Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

 TZOLOM 15

Kʼaʼut Inkʼaʼ Taakanabʼ Tzolok Chirix li Yos?

Kʼaʼut Inkʼaʼ Taakanabʼ Tzolok Chirix li Yos?

1. Kʼaru rusilal taataw wi inkʼaʼ nakaakanabʼ tzolok?

Rikʼin li wiibʼ oxibʼ chi naʼlebʼ li ak xaatzol saʼ li Santil Hu aʼan tana xkawresink re laarahom chirix li Jehobʼa. Aajel ru naq inkʼaʼ tqakanabʼ kʼanjelak chiru li Yos re naq junelik tqara (1 Pedro 2:2). Taataw li junelik yuʼam wi wanqat chixkʼatq li Jehobʼa rikʼin xtzolbʼal li Santil Hu. Chaawil Juan 17:3 ut Judas 21.

Wi junelik yooqat xtzolbʼal li Santil Hu, tkawuuq laapaabʼal, ut laapaabʼal ttenqʼanq aawe chi xsahobʼresinkil xchʼool li Yos (Hebreos 11:1, 6). Ut laapaabʼal ajwiʼ tatxtenqʼa chi xyotʼbʼal aachʼool ut xjalbʼal aanaʼlebʼ. Chaawil Hechos 3:19.

2. Chanru tatruuq xtenqʼankilebʼ li poyanam?

Tatruuq chi wank chixkʼatq li Jehobʼa

Maare ak yook chi alaak saʼ laachʼool xseeraqʼinkil li yookat xtzolbʼal. Chiqajunilo nawulak chiqu xseeraqʼinkil li chaabʼil naʼlebʼ li naqabʼi. Wi inkʼaʼ nakaakanabʼ tzolok chirix li Yos, taatzol roksinkil li Santil Hu ut tatruuq chi aatinak chirix li Jehobʼa ut chirix li chaabʼil esilal. Chaawil Romanos 10:13-15.

Naru nakaayoobʼ xseeraqʼinkil li chaabʼil esilal rikʼinebʼ laawamiiw malaj rikʼinebʼ laakomon, abʼan taabʼaanu saʼ tuulanil. Tat-aatinaq chirix li osobʼtesink li tixkʼam chaq li Yos ut inkʼaʼ chirix li xpaabʼalebʼ. Jultikoʼq aawe naq ebʼ li qas qiitzʼin inkʼaʼ nekeʼxkʼe xchʼool chirix li naqaye chirix bʼan li naqabʼaanu! Chaawil 2 Timoteo 2:24, 25.

3. Chanru tatril li Yos?

Li tzolok chirix li Yos tatxtenqʼa chi xkawresinkil laapaabʼal ut chi wank choʼq ramiiw. Ut moqon chik chanchanaqat jun rehebʼ li ralal xkʼajol. Chaawil 2 Corintios 6:18.

 4. Kʼaru ttenqʼanq aawe chi xkawresinkil laapaabʼal?

Li xtzolbʼal junelik xsaʼ li Santil Hu (Hebreos 5:13, 14). Ye re junaq rehebʼ laj Testiiw naq tixkʼe aatzolbʼal chirix li Santil Hu rikʼin li tasal hu Kʼaru tzʼaqal naxchʼolobʼ li Santil Hu? Tnumtaaq xsahil aachʼool wi inkʼaʼ nakaakanabʼ tzolok chirix li Yos. Chaawil Salmo 1:1-3 ut 73:27, 28.

Rikʼin «li Yos li sa saʼ xchʼool» chalenaq li chaabʼil esilal (1 Timoteo 1:11TNM). Tatruuq chi jilok chixkʼatq li Yos wi nakatchʼutlaak rikʼinebʼ li nekeʼloqʼonink re (Hebreos 10:24, 25). Ut, wi nakaakʼe aachʼool chi xbʼaanunkil li Rajom li Jehobʼa, tatruuq xtawbʼal li junelik yuʼam. Jwal us li jilok chixkʼatq li Yos. Chaawil 1 Timoteo 6:19.