Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Resil Xyuʼamebʼ li Winq ut Ixq saʼ li Santil Hu

Tzolom 111: Kit'ane'k sa' li B'entaan

Tzolom 111: Kit'ane'k sa' li B'entaan

K'ARU kixk'ul li ch'ina'al? Maare kixtoch' rib'. Li ch'ina'al kit'ane'k tana sa' li b'entaan! Sa' xyanqeb' li qas qiitz'in wank li apostol Pablo ut wank ajwi' laj Timoteo.

Laj Pablo tixwaklesi wiʼ chik yoʼyo laj Eutico

Laj Pablo yook xk'eeb'al jun li seeraq' reheb' li xtzolom li Jesus sa' li tenamit Troas, naq li ch'ina'al kit'ane'k sa' li b'entaan. Laj Pablo naxnaw naq ink'a' chik trileb' ru li xtzolom li Jesus, jo'kan naq toj kixchoy li xseeraq', tuqtu q'oqyink kiraqe'k chi aatinak.

Li ch'ina'al a'in aj Eutico xk'ab'a', kixchunub' rib' sa' li b'entaan chi rab'inkil laj Pablo. Naq kiwark, kit'ane'k. Li ochoch oxib' tasal ru, jo'kan naq yookeb' xk'a'uxl li qas qiitz'in chirix li ch'ina'al. Naq ke'xwaklesi, ke'xk'e reetal naq ak kamenaq chik.

Naq laj Pablo kiril a'in, kixyokob' rib' sa' xb'een li ch'ina'al ut kixq'alu. Toja' naq kixye: ‹Mexk'oxlak, chirix li ch'ina'al›. A'in jun li sachb'ach'oolej! Laj Pablo kixwaklesi wi' chik chi yo'yo li ch'ina'al. K'ajo' naq ke'saho'k sa' xch'ool eb' li qas qiitz'in naq ke'ril a'in!

Chixjunileb' koheb' wi' chik sa' li rox tasal li ochoch ut ke'ok chi wa'ak. Laj Pablo kisaqewink chi aatinak. Ch'olch'o naq laj Eutico ink'a' chik kiwark chi rab'inkil laj Pablo! Chirix chik a'an laj Pablo, laj Timoteo ut eb' li rochb'een ke'ok sa' li jukub'. Ab'an, ma nakaanaw b'ar koheb'?

Ak yook chi raqe'k li rox sut naq laj Pablo kixpuktesi li chaab'il esilal sa' jalan jalanq chi tenamit. Ab'an kiwank oxib' chihab' sa' li tenamit Efeso. Jo'kan naq sa' li rox sut a'in laj Pablo kib'ayk chiru li xkab' sut naq kiwulak sa' jalan jalanq chi tenamit.

Naq laj Pablo ki'elk chaq Troas, li jukub' kixaqli sa' li tenamit Mileto. Li tenamit a'in moko najt ta wank chiru Efeso. Jo'kan naq laj Pablo kixtaqla xb'oqb'al eb' li cheekel winq li wankeb' sa' li ch'uut re Efeso, re xchaq'rab'inkileb' xb'aan naq ink'a' chik trileb' ru. Naq laj Pablo xko sa' li jukub', chixjunileb' ke'raho'k sa' xch'ool.

Toja' naq ke'wulak sa' li tenamit Cesarea. Naq laj Pablo kikanaak sa' li rochoch laj Felipe, laj Agabo, jun aj k'anjel chiru li Yos, kixye naq laj Pablo tk'ehe'q sa' tz'alam naq twulaq Jerusalen. Jo'kan tz'aqal kixk'ul laj Pablo. Ak wiib' chihab' rokik sa' tz'alam laj Pablo aran Cesarea, naq ke'xk'am sa' li tenamit Roma, re naq laj Cesar, li awab'ej, traqoq aatin sa' xb'een. Toj tqanaw k'aru kixk'ul laj Pablo naq xko Roma.

Hechos 19-26.Ebʼ li patzʼom

 • Ani li ch’ina’al wank chiru ch’och’ ut k’aru kixk’ul?
 • K’aru kixb’aanu laj Pablo naq kikamk li ch’ina’al?
 • B’ar xko laj Pablo, laj Timoteo ut eb’ li yookeb’ chi ochb’eenink re? K’aru kik’ulmank naq ke’wulak Mileto?
 • K’aru kixye laj Agabo, laj k’anjel chiru li Yos, re laj Pablo? Chanru kitz’aqlok ru li kixye laj Agabo?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Hechos 20:7-38.

  Chanru maak’a’aq qamaak chirixeb’ li xkik’el li qas qiitz’in jo’ naxye sa’ Hechos 20:26, 27? (Eze. 33:8; Hech. 18:6, 7.)

  K’a’ut eb’ li cheekel winq, li neke’k’amok b’e sa’eb’ li ch’uut, tento naq te’k’utuq rik’in li Santil Hu? (Hech. 20:17, 29, 30; Tito 1:7-9; 2 Tim. 1:13.)

 • Chaawil li naxye Hechos 26:24-32.

  Chanru kixb’aanu laj Pablo re xpuktesinkil li chaab’il esilal xb’aan naq aj Roma? (Hech. 9:15; 16:37, 38; 25:11, 12; 26:32; Luc. 21:12, 13.)