MA NAKAANAW ani li winq li wank chiru ch'och'? A'an laj Saulo, li kik'aak'alenk re li raq'eb' li ke'kamsink re laj Esteban. Ab'an, k'aru yook chi k'ulmank sa' li eetalil?

Ak kamenaq chik laj Esteban, naq laj Saulo xko xsik'b'aleb' li xtzolom li Jesus re xrahob'tesinkileb'. Kirisiheb' chaq sa'eb' li ochoch ut kixk'eheb' sa' tz'alam. Wankeb' ke'elelik sa' jalan chik tenamit ut aran ke'xpuktesi li chaab'il esilal. Laj Saulo xko sa' jalan jalanq chi tenamit chi xsik'b'aleb' li tzolom li Jesus. Ab'an, ma nakaanaw k'aru kixk'ul laj Saulo naq yook chi xik Damasco?

Maak'a' sa' xch'ool laj Saulo naq kisute'k xb'aan li Saq'e, toja' naq kit'ane'k sa' ch'och'. Ut ki'eek'ank chaq jun xyaab' kuxej sa' choxa: ‹Saulo, Saulo! K'a'ut xik' yookat chi wilb'al?› Eb' li winq, li wankeb' rik'in laj Saulo, usta ink'a' ke'xtaw ru li kiyeemank, ke'ril li kixk'ul laj Saulo.

Laj Saulo kimutz'o'k

Laj Saulo kixye: ‹Anihat, Qaawa'?›

Li xyaab' kuxej kixye: ‹Laa'in li Jesus, li xik' nakaawil›. K'a'ut kixye a'in li Jesus? Naq laj Saulo kixrahob'tesiheb' li xtzolom li Jesus, li Jesus kireek'a naq a'an kirahob'tesiik.

Laj Saulo kixye wi' chik: ‹Qaawa', k'aru tento tinb'aanu?›

Li Jesus kixye re: ‹Wanklin ut aayu Damasco, aran taayemanq aawe k'aru taab'aanu›. Naq laj Saulo kiwakli, ink'a' chik kiru chi ilok. Laj Saulo kimutz'o'k. Jo'kan naq eb' li rochb'een, ke'xchap chi ruq' ut ke'xk'am Damasco.

Chirix chik a'an, li Jesus kixye re laj Ananias, jun reheb' li xtzolom, li wank Damasco: ‹Aayu, sa' li tiikil b'e, neke'xye re, sa' li rochoch laj Judas. Aran taapatz' ma wank laj Saulo. Laj Saulo xinsik' cho'q aj k'anjel chiwu›.

Laj Ananias kixb'aanu li kiyehe'k re xb'aan li Jesus. Naq kiril laj Saulo kixk'e li ruq' sa' xb'een ut kixye re: ‹Li Jesus kitaqlank chaq we re naq tat-iloq wi' chik ut re naq taak'ul li santil musiq'ej›. Chanchan rix kar ki'elk sa' ru laj Saulo toja' naq ki'ilok wi' chik.

Laj Saulo kixpuktesi chi'us li chaab'il esilal sa' jalan jalanq chi tenamit. Chirix chik a'an kixk'ab'a'i apostol Pablo, toj tqatzol k'aru kixb'aanu. Xb'eenwa tqatzol k'aru kixye li Yos re laj Pedro.

Hechos 8:1-4; 9:1-20; 22:6-16; 26:8-20.Ebʼ li patzʼom

 • K’aru kixb’aanu laj Saulo naq ak kamenaq chik laj Esteban?
 • K’aru kixk’ul laj Saulo naq xko Damasco?
 • K’aru kixye li Jesus re laj Saulo?
 • K’aru kixye li Jesus re laj Ananias? Chanru ki’ilok wi’ chik laj Saulo?
 • K’aru li k’ab’a’ej kik’ehe’k re laj Saulo? K’aru li k’anjel kixb’aanu laj Saulo?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Hechos 8:1-4.

  Naq eb’ li xtzolom li Jesus ke’rahob’tesiik, chanru kitenq’ank a’in re xpuktesinkil li chaab’il esilal sa’ jalan chik tenamit? Chanru yook chi k’ulmank a’in sa’eb’ li qakutan? (Hech. 8:4; Isa. 54:17.)

 • Chaawil li naxye Hechos 9:1-20.

  B’ar wank re li oxib’ chi k’anjel kixk’e li Jesus re laj Saulo? (Hech. 9:15; 13:5; 26:1; 27:24; Rom. 11:13.)

 • Chaawil li naxye Hechos 22:6-16.

  Chanru tqak’am qe rik’in laj Ananias ut k’a’ut aajel ru naq tqab’aanu a’in? (Hech. 22:12; 1 Tim. 3:7; 1 Ped. 1:14-16; 2:12.)

 • Chaawil li naxye Hechos 26:8-20.

  Laj Saulo kixjal xna’leb’ ut ki’ok xpaab’ankil li Jehob’a, chanru naxkawresiheb’ xch’ool a’in, eb’ li sumsuukeb’ rik’in li ink’a’ neke’xloq’oni li Jehob’a? (Hech. 26:11; 1 Tim. 1:14-16; 2 Tim. 4:2; 1 Ped. 3:1-3.)