1. Kʼaʼut tento tqaloqʼoni ru li Yos?

Li Yos kiyoobʼtesink ut kiyiibʼank re chixjunil. Li Yos ak wank chaq junxil ut wanq chi junelik (Salmo 90:2). Rikʼin li Yos chalenaq chixjunil li chaabʼil esil li wank saʼ li Santil Hu (1 Timoteo 1:11). Saʼ xkʼabʼaʼ naq kixkʼe qayuʼam, joʼkan naq wank xkʼulubʼ naq tqaloqʼoni ru ut tookʼanjelaq chiru. Chaawil Apocalipsis 4:11.

2. Chanru tzʼaqal li Yos?

Maaʼani rilom ru li Yos xbʼaan naq musiqʼej ut nim xwankil. Moko juntaqʼeet ta qikʼin xbʼaan naq maakʼaʼ xtibʼel ut xbʼaqel (Juan 1:18; 4:24). Li xyoobʼtesihom li Yos aʼan natenqʼank qe chi xnawbʼal chanru chi tzʼaqal. Naq naqil jalan jalanq ru li awimq ut ebʼ li uutzʼuʼuj, naqakʼe reetal naq tzʼaqal re ru xnaʼlebʼ li Yos ut naq nokooxra. Joʼkan ajwiʼ naq naqil xnimal li choxachʼochʼ naqakʼe reetal naq numtajenaq tzʼaqal xwankil. Chaawil Romanos 1:20.

Rilbʼal xsaʼ li Santil Hu nokooxtenqʼa ajwiʼ xnawbʼal ru li Yos. Li Santil Hu naxye chanru narilebʼ li poyanam, kʼaru nawulak chiru ut li inkʼaʼ nawulak chiru, ut naxye ajwiʼ kʼaru naxkʼoxla naq naril li nakʼulmank. Chaawil Salmo 103:7-10.

3. Ma wank xkʼabʼaʼ li Yos?

Li Jesus kixye: «At qaYuwaʼ li wankat saʼ choxa, santobʼresinbʼil taxaq laakʼabʼaʼ» (Mateo 6:9). Usta yaal naq li Yos wank ruuchil xkʼabʼaʼ, wank ajwiʼ tzʼaqal xkʼabʼaʼ. Aʼ yaal chanru li aatinobʼaal joʼkan ajwiʼ nayaabʼasimank xkʼabʼaʼ li Yos. Saʼ li qaatinobʼaal Jehobʼa nayaabʼasimank xkʼabʼaʼ li Yos, ut wankebʼ nekeʼxye ajwiʼ re Yave. Li Santil Hu naxye: «Re naq teʼxnaw naq laakʼabʼaʼ aʼan Jehobʼa ut kaʼajwiʼ laaʼat Nim Laawankil saʼ xbʼeen chixjunil li Ruuchichʼochʼ» (Salmo 83:18TNM).

 Saʼ naabʼal chi Santil Hu ak xeʼrisi xkʼabʼaʼ li Yos ut choʼq reeqaj xeʼxkʼe Yos malaj Qaawaʼ. Abʼan chalen chaq saʼ xtiklajik, kitawmank tana 7.000 sut xkʼabʼaʼ li Yos. Li Jesus junelik kiroksi xkʼabʼaʼ li Yos naq kixkʼut li yaal chiruhebʼ li poyanam. Joʼkan bʼiʼ, naq li Jesus kitijok chiru li Jehobʼa kixye: «Laaʼin xinchʼolobʼ chiruhebʼ laakʼabʼaʼ» (Juan 17:26, Li Akʼ Chaqʼrabʼ, Sociedad Bíblica en Guatemala).

4. Ma nokooxra tawiʼ li Yos?

Joʼ chanru narahok li yuwaʼbʼej aʼin, li Yos naraj naq junelik us wanqo

Wi nokooxra raj li Yos, kʼaʼut maajiʼ narisi chixjunil li rahilal? Wankebʼ nekeʼxkʼoxla naq li Yos nokoorahobʼtesi re xyalbʼal qix. Abʼan aʼin moko yaal ta. Chaawil Santiago 1:13.

Oxloqʼ chiqu naq li Jehobʼa nokooxkʼe chi xsikʼbʼal kʼaru li bʼe naqaj xkʼambʼal. Jwal us raj naq tqasikʼ li bʼe re xloqʼoninkil ru li Yos (Josue 24:15). Naabʼalebʼ li qas qiitzʼin nekeʼxsikʼ junaq li bʼe yal re xbʼaanunkil li maaʼusilal, joʼkan naq wank naabʼal li rahilal. Abʼanan li Jehobʼa narahoʼk saʼ xchʼool naq naril li maaʼusilal. Chaawil Genesis 6:5, 6.

Saʼ xkʼabʼaʼ naq li Jehobʼa nokooxra ut naraj naq sahaq saʼ qachʼool, chi seebʼ trisi chixjunil li maaʼusilal ut li rahilal. Wank xyaalal kʼaʼut li Jehobʼa yook xkanabʼankil naq twanq li rahilal. Saʼ li Tzolom 8 naxchʼolobʼ aʼin. Chaawil 2 Pedro 2:9 ut 3:7, 13.

5. Chanru tooruuq chi jilok chixkʼatq li Yos?

Li Jehobʼa naraj naq tootijoq chiru re naq toojiloq chixkʼatq. Ut naxkʼe xchʼool chirix li junjunq (Salmo 65:3 [65:2, Wy]; 145:18). Ut naxkuy qamaak ut oxloqʼ chiru naq naqakʼe qachʼool chi xbʼaanunkil li Rajom usta wank sut chʼaʼaj chiqu xbʼaanunkil. Joʼkan bʼiʼ, usta laaʼo aj maak tooruuq chi wank choʼq ramiiw li Yos. Chaawil Salmo 103:12-14 ut Santiago 4:8.

Xkʼulubʼ li Jehobʼa naq tqara chi anchal qachʼool xbʼaan naq Aʼan aj kʼehol re li qayuʼam (Marcos 12:30). Naqakʼutbʼesi naq naqara li Yos naq nokootzolok chirix ut naq naqapaabʼ xchaqʼrabʼ. Ut naq naqabʼaanu aʼin, nokoojilok chixkʼatq li Yos. Chaawil 1 Timoteo 2:4 ut 1 Juan 5:3.