LAJ Pablo wank sa' tz'alam sa' li tenamit Roma ut naxk'ul rula'. Jun laj puub' nak'aak'alenk re. Laj Pablo yook royb'eeninkil k'aru tb'aanuuq re xb'aan laj Cesar, li awab'ej re Roma.

Ak oxib' kutan xwulajik laj Pablo sa' li tenamit Roma, naq kixtaqla xb'oqb'aleb' laj Judio, li wankeb' xwankil. Jo'kan naq naab'aleb' laj Judio ke'wulak chi rilb'al laj Pablo. Toja' naq laj Pablo ki'aatinak chirix li Jesus ut chirix li Xnimajwal Awab'ejilal li Yos. Naab'aleb' laj Judio ke'ok chi paab'ank ut wankeb' ink'a' ke'paab'ank.

Laj Pablo wank saʼ tzʼalam

Chiru li wiib' chihab' naq laj Pablo kiwank sa' tz'alam kixpuktesi li chaab'il esilal reheb' laj puub' li ke'k'aak'alenk re ut reheb' chixjunil li ke'wulak chi rilb'al. Jo'kan naq eb' li wankeb' sa' li rochoch li awab'ej ke'rab'i ajwi' resil li chaab'il esilal ut wank ke'ok chi paab'ank.

Ani li winq wank rik'in laj Pablo ut yook chi tz'iib'ak? A'an laj Timoteo. Laj Timoteo kiwank ajwi' sa' tz'alam xb'aan xpuktesinkil li chaab'il esilal. Anaqwan kichalk xtenq'ankil laj Pablo. Ma nakaanaw k'aru yook xtz'iib'ankil laj Timoteo?

Sa' li tzolom 110 xoo'aatinak chirix li tenamit Filipos ut Efeso. Sa'eb' li tenamit a'in, laj Pablo kitenq'ank re xaqab'ankil eb' li ch'uut. Anaqwan naq laj Pablo wank sa' tz'alam kixtz'iib'a eb' li hu cho'q reheb' laj paab'anel a'in. Eb' li hu Efesios ut Filipenses wankeb' sa' li Santil Hu. Laj Pablo kixye re laj Timoteo k'aru tixtz'iib'a reheb' laj Filipos.

Eb' laj Filipos chaab'ileb' rik'in laj Pablo. Ke'xtaqla jun xmaatan chirix laj Epafrodito. Laj Epafrodito kinimank xyajel, jo'kan naq kach'in chik ma kikamk. Ut naq kik'ira, kisutq'iik Filipos, sa' li xtenamit ut kixk'am li xhu laj Pablo, li kixtz'iib'a laj Timoteo. Sa' li hu a'in laj Pablo kixb'anyoxi ajwi' li maatan li kitaqlaak re.

Toj wank sa' tz'alam laj Pablo naq kixtz'iib'a wiib' chik li hu li wank sa' li Santil Hu. Jun reheb' li hu a'in, cho'q reheb' laj paab'anel re li tenamit Colosas. Ma nakaanaw chanru xk'ab'a' li tasal hu? Colosenses xk'ab'a'. Ut li jun chik hu cho'q re laj Filemon, li ramiiw re Colosas. Li hu na'aatinak chirix laj Onesimo, li xmoos laj Filemon.

Laj Onesimo ki'elelik chiru laj Filemon ut kiwulak Roma. Naq kixnaw naq wank laj Pablo sa' tz'alam kiwulak chi rilb'al. Aran naq laj Pablo kixye li chaab'il esilal re laj Onesimo. Jo'kan naq laj Onesimo sa' junpaat ki'ok chi paab'ank. Ut kixk'e reetal naq moko us ta naq ki'elelik chiru laj Filemon. Ma nakaanaw k'aru kixtaqla xyeeb'al laj Pablo re laj Filemon?

Kixtaqla xyeeb'al naq tixkuy xmaak laj Onesimo. Jo'kan naq kixtz'iib'a a'in: ‹Tintaqla wi' chik aawe laj Onesimo. Ab'an moko ka'aj ta chik cho'q aamoos. Anaqwan aawech aj paab'anel›. Naq laj Onesimo xko Colosas, kixk'am chirix li wiib' chi hu a'in: jun cho'q reheb' laj Colosenses ut li jun chik cho'q re laj Filemon. K'ajo' tana kisaho'k sa' xch'ool laj Filemon naq kixnaw naq laj Onesimo, li xmoos, aj paab'anel chik!

Junes chaab'il esil kixtaqla laj Pablo reheb' laj Filipenses ut re laj Filemon. Kixtaqla xyeeb'al reheb' laj Filipenses: ‹Tintaqla eere laj Timoteo ut moqon wanqin ajwi' eerik'in›. Ut kixtaqla xyeeb'al re laj Filemon: ‹Tyiib' inna'aj, xb'aan naq tinkanaaq sa' laawochoch›.

Naq ki'elk sa' tz'alam laj Pablo, xko rilb'al chaq eb' li rech aj paab'anel li wankeb' sa' jalan jalanq chi na'aj. Naq ki'ok wi' chik sa' tz'alam sa' li tenamit Roma, laj Pablo naxnaw naq te'xkamsi. Jo'kan naq laj Pablo kixtaqla jun li esil hu re laj Timoteo re naq tchalq sa' junpaat chi rilb'al ut kixye: ‹Tiik inch'ool chiru li Yos ut a'an t-osob'tesinq we›. Moko najt ta xkamik laj Pablo naq ke'xjuk' wi' chik li tenamit Jerusalen, ab'an anaqwan eb' laj Roma ke'b'aanunk re.

Ak kamenaq chik laj Pablo naq li Jehob'a kixb'aanu naq li Apostol Juan tixtz'iib'a jalan chik eb' li tasal hu, jun reheb' a'an li Apocalipsis. Li tasal hu Apocalipsis na'aatinak chirix li kutan chaalel. Toj tqatzol chanru tk'ulmanq a'in.

Hechos 28:16-31; Filipenses 1:13; 2:19-30; 4:18-23; Hebreos 13:23; Filemón 1-25; Colosenses 4:7-9; 2 Timoteo 4:7-9.Ebʼ li patzʼom

 • Reheb’ ani kixpuktesi li chaab’il esilal laj Pablo naq kiwank sa’ tz’alam?
 • Ani li winq wank rik’in laj Pablo ut k’aru yook xb’aanunkil?
 • Ani laj Epafrodito? K’aru kixk’am laj Epafrodito naq kisutq’iik Filipos?
 • K’a’ut naq laj Pablo kixtz’iib’a jun li esil hu cho’q re laj Filemon, li ramiiw?
 • K’aru kixb’aanu laj Pablo naq ki’elk chaq sa’ tz’alam? K’aru kixk’ul wi’ chik laj Pablo?
 • Ani kiroksi li Jehob’a re xtz’iib’ankil eb’ li xkomon li tasal hu? Chirix k’aru na’aatinak li hu Apocalipsis?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Hechos 28:16-31 ut Filipenses 1:13.

  K’aru yook xb’aanunkil laj Pablo naq kiwank sa’ tz’alam aran Roma? Chanru kixtenq’aheb’ li rech aj paab’anel laj Pablo naq ink’a’ kixkanab’ xpaab’ankil li Yos? (Hech. 28:23, 30; Fili. 1:14.)

 • Chaawil li naxye Filipenses 2:19-30.

  K’aru li chaab’il aatin kixtz’iib’a laj Pablo chirix laj Timoteo ut laj Epafrodito? K’aru tento tqab’aanu re xk’amb’al qe rik’in laj Pablo? (Fili. 2:20, 22, 25, 29, 30; 1 Cor. 16:18; 1 Tes. 5:12, 13.)

 • Chaawil li naxye Filemón 1-25.

  K’aru kixye laj Pablo naq ttenq’anq re laj Filemon chi xb’aanunkil li us? Chanru te’xk’am xna’leb’ laj Pablo eb’ li cheekel winq li neke’k’amok b’e sa’eb’ li ch’uut? (File. 9; 2 Cor. 8:8; Gál. 5:13.)

  Chanru naxk’ut Filemón 13, 14 naq laj Pablo ink’a’ kixb’aanu junaq li na’leb’ wi maaji’ naxnaw k’aru neke’xk’oxla li rech aj paab’anel? (1 Cor. 8:7, 13; 10:31-33.)

 • Chaawil li naxye 2 Timoteo 4:7-9.

  K’a’ut naqanaw naq li Jehob’a toorosob’tesi wi junelik tiik qach’ool chiru jo’ kixb’aanu laj Pablo? (Mat. 24:13; Heb. 6:10.)