1. Ma ak wank chaq li Jesus naq toj maajiʼ nachalk saʼ Ruuchichʼochʼ?

Kʼaru li chaabʼil naʼlebʼ kitenqʼank re li Jesus re naq tixkʼe ribʼ chi aatinaak? (MATEO 11:29; MARCOS 10:13-16)

Li Jesus ak wank chaq joʼ musiqʼej saʼ choxa naq toj maajiʼ nachalk arin saʼ Ruuchichʼochʼ, joʼkan naq moko juntaqʼeet ta qikʼin (Juan 8:23). Li Jehobʼa kixyoobʼtesi li Jesus xbʼeenwa chiru li xyoobʼtesihom ut kixtenqʼa li Xyuwaʼ chi xbʼaanunkil chixjunil. Li Santil Hu naxkʼut naq li Jesus jun ajwiʼ chiru li Yos, xbʼaan naq maaʼani kitenqʼank re xyoobʼtesinkil (Juan 1:14). Li Jesus nayeemank ajwiʼ re «li Aatin», xbʼaan naq aʼan kikʼehok re chi naweʼk Raatin li Xyuwaʼ. Chaawil Proverbios 8:22, 23 ut Colosenses 1:15, 16.

2. Kʼaʼut kichalk li Jesus saʼ Ruuchichʼochʼ?

Naq li Yos kixtaqla li Ralal saʼ Ruuchichʼochʼ, kixkʼe xyuʼam li Ralal saʼ xkʼuubʼ xsaʼ li xMaria. Li ixqaʼal aʼin aj Judio ut maajiʼ nawank rikʼin winq. Joʼkan naq, li Xyuwaʼ li Jesus wank saʼ choxa (Lucas 1:30-35). Qilaq oxibʼ xyaalal kʼaʼut naq li Jesus kichalk saʼ Ruuchichʼochʼ: 1) xkʼutbʼal li yaal chiruhebʼ li qas qiitzʼin, 2) xkʼutbʼal chiqu naq tooruuq xbʼaanunkil Rajom li Yos usta wanqo saʼ chʼaʼajkilal, ut 3) re xqʼaxtesinkil li xyuʼam re qakolbʼal. Chaawil Mateo 20:28.

3. Chirix kʼaru naʼajmank naq tookoleʼq?

Wi naʼajeʼk xkamsinkil junaq li qas qiitzʼin naru natojmank rix re xkolbʼal xyuʼam (Exodo 21:29, 30). Naq li Jehobʼa kixyoobʼtesi ebʼ li qas qiitzʼin moko wank ta chaq saʼ xchʼool li kamk chi moko li tiixilal. Ut naqanaw aʼin xbʼaan naq li Jehobʼa kixye re laj Adan naq tkamq wi tmaakobʼq. Joʼkan bʼiʼ, wi inkʼaʼ raj kimaakobʼk  maajunwa raj kikamk (Genesis 2:16, 17; 5:5). Joʼ naxchʼolobʼ li Santil Hu li kamk «kiʼok» chaq saʼ Ruuchichʼochʼ saʼ xkʼabʼaʼ jun chi winq. Saʼ xkʼabʼaʼ laj Adan chixjunilebʼ keʼreechani li maak ut chi joʼkan kixtenebʼ li kamk saʼ xbʼeenebʼ. Joʼkan naq aajel ru naq tookoleʼq chiru li kamk. Chaawil Romanos 5:12 ut 6:23.

Abʼanan, ani truuq raj qakolbʼal chiru li kamk ut xtojbʼal rix li qamaak? Naq nokookamk aran naqatoj rix li qamaak chiqajunqal. Saʼ xkʼabʼaʼ naq chiqajunilo aj maak, maajun qe truuq xtojbʼal xmaak li qech poyanamil. Chaawil Salmo 49:8-10 (49:7-9, Wy).

4. Kʼaʼut kikamk li Jesus?

Li Jesus moko juntaqʼeet ta qikʼin, xbʼaan naq moko aj maak ta ut maajunwa kimaakobʼk. Joʼkan naq, moko kikamk ta saʼ xkʼabʼaʼ li xmaak, kikamk bʼan saʼ xkʼabʼaʼ li qamaak. Naq li Yos kixkʼe li Ralal chi kamk saʼ qakʼabʼaʼ, kixkʼutbʼesi naq jwal naxra ebʼ li qas qiitzʼin. Ut li Jesus kixkʼutbʼesi ajwiʼ naq nokooxra naq kixpaabʼ li Xyuwaʼ ut naq kixkʼe xyuʼam re qakolbʼal chiru li maak ut li kamk. Chaawil Juan 3:16 ut Romanos 5:18, 19.

5. Kʼaru yook xbʼaanunkil li Jesus saʼebʼ li qakutan?

Naq li Jesus kiwank arin saʼ Ruuchichʼochʼ, kixkʼirtasihebʼ li yaj, kixwaklesihebʼ li kamenaq, kixtenqʼahebʼ li ra wankebʼ, ut chi joʼkan kixkʼutbʼesi kʼaru tixbʼaanu re rosobʼtesinkilebʼ li teʼpaabʼanq re li Yos (Mateo 15:30, 31; Juan 5:28). Naq kikamk li Jesus kikʼeheʼk wiʼ chik xyuʼam xbʼaan li Yos, abʼan saʼ musiqʼej (1 Pedro 3:18). Chirix chik aʼan li Jesus kikʼojlaak saʼ xnim ruqʼ li Xyuwaʼ chi roybʼeeninkil naq tkʼeheʼq xwankil re naq t-awabʼejinq saʼ xbʼeen li Ruuchichʼochʼ (Hebreos 10:12, 13). Ut saʼebʼ li qakutan, li Jesus yook chi awabʼejink saʼ choxa ut ebʼ li xtzolom yookebʼ xkʼeebʼal resil li chaabʼil esil aʼin saʼ chixjunil li Ruuchichʼochʼ. Chaawil Daniel 7:13, 14 ut Mateo 24:14.

Rikʼin li wankil li kikʼeemank re, chi seebʼ tixsach li maaʼusebʼ xnaʼlebʼ ut chixjunil li rahilal li yookebʼ xkʼambʼal chaq. Chixjunilebʼ li kʼojkʼookebʼ xchʼool chirix li Jesus ut li nekeʼpaabʼank re, sahaqebʼ saʼ xchʼool chi wank saʼ li Ruuchichʼochʼ naq chixjunil tchʼinaʼusoʼq. Chaawil Proverbios 2:21-22.