Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

 TZOLOM 8

Kʼaʼut li Yos Inkʼaʼ Narisi li Maaʼusilal ut li Rahilal?

Kʼaʼut li Yos Inkʼaʼ Narisi li Maaʼusilal ut li Rahilal?

1. Chanru kitiklaak chaq li maaʼusilal?

Li Yos kixkanabʼ naq ebʼ li awabʼej teʼjolominq re xkʼutbʼesinkil naq inkʼaʼ nekeʼxnaw xtuqubʼankil ebʼ li chʼaʼajkilal

Li maaʼusilal kitiklaak saʼ xbʼeen li Ruuchichʼochʼ naq kiyeemank chaq li xbʼeen tikʼtiʼ. Laj Tza chaabʼil xnaʼlebʼ naq kiyoobʼtesiik chaq abʼan «inkʼaʼ kixkuy wank saʼ li yaal» (Juan 8:44). Kiʼok ratawankil naq tloqʼoniiq ru, abʼan kaʼajwiʼ li Yos wank xkʼulubʼ re naq tloqʼoniiq ru. Laj Tza kixbʼalaqʼi li xʼEva ut kixqʼunbʼesi re naq aʼan chik tpaabʼaaq re. Naq laj Adan kixpaabʼ re li rixaqil, kixqʼet ajwiʼ ribʼ chiru li Yos ut kichalk li rahilal ut li kamk. Chaawil Genesis 3:1-6, 19.

Naq laj Tza kiraatina li xʼEva aran kitiklaak chaq li qʼetok ibʼ. Laj Tza maajunwa kiraj xyeebʼal naq kaʼajwiʼ li Jehobʼa wank xkʼulubʼ chi awabʼejink. Laj Tza kikanaak choʼq aj «Taqlanel saʼ xbʼeen li ruuchichʼochʼ», xbʼaan naq naabʼalebʼ inkʼaʼ keʼraj naq li Yos tjolominq rehebʼ. Chaawil Juan 14:30 ut 1 Juan 5:19.

2. Ma toj wank naraj li xyoobʼtesihom li Yos?

Tzʼaqal re ru yiibʼanbʼil xyoobʼtesihom li Yos. Joʼkan naq li xbʼeen winq ut ixq joʼ ajwiʼ ebʼ li anjel keʼruuk xpaabʼankil chixjunil li keʼyeheʼk rehebʼ xbʼaan li Yos (Deuteronomio 32:4, 5). Kʼeebʼil saʼ li qachʼool chalen naq kooyoobʼtesiik ma tqasikʼ li us malaj li inkʼaʼ us. Ut naq naqabʼaanu li us naqakʼutbʼesi naq naqara li Yos. Chaawil Santiago 1:13-15 ut 1 Juan 5:3.

3. Kʼaʼut li Yos maajiʼ narisi li rahilal?

Kʼaʼut naq li Jehobʼa yook xkanabʼankil naq ebʼ li poyanam teʼxqʼet ribʼ chiru? Re xkʼutbʼesinkil naq ebʼ li awabʼej inkʼaʼ teʼruuq xtenqʼankilebʼ li qas qiitzʼin xbʼaan naq maakʼaʼ rusilal li Yos rikʼinebʼ (Eclesiastes 7:29; 8:9). Chiruhebʼ li 6.000 chihabʼ  chalen chaq xyoʼlajik li xbʼeen winq, ak ilbʼil naq maajun rehebʼ li awabʼej naru risinkil li chʼaʼajkilal, li kamsink, li yalok u chi moko ebʼ li yajel. Chaawil Jeremias 10:23 ut Romanos 9:17.

Abʼan wi naqakanabʼ naq li Yos tjolominq qe tqataw naabʼal rusilal (Isaias 48:17, 18). Chi seebʼ li Jehobʼa tixsachebʼ chixjunilebʼ li awabʼej li wank saʼ xbʼeen li Ruuchichʼochʼ. Kaʼajwiʼ teʼkanaaq saʼ xbʼeen li Ruuchichʼochʼ li nekeʼxkʼe xchʼool chirix li Xʼawabʼejilal li Yos (Isaias 11:9). Chaawil Daniel 2:44.

4. Chanru nokooxtenqʼa li xkuyum li Yos?

Laj Tza kixye naq ebʼ li poyanam nekeʼkʼanjelak chiru li Yos yal re naq teʼosobʼtesiiq. Saʼ xkʼabʼaʼ li xkuyum li Yos, tooruuq xkʼutbʼesinkil rikʼin xchaabʼilal ru li qayuʼam naq laj Tza aj tikʼtiʼ. Ut tqakʼutbʼesi ajwiʼ naq kaʼajwiʼ chirix li Xʼawabʼejilal li Yos naqakʼe qachʼool. Chaawil Job 1:8-12 ut Proverbios 27:11.

5. Chanru naqakʼutbʼesi naq naqapaabʼ li Yos?

Rikʼin li naqabʼaanu naqakʼutbʼesi ma naqaj naq li Yos tjolominq qe

Tqakʼutbʼesi naq naqaj xpaabʼankil li Yos wi naqatzʼil rix chanru naraj naq tqaloqʼoni ru, ut wi naqayuʼami li tzʼaqal paabʼal li naxkʼut li yaal chirix li Yos (Juan 4:23). Ut joʼ kixbʼaanu li Jesus tqakʼutbʼesi naq naqatzʼeqtaana laj Tza, naq inkʼaʼ nokootzʼaqonk saʼ xʼawabʼejilal li winq ut saʼebʼ li yalok u. Chaawil Juan 17:14.

Laj Tza naxsikʼ chanru teʼtʼaneʼq ebʼ li poyanam saʼ li tzʼaj aj naʼlebʼ ut saʼ li maaʼusilal. Joʼkan naq naxbʼaanu naq teʼseʼeeq malaj xikʼ teʼileʼq xbʼaanebʼ li xjunkabʼal ut xbʼaanebʼ li ramiiw naq nekeʼxtzʼeqtaana li yiibʼru aj naʼlebʼ (1 Pedro 4:3, 4). Naq tqakʼul aʼin, tqasikʼebʼ li nekeʼxra li Yos ut tqapaabʼ li xchaqʼrabʼ. Chi joʼkan tqakʼutbʼesi naq moko yaal ta li kixye laj Tza naq maajun truuq xpaabʼankil li Yos naq wanq saʼ chʼaʼajkilal. Chaawil Proverbios 13:20 ut 1 Corintios 6:9, 10.

Chʼolchʼo chiqu naq li Yos tixsach li rahilal ut li maaʼusilal xbʼaan naq nokooxra. Ut li nekeʼxpaabʼ aʼin teʼwanq xyuʼam chi junelik arin saʼ Ruuchichʼochʼ. Chaawil Juan 3:16.