1. Kʼaʼut kixyiibʼ li Yos li Ruuchichʼochʼ?

Li Jehobʼa kixyiibʼ li Ruuchichʼochʼ re naq toowanq chisaʼ. Moko kixyoobʼtesi ta li xbʼeen winq ut ixq re naq teʼwanq saʼ choxa, xbʼaan naq ak xyoobʼtesi chaq ebʼ li anjel re naq teʼwanq aran (Job 38:4, 7). Li Jehobʼa kixkʼe li xbʼeen winq saʼ li chʼinaʼusil naʼajej Eden (Genesis 2:15-17). Kixtenebʼ saʼ xbʼeen laj Adan ut xʼEva ut ebʼ li ralal xkʼajol naq teʼwanq xyuʼam chi junelik saʼ Ruuchichʼochʼ. Chaawil Salmo 115:16 ut Proverbios 2:21.

Abʼan li chʼinaʼusil naʼaj Eden moko kiwank ta saʼ chixjunil li Ruuchichʼochʼ. Laj Adan, li xʼEva ut ebʼ li ralal xkʼajol, keʼxnujobʼresi raj li Ruuchichʼochʼ (Genesis 1:28). Ut chirix chik aʼan keʼxyiibʼ raj re naq tchʼinaʼusoʼq. Chaawil Salmo 104:5.

2. Kʼaʼut xpoʼeʼk li Ruuchichʼochʼ?

Laj Adan ut xʼEva keʼxqʼet ribʼ chiru li Yos ut keʼisiik saʼ Eden. Joʼkan naq, kisach li chʼinaʼusil naʼajej Eden, ut maaʼani chik kiruhank xyiibʼankil. Li Santil Hu naxye: «Li ruuchichʼochʼ [wank] saʼ ruqʼebʼ laj maak» (Job 9:24). Chaawil Genesis 3:23, 24.

Ma inkʼaʼ chik naraj li Jehobʼa xbʼaanunkil li kiraj chalen chaq saʼ xtiklajik? Naraj xbʼaanunkil! Us naʼelk chiru li Jehobʼa, li Nimajwal Yos, chixjunil li naraj xbʼaanunkil (Isaias 45:18). Li Yos tixbʼaanu naq li winq twanq saʼ Ruuchichʼochʼ joʼ kiraj chaq saʼ xtiklajik. Chaawil Isaias 65:21, 22.

3. Chanru tchʼinaʼusoʼq wiʼ chik li Ruuchichʼochʼ?

Li Jesus joʼ li Awabʼej saʼ Xnimajwal Awabʼejilal li Yos, tixchʼinaʼusa chixjunil li Ruuchichʼochʼ. Saʼ li Armagedon, li Jesus tixjolomi ebʼ li anjel re xsachbʼalebʼ li xikʼ nekeʼilok re li Yos. Chirix chik aʼan, li Jesus tixtzʼap laj Tza chiru 1.000 chihabʼ. Ut li nekeʼloqʼonink  re li Yos teʼkoleʼq naq teʼsacheʼq li maaʼusebʼ xnaʼlebʼ xbʼaan naq li Jesus tixkolebʼ ut tixkʼut xbʼehebʼ. Chirix chik aʼan teʼwanq chi junelik naq tchʼinaʼusoʼq li Ruuchichʼochʼ. Chaawil Apocalipsis 20:1-3 ut 21:3, 4.

4. Joqʼe traqeʼq li rahilal?

Joqʼe tixsach li Yos chixjunil li maaʼusilal? Li Jesus kixkʼe jun li eetalil re xchʼolobʼankil chanru tkʼutunq naq yook chaq chi nachʼok xhoonalil. Ut chixjunil li yook chi kʼulmank saʼebʼ li qakutan naxkʼe saʼ chʼaʼajkilal ebʼ li poyanam ut naxkʼutbʼesi naq wanko saʼ «rosoʼjik». Chaawil Mateo 24:3, 7-14, 21, 22.

Li Jesus wanq saʼ choxa naq tixjolomi li Ruuchichʼochʼ chiru 1.000 chihabʼ, ut trisi chixjunil li nakʼamok chaq re li rahilal (Isaias 9:6, 7; 11:9). Li Jesus joʼ Awabʼej ut joʼ Xyuwaʼil aj Tij xaqabʼanbʼilaq re xsachbʼal xmaakebʼ li nekeʼloqʼonink re li Yos. Joʼkan bʼiʼ, saʼ xkʼabʼaʼ li Jesus li Jehobʼa trisi li yajel, li tiixilal ut li kamk. Chaawil Isaias 25:8 ut 33:24.

5. Anihebʼ teʼkanaaq saʼ li akʼ Ruuchichʼochʼ?

Saʼ li Chʼutlebʼaal Kabʼl taanawebʼ ru li nekeʼxra ut nekeʼraj xbʼaanunkil li Rajom li Yos

Li teʼabʼinq chiru li Yos teʼwanq saʼ li chʼinaʼusil naʼajej arin saʼ Ruuchichʼochʼ (1 Juan 2:17). Li Jesus kixtaqlahebʼ li xtzolom chi xsikʼbʼalebʼ li tuulanebʼ xchʼool re naq teʼwanq saʼ usilal rikʼin li Yos. Ut saʼebʼ li qakutan, li Jehobʼa yook xtzolbʼalebʼ naabʼal li poyanam re naq teʼwanq saʼ li chʼinaʼusil naʼajej arin saʼ Ruuchichʼochʼ (Sofonias 2:3). Saʼ xchʼutamebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa natzolmank wank joʼ chaabʼil bʼeelomej ut ixaqilbʼej, yuwaʼbʼej ut naʼbʼej. Saʼ komonil rikʼinebʼ li xkokʼal nekeʼxloqʼoni li Yos ut nekeʼxtaw rusilal li chaabʼil esilal. Chaawil Miqueas 4:1-4.