Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Tzolom 106: Ke'isiik sa' Tz'alam

Tzolom 106: Ke'isiik sa' Tz'alam

K'ARU yook xb'aanunkil li anjel li wank sa' li eetalil? Kixte li rokeb'aal li tz'alam re naq eb' li x'apostol li Jesus te'elq. Ab'an, k'a'ut wankeb' sa' tz'alam?

Jun li anjel kirisihebʼ saʼ tzʼalam

Eb' li xtzolom li Jesus ak ke'xk'ul li santil musiq'ej. Sa' jun ewuuk laj Pedro ut laj Juan koheb' sa' Rochoch li Yos aran Jerusalen. Chi xk'atq li rokeb'aal li Rochoch li Yos wank jun li winq, sik chalen chaq sa' xyo'lajik. Rajlal kutan, ke'xk'am li winq a'in, chi tz'aamank tumin reheb' li neke'wulak sa' Rochoch li Yos. Naq kiril laj Pedro ut laj Juan, kixpatz' xtumin reheb'. K'aru kixye laj Pedro ut laj Juan?

Laj Pedro ut laj Juan ke'xaqli ut ke'ril li winq. Toja' naq laj Pedro kixye re: ‹Maak'a' intumin, ab'an tink'e aawe li wank wik'in. Sa' xk'ab'a' li Jesus ninye aawe, waklin!› Laj Pedro kixchap chi ruq' li winq ut ki'ok chi b'eek. Eb' li qas qiitz'in ke'saho'k sa' xch'ool naq ke'ril a'in!

Laj Pedro kixye reheb' li qas qiitz'in: ‹Rik'in li xmetz'ew li Yos, li kiwaklesink re li Jesus, xqab'aanu li sachb'ach'oolej a'in›. Toj yookeb' chi aatinak laj Pedro ut laj Juan, naq ke'chalk wiib' oxib' li xb'eenil laj tij. Yookeb' xjosq'il xb'aan naq laj Pedro ut laj Juan ke'xye re li tenamit naq li Jesus kiwakliik wi' chik chi yo'yo. Jo'kan naq ke'chape'k ut ke'k'ehe'k sa' tz'alam.

Sa' li jun chik kutan, ke'xch'uutub' rib' li xb'eenil laj tij ut ke'xk'am laj Pedro, laj Juan ut li sik, li ke'xk'irtasi. Ut eb' li xb'eenil laj tij ke'xye: ‹B'ar kichalk leemetz'ew naq xeeb'aanu li sachb'ach'oolej a'in?›

Laj Pedro kixye naq rik'in li xmetz'ew li Yos, li kiwaklesink re li Jesus, xe'xb'aanu a'in. Eb' laj tij ink'a' neke'xnaw k'aru te'xb'aanu, xb'aan naq ke'ril li sachb'ach'oolej a'in. Ke'xye reheb' li apostol naq ink'a' chik te'aatinaq chirix li Jesus ut ke'kanab'aak chi xik.

Ke'nume'k li kutan ut eb' li apostol ink'a' ke'xkanab' aatinak chirix li Jesus ut ink'a' ajwi' ke'xkanab' k'irtasink. Naq eb' li k'aleb'aal, li wankeb' chi xk'atq li tenamit Jerusalen ke'xnaw a'in, ke'xk'am chaq eb' li yaj re naq te'k'irtasiiq. Eb' li xb'eenil laj tij ke'ok xkaqalinkil eb' li apostol, jo'kan naq ke'k'ehe'k sa' tz'alam. Ab'an, ma nakaanaw k'aru ke'xk'ul eb' li apostol sa' tz'alam?

Chiru li q'oqyink, jun li x'anjel li Yos kixte li tz'alam, jo' nak'utunk sa' li eetalil. Li anjel kixye reheb' li apostol: ‹Ayuqex sa' Rochoch li Yos ut meekanab' xpuktesinkil li chaab'il esilal›. Naq kisaqewk, eb' li xb'eenil laj tij ke'xtaqla xk'amb'al chaq eb' li apostol, li wankeb' sa' tz'alam, ab'an ink'a' chik ke'tawe'k. Chirix chik a'an, ke'tawe'k sa' Rochoch li Yos ut ke'k'ame'k sa' li Sanedrin, b'arwi' neke'raqok aatin.

Eb' li xb'eenil laj tij ke'xye reheb' li apostol: ‹Ak xqaye eere naq mexk'utuk chik, ab'an ink'a' kex'ab'ink. Anaqwan chixjunil li tenamit Jerusalen neke'xnaw chik chirix li Jesus›. Eb' li apostol ke'xye: ‹Tento naq too'ab'inq chiru Yos ut ink'a' chiruheb' li winq›. Eb' li xtzolom li Jesus ink'a' ke'xkanab' aatinak chirix li Yos, a'in jun li chaab'il eetalil cho'q qe.

Hechos 3-5.Ebʼ li patzʼom

 • K’aru kixk’ul laj Pedro ut laj Juan naq yookeb’ chi ok sa’ li Rochoch li Yos?
 • K’aru kixye laj Pedro re li sik? K’aru kixk’e laj Pedro re li sik?
 • K’a’ut naq ke’chalk xjosq’il li xb’eenil laj tij ut k’aru ke’xb’aanu re laj Pedro ut laj Juan?
 • K’aru kixye laj Pedro reheb’ li xb’eenil laj tij? K’aru ke’xye li xb’eenil laj tij reheb’ li apostol?
 • K’a’ut naq ke’kaqaliik eb’ li apostol? K’aru kik’ulmank naq ke’k’ehe’k sa’ tz’alam sa’ xkab’ sut?
 • K’aru ke’xye eb’ li apostol naq ke’k’ame’k sa’ li Sanedrin, b’arwi’ neke’raqok aatin?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Hechos 3:1-10.

  Usta ink’a’ nokooru xb’aanunkil li sachb’ach’oolej, chanru nokooxtenq’a li kixye laj Pedro sa’ Hechos 3:6 chi roxloq’inkil li esil chirix li Xnimajwal Awab’ejilal li Yos? (Juan 17:3; 2 Cor. 5:18-20; Fili. 3:8.)

 • Chaawil li naxye Hechos 4:1-31.

  Naq ink’a’ sa nokoo’e’xk’ul naq yooko xpuktesinkil li chaab’il esilal, chanru tqak’am qe rik’ineb’ li ke’wank chaq sa’ li q’e kutan? (Hech. 4:29, 31; Efe. 6:18-20; 1 Tes. 2:2.)

 • 3. Chaawil li naxye Hechos 5:17-42.

  Chanru ke’xk’utb’esi li ke’wank chaq najter ut li wankeb’ sa’eb’ li qakutan naq oxloq’ chiruheb’ li chaab’il esilal, usta ink’a’ neke’xloq’oni li Jehob’a? (Hech. 5:34-39.)