ANI li saaj al li wank rik'in li apostol Pablo? A'an laj Timoteo. Laj Timoteo ut li xjunkab'al wankeb' sa' li tenamit Listra. Li xna' laj Timoteo a'an x'Eunice ut li xna'chin a'an xLoida.

Ak kinume'k tana jun chihab' naq laj Pablo ut laj Bernabe ke'chalk sa' xb'een sut chi xpuktesinkil li chaab'il esilal sa' li tenamit Listra. Anaqwan laj Pablo kichalk wi' chik Listra rochb'een laj Silas.

Laj Timoteo ut laj Pablo

Laj Pablo kixye re laj Timoteo: ‹Ma twulaq raj chaawu xik chiwix ut chirix laj Silas chi xpuktesinkil li chaab'il esilal sa'eb' li najtil tenamit?›

Laj Timoteo kixye: ‹Twaj xik cheerix!› Moqon chik, laj Timoteo kixkanab' li xjunkab'al ut xko chirix laj Pablo ut laj Silas. Xb'eenwa tqatzol k'aru kixk'ul chaq laj Pablo. Ak kinume'k 17 chihab' naq li Jesus kixk'utb'esi rib' chiru laj Pablo naq yook chi xik Damasco.

Maare jultik aawe naq laj Pablo kixrahob'tesiheb' li xtzolom li Jesus. Anaqwan a'an chik jun reheb' li xtzolom li Jesus. Moqon chik, eb' li xik' neke'ilok ke'raj xkamsinkil. Jo'kan naq eb' li xtzolom li Jesus ke'xtenq'a laj Pablo chi elelik. Jo'kan naq, ke'xk'e sa' jun li chakach ut ke'xkub'si chirix li xnub'aal li tenamit.

Chirix chik a'an, laj Pablo kiwulak Antioquia chi xpuktesinkil li chaab'il esilal. Aran Antioquia ke'xtikib' xyeeb'al reheb' li xtzolom li Jesus, aj paab'anel. Laj Pablo ut laj Bernabe ke'taqlaak sa'eb' li najtil tenamit re xpuktesinkil li chaab'il esilal. Jun reheb' li tenamit b'arwi' ke'wulak wi' a'an Listra sa' li xtenamit laj Timoteo.

Ak kinume'k tana jun chihab' naq laj Pablo kitaqlaak sa' li xkab' sut sa' li tenamit Listra. Aran naq laj Timoteo kixtaqe laj Pablo ut laj Silas. Chaawil sa' li reetalil li tenamit re naq tqatzol b'ar koheb'.

Xb'eenwa koheb' sa' li tenamit Iconio. Chirix chik a'an, koheb' sa' li tenamit Antioquia. Toja' naq koheb' sa' li tenamit Troas. Moqon chik koheb' Filipos, Tesalonica ut Berea. Ma nakaawil b'ar nakanaak li tenamit Atenas? Aran kiwulak laj Pablo chi xpuktesinkil li chaab'il esilal. Chirix chik a'an, ke'xpuktesi li chaab'il esilal sa' li tenamit Corinto chiru jun chihab' rik'in waqib' po. Moko najt ta ke'wank sa' li tenamit Efeso. Toja' naq, ke'sutq'iik sa' jun li jukub' sa' li tenamit Cesarea ut koheb' Antioquia, b'arwi' kikanaak laj Pablo.

Sa' naab'al chi na'aj kiwulak laj Timoteo ut laj Pablo chi xpuktesinkil li chaab'il esilal ut naab'al li ch'uut ke'xaqab'. Naq tatnimanq, ma tatk'anjelaq chiru li Yos jo' kixb'aanu laj Timoteo?

Hechos 9:19-30; 11:19-26; 13:1-18:22.

Reetalil li tenamit

1. Roma; 2. Malta; 3. Berea; 4. Tesalonica; 5. Corinto; 6. Filipos; 7. Atenas; 8. Creta; 9. Troas; 10. Efeso; 11. Mileto; 12. Colosas; 13. Antioquia; 14. Iconio; 15. Listra; 16. Chipre; 17. Antioquia ; 18. Cesarea ; 19. Jope ; 20. Damasco ; 21. Jerusalen ; 22. Li Nimla Palaw (Mediterraneo)Ebʼ li patzʼom

 • Ani xk’ab’a’ li saaj al li wank sa’ li eetalil ut b’ar kiyo’laak chaq? Ani xk’ab’a’ li xna’ ut li xna’chin li saaj al?
 • K’aru kixye laj Timoteo naq laj Pablo kixye re naq ma traj xik chirix ut chirix laj Silas chi xpuktesinkil li chaab’il esilal?
 • Sa’ k’aru chi tenamit wankeb’ li xtzolom li Jesus naq ke’k’ehe’k xk’ab’a’ cho’q aj paab’anel?
 • K’aru xk’ab’a’ eb’ li tenamit b’arwi’ ke’wulak laj Pablo, laj Silas ut laj Timoteo naq ke’elk chaq Listra?
 • Chanru kitenq’aak laj Pablo xb’aan laj Timoteo? K’aru li patz’om tento te’xb’aanu eb’ li saaj al ut ixqa’al?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Hechos 9:19-30.

  Chanru kixk’utb’esi laj Pablo naq ink’a’ kixk’e rib’ sa’ rahilal naq kixpuktesi li chaab’il esilal sa’ xyanqeb’ li xik’ ke’ilok re? (Hech. 9:22-25, 29, 30; Mat. 10:16.)

 • Chaawil li naxye Hechos 11:19-26.

  Chanru naxch’olob’ Hechos 11:19-21, 26 naq li xsantil musiq’ej li Jehob’a yook chi xb’eeresinkil li k’anjel re xpuktesinkil li chaab’il esilal?

 • Chaawil li naxye Hechos 13:13-16, 42-52.

  Chanru naxk’utb’esi Hechos 13:51, 52 naq eb’ li xtzolom li Jesus ink’a’ ke’raho’k sa’ xch’ool naq ke’rahob’tesiik? (Mat. 10:14; Hech. 18:6; 1 Ped. 4:14.)

 • Chaawil li naxye Hechos 14:1-6, 19-28.

  Chanru nokooxtenq’a xnawb’al li naxye li Santil Hu ‹ke’xq’axtesiheb’ sa’ ruq’ li Jehob’a› naq yook qak’a’uxl chirix xtenq’ankileb’ li toj yookeb’ chi ok sa’ li paab’al? (Hech. 14:21-23; 20:32; Juan 6:44.)

 • Chaawil li naxye Hechos 16:1-5.

  Naq laj Timoteo kixk’ul li circuncision, chanru kixk’utb’esi a’in naq aajel ru xb’aanunkil chixjunil sa’ xk’ab’a’ li chaab’il esilal? (Hech. 16:3; 1 Cor. 9:23; 1 Tes. 2:8.)

 • Chaawil li naxye Hechos 18:1-11, 18-22.

  Chanru naxk’ut Hechos 18:9, 10 naq li Jesus yook xk’eeb’al xch’ool chi xjolominkil li k’anjel re xpuktesinkil li chaab’il esilal? Chanru naxk’ojob’ qach’ool xnawb’al a’in? (Mat. 28:20.)