnaw chanru xbʼeeresinkil li xmolamebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa saʼ chixjunil li Ruuchichʼochʼ. Saʼebʼ li molam aʼin nayiibʼamank ut najekʼimank ebʼ li tasal hu. Naxqʼax ru 600 chi aatinobʼaal numsinbʼilebʼ wiʼ li qatasal hu! Li Nekeʼjolomink re Xmolam li Jehobʼa nekeʼroksi li Santil Hu re xkawresinkil ut xbʼeeresinkil xtenamit li Yos. Naxqʼax ru 100.000 chi chʼuut li nekeʼxjolomi! Ut ebʼ li cheekel winq li nekeʼbʼeeresink rehebʼ li chʼuut tzolbʼilebʼ re naq teʼril xkarneer li Yos chi anchal xchʼool. Chaawil 1 Pedro 5:2, 3.

Ebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa kʼubʼkʼuukebʼ chiʼus re xkʼeebʼal chi naweʼk li chaabʼil esilal ut re xtzolbʼalebʼ li qas qiitzʼin choʼq xtzolom li Jesus. Joʼ keʼxbʼaanu chaq xtzolom li Jesus, ebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa nekeʼxik ajwiʼ chire kabʼlal (Hechos 20:20). Joʼkan ajwiʼ nekeʼxtzolebʼ li qas qiitzʼin li nekeʼraj xnawbʼal ru li Yos. Ebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa kʼubʼkʼuukebʼ chiʼus, nekeʼxra ribʼebʼ joʼ junkabʼal, ut sahebʼ saʼ xchʼool chi wank rubʼel roq ruqʼ li Yos (2 Tesalonicenses 1:3). Li xtenamit li Yos sa saʼ xchʼool, xbʼaan naq naxkʼe xqʼe chi xbʼaanunkil li nawulak chiru li Jehobʼa ut chi xtenqʼankilebʼ li poyanam. Chaawil Salmo 33:12 ut Hechos 20:35.