LI JESUS kixb'aanu li sachb'ach'oolej re xk'irtasinkil li tenamit. Naq eb' li qas qiitz'in ke'rab'i a'in, ke'xk'am chaq re li Jesus eb' li sik, eb' li mutz', eb' li yeq roq ut eb' li yaj.

Ak kinume'k oxib' chihab' naq li Jesus kisub'e'k sa' ha'. Chirix chik a'an, li Jesus kixye reheb' li xtzolom naq txik Jerusalen, b'arwi' tkamsiiq ut naq twakliiq wi' chik chi yo'yo. Naq toj maaji' nawulak xkutankil li xkamik, ink'a' kixkanab' xk'irtasinkileb' li yaj.

Li Jesus yook xk’irtasinkil jun li ixq

Sa' jun Sabado li Jesus yook xtzolb'aleb' li tenamit. Li Sabado jilob'aal kutan cho'q reheb' laj Judio. Ab'an wank jun li ixq 18 chihab' xk'utzk'uukil rix, jo'kan naq li Jesus kixk'e li ruq' sa' xb'een ut sa' junpaat kixtutz' rix li ixq!

Naq eb' laj k'amol b'e, sa'eb' li paab'al, ke'ril a'in ke'chalk xjosq'il. Jo'kan naq jun reheb', kixye re li tenamit: ‹Wank waqib' kutan re k'anjelak ut re naq teek'e eerib' chi k'iraak! Ut li Sabado maawa' re k'irtasink!›

Toja' naq li Jesus kixye reheb': ‹K'ajo' xyiib'al ru leena'leb'! Yalaq ani eere, tixjit ut tixk'am raj li xb'uur chi uk'ak sa' li kutan Sabado. Li ixq a'in, 18 chihab' rokik xyajel ut nekeek'oxla naq ink'a' us xk'irtasinkil?› Eb' li winq ke'xutaanak naq li Jesus kixye a'in.

Chirix chik a'an, li Jesus ut eb' li x'apostol koheb' Jerusalen. Ak nach' wankeb' chi xk'atq li tenamit Jerico naq wiib'eb' li mutz', ke'ok xyeeb'al: ‹Jesus, b'aanu usilal, choo'aatenq'a!›

Li Jesus kixye reheb' li mutz': ‹K'aru teeraj tinb'aanu eere?› Toja' naq eb' li mutz' ke'xye re: ‹At Qaawa', choo'aak'e chi ilok›. Naq li Jesus kixch'e'eb' li xnaq' ru, sa' junpaat ke'ilok. Ma nakaanaw k'a'ut li Jesus kixb'aanu naab'al li sachb'ach'oolej? Xb'aan naq kixraheb' li qas qiitz'in ut re naq kawaqeb' xpaab'al chirix. A'in naxk'utb'esi chiqu naq maa'ani chik yajaq naq li Jesus t-awab'ejinq sa' li Ruuchich'och'.

Mateo 15:30, 31; Lucas 13:10-17; Mateo 20:29-34.Ebʼ li patzʼom

 • K’aru kixb’aanu li Jesus re xtenq’ankileb’ li qas qiitz’in?
 • K’aru kixye li Jesus reheb’ li x’apostol naq kinume’k oxib’ chihab’ naq kisub’e’k sa’ ha’?
 • Aniheb’ li wankeb’ rik’in li Jesus? K’aru kixb’aanu li Jesus re xtenq’ankil li ixq? (Chaawil li eetalil.)
 • K’a’ut naq ke’xutaanak eb’ laj k’amol b’e naq ke’rab’i li kixye li Jesus?
 • K’aru kixb’aanu li Jesus reheb’ li wiib’ chi mutz’?
 • K’a’ut kixb’aanu naab’al li sachb’ach’oolej li Jesus?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Mateo 15:30, 31.

  Chanru kixk’utb’esi li Jesus li xwankil li Jehob’a? Chanru nokooxtenq’a xnawb’al li tixb’aanu li Jehob’a sa’ li ak’ Ruuchich’och’? (Sal. 37:29; Isa. 33:24.)

 • Chaawil li naxye Lucas 13:10-17.

  Li Jesus kixtenq’aheb’ li qas qiitz’in sa’ li kutan Sabado, chanru kixk’utb’esi a’in chixjunil li tixb’aanu li Jesus naq t-awab’ejinq chiru jun mil chihab’? (Luc. 13:10-13; Sal. 46:10; Mat. 12:8; Col. 2:16, 17; Apoc. 21:1-4.)

 • Chaawil li naxye Mateo 20:29-34.

  Chanru kixk’utb’esi li Jesus naq kixtenq’aheb’ li qas qiitz’in usta naab’al xk’anjel? K’aru naqatzol chirix a’in? (Deu. 15:7; Sant. 2:15, 16; 1 Juan 3:17.)