MA NAKAANAW ru li tasal hu li yook rilb'al li ch'ina ixqa'al ut eb' li ramiiw? A'an li tasal hu li yookat chi rilb'al anaqwan… Resil Xyu'ameb' li Winq ut Ixq sa' li Santil Hu. Ut yookeb' ajwi' rilb'al li tzolom li yookat rilb'al… ‹Twanq qayu'am chi junelik!›

Jun li chʼinaʼal yook rilbʼal xsaʼ li tasal hu aʼin

Ma nakaanaw k'aru yookeb' xtzolb'al? Yookeb' xtzolb'al chirix li Jehob'a ut chirix li Jesus, re naq te'wanq xyu'am chi junelik. Li Santil Hu naxye: ‹A'in li b'e re li junelik yu'am. Tzolon chirix li tz'aqal Yos ut chirix li Jesus›.

Chanru tqanaw ru li Jehob'a ut li Jesus? Rik'in rilb'al xsa' chixjunil li hu Resil Xyu'ameb' li Winq ut Ixq sa' li Santil Hu. Li tasal hu a'in na'aatinak chirix li Jehob'a ut li Jesus. Ut na'aatinak ajwi' chirix li ke'xb'aanu chaq ut li te'xb'aanu moqon. Ab'an moko ka'aj tawi' li tasal hu a'in, natenq'ank qe xnawb'al ru li Yos ut li Jesus.

Ma nakaawil li tasal hu li wank chiru ch'och'? A'an li Santil Hu. Ye re junaq aakomon malaj aawamiiw re naq tril xsa' li Santil Hu li naxch'olob' li tasal hu a'in. Ka'ajwi' li Santil Hu naxye qe k'aru tento tqab'aanu re xloq'oninkil ru li Jehob'a jo' naraj a'an ut re naq twanq qayu'am chi junelik. Jo'kan naq tento tqatzol xsa' li Santil Hu wulaj wulaj.

Usta naqanaw naab'al chirix li Jehob'a ut li Jesus ut chirix li na'leb' li neke'xk'e qe. Chixjunil a'in, moko tz'aqal ta re naq twanq qayu'am chi junelik. Ma nakaanaw k'aru chik tento tqab'aanu?

Tento tqayu'ami li yooko xtzolb'al. Ma jultik aawe ani laj Judas Iscariote? A'an jun reheb' li 12 chi apostol li kixsik'eb' ru li Jesus. Laj Judas kixtzol chi'us ani li Jehob'a ut li Jesus. Ab'an k'aru kixk'ul? Sa' xnumikeb' ru li kutan, laj Judas kixjal xna'leb' ut kixk'ayi li Jesus rik'in 30 tumin re plaat. Jo'kan naq laj Judas moko twanq ta xyu'am chi junelik.

Ma jultik aawe naq sa' li tzolom 69 xoo'aatinak chirix laj Guehazi? Li winq a'in, kixrahi ru li t'ikr ut li tumin li maawa' re. Jo'kan naq kitik'ti'ik, re naq tk'ehe'q re chixjunil a'in, ab'an li Yos kixk'e chi xtojb'al xmaak. Jo'kan ajwi' tqak'ul laa'o, wi ink'a' naqapaab' li xchaq'rab' li Yos.

Sa' li q'e kutan naab'aleb' li qas qiitz'in junelik ke'k'anjelak sa' tiikilal chiru li Jehob'a. Us raj naq jo'kan ajwi' tqab'aanu laa'o. Sa' li tzolom 55, xqatzol chirix laj ch'ina Samuel, a'an jun chaab'il eetalil cho'q qe. Laj Samuel wank kaahib' malaj oob' chihab' re, naq ki'ok chi k'anjelak sa' Rochoch li Jehob'a. Jo'kan naq, usta saajat chi'us, naru tatk'anjelaq ajwi' chiru li Yos.

Chiqajunilo naqaj xb'aanunkil li kixb'aanu li Jesus. Sa' li tzolom 87 xqatzol naq li Jesus wank chaq sa' Rochoch li Yos usta toj kach'in ak yook chi aatinak chirix li Jehob'a, li Xyuwa'. Us raj tqak'am qe rik'in li Jesus. Jo'kan naq aatinaqo chirix li Jehob'a ut li Jesus rik'ineb' li qas qiitz'in. Wi jo'kan tqab'aanu, naru tqataw qayu'am chi junelik sa' li Sahilal Na'ajej arin sa' Ruuchich'och'.

Juan 17:3; Salmo 145:1-21.Ebʼ li patzʼom

 • K’aru tento tqatzol wi naqaj qayu’am chi junelik?
 • Chanru tqanaw ru li Jehob’a ut li Jesus jo’ yookeb’ xb’aanunkil li ch’ina ixqa’al ut eb’ li ramiiw li wankeb’ sa li eetalil?
 • Chanru xk’ab’a’ li tasal hu li wank chiru ch’och’? (Chaawil li eetalil.) K’a’ut tento naq tqatzol wulaj wulaj li tasal hu a’in?
 • Usta tootzoloq chirix li Jehob’a ut li Jesus, k’aru chik tento tqab’aanu re naq twanq qayu’am chi junelik?
 • K’aru xqatzol sa’ li tzolom 69?
 • K’aru naqatzol chirix laj ch’ina Samuel sa’ li tzolom 55?
 • Chanru tqak’am qe rik’in li Jesus? Wi jo’kan tqab’aanu, k’aru li osob’tesihom tqak’ul sa’ li kutan chaalel?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Juan 17:3.

  Chanru naxk’ut li Santil Hu naq usta wank qanawom chirix li Jehob’a ut li Jesus, moko naraj ta xyeeb’al naq yal tqaxok li na’leb’ a’in sa’ li qak’a’uxl? (Mat. 7:21; Sant. 2:18-20; 1 Juan 2:17.)

 • Chaawil li naxye Salmo 145:1-21.

  K’a’ut tento tqaloq’oni ru li Jehob’a? (Sal. 145:8-11; Apoc. 4:11.)

  Chanru naxk’utb’esi li Jehob’a naq chaab’il rik’in chixjunileb’? Chanru nokooxtenq’a a’in re naq toowanq cho’q ramiiw li Yos? (Sal. 145:9; Mat. 5:43-45.)

  Wi naqara li Jehob’a, k’aru tento tqab’aanu? (Sal. 119:171, 172, 175; 145:11, 12, 21.)