Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Resil Xyuʼamebʼ li Winq ut Ixq saʼ li Santil Hu

Tzolom 114: T-oso'q li Maa'usilal!

Tzolom 114: T-oso'q li Maa'usilal!

MA NAKAAWIL li jun ch'uut chi kawaay? B'ar ke'elk chaq eb' li saqi kawaay? Eb' li kawaay a'in ke'elk chaq sa' xyanq li choql! Ab'an, ma wank tawi' kawaay sa' choxa?

Li Jesus yook chi awabʼejink saʼ choxa

Moko tz'aqaleb' ta kawaay, naqanaw a'in xb'aan naq eb' li kawaay ink'a' neke'ru chi aanilak sa' xb'een li choql. Ab'an, ma nakaanaw k'a'ut li Santil Hu na'aatinak chirixeb' li kawaay sa' choxa?

Xb'aan naq sa'eb' li yalok u ke'oksimank li kawaay. Jo'kan naq li Santil Hu naxye naq sa' choxa neke'chalk winq sa' xb'eeneb' li kawaay, re xk'utb'esinkil naq li Yos tyaloq sa' xb'eeneb' li poyanam arin sa' Ruuchich'och'. Ma nakaanaw chanru xk'ab'a' li yalok li tixk'am chaq li Yos? A'an li Armagedon. Rik'in li yalok a'in li Yos trisi chixjunil li maa'usilal sa' xb'een li Ruuchich'och'.

Li Jesus tjolominq re li yalok a'in sa' li Armagedon. Li Jehob'a kixk'e li Jesus re naq t-awab'ejinq sa' li X'awab'ejilal. Jo'kan naq li Jesus wank xkoroon. Li jutz' ch'iich' naxk'utb'esi naq tixkamsi li xik' neke'ilok re li Yos. Ma nasach qach'ool rab'inkil naq li Yos tixsach li maa'useb' xna'leb'?

Sik' li tzolom 10, k'aru nakaawil sa' li eetalil? A'an li b'ut'iha' b'arwi' ke'sache'k li maa'useb' xna'leb'. Ani kitaqlank re li b'ut'iha'? A'an li Jehob'a. Anaqwan chaawil li tzolom 15, k'aru yook chi k'ulmank aran? Li Jehob'a kixsach rik'in xaml li tenamit Sodoma ut Gomorra.

Sik' li tzolom 33, k'aru yookeb' xk'ulb'al eb' li xkawaay ut eb' li xb'eleb'aal ch'iich' laj Egipto? Li Jehob'a ki'ach'ab'ank re li ha' sa' xb'eeneb' laj Egipto re xk'olb'al li xtenamit. Anaqwan sa'eb' li tzolom 36 ut 76, li Jehob'a kixkanab' naq tsache'q ru li xtenamit, xb'aan naq yookeb' xb'aanunkil li maa'usilal.

Jo'kan naq ink'a' tsachq qach'ool naq li Jehob'a tixtaqla chaq li k'iila anjel re risinkil chixjunil li maa'usilal sa' xb'een li Ruuchich'och'. Chirix chik a'an, k'aru tk'ulmanq?

Apocalipsis 16:16; 19:11-16.Ebʼ li patzʼom

 • K’a’ut na’aatinak li Santil Hu chirixeb’ li kawaay sa’ choxa?
 • Chanru xk’ab’a’ li yalok u li tixk’am chaq li Yos sa’ xb’een li Ruuchich’och’? K’a’ut naq li Yos tixk’am chaq li yalok a’in?
 • Jo’ nak’utunk sa’ li eetalil, ani tjolominq re li yalok a’in ut k’a’ut wank xkooron? K’aru xyaalal li jutz’ ch’iich’?
 • Li tzolom 10, 15 ut 33 naxk’ut naq li Yos tixsach li maa’useb’ xna’leb’, k’a’ut ink’a’ tooxuwaq rab’inkil a’in?
 • Chanru neke’xk’utb’esi li tzolom 36 ut 76 naq li Yos tixsach li maa’useb’ xna’leb’ usta te’xye naq neke’xloq’oni ru li Yos?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Apocalipsis 19:11-16.

  Chanru naxk’ut li Santil Hu naq li winq li wank sa’ xb’een li saqi kawaay a’an li Jesus? (Apoc. 1:5; 3:14; 19:11; Isa. 11:4.)

  Chanru naxk’utb’esi li kik’ li wank chiru li raq’ li Jesus naq t-elq chi’us naq tyaloq? (Apoc. 14:18-20; 19:13.)

  Ani te’ochb’eeninq re li Jesus naq tyaloq? (Apoc. 12:7; 19:14; Mat. 25:31, 32.)