Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Resil Xyuʼamebʼ li Winq ut Ixq saʼ li Santil Hu

Tzolom 92: Li Jesus Kiwaklesink Kamenaq

Tzolom 92: Li Jesus Kiwaklesink Kamenaq

LI CH'INA ixqa'al li chapcho chi ruq' li Jesus wank 12 chihab' re. Rik'in li ch'ina ixqa'al wankeb' ajwi' li xna' xyuwa'. Ma nakaanaw, k'a'ut saheb' sa' xch'ool li xna' xyuwa'?

Li Jesus yook xwaklesinkil chi yoʼyo li xrabʼin laj Jairo

Aj Jairo xk'ab'a' li xyuwa' li ch'ina ixqa'al. Laj Jairo wank xwankil, ab'an jun ajwi' xrab'in. Sa' jun kutan li ch'ina ixqa'al a'in, kiyajerk ut ink'a' nak'iraak. Jo'kan naq, laj Jairo ut li rixaqil ke'ok xk'a'uxl. Naq laj Jairo kixnaw naq li Jesus nak'irtasink xko chi xsik'b'al.

Li Jesus wank sa' xyiiheb' li qas qiitz'in naq laj Jairo kiwulak rik'in, kixwiq'ib' rib' ut kixye re: ‹Nim xyajel linrab'in. K'irtasi chaq b'aanu usilal!› Li Jesus kixsume xk'irtasinkil li ch'ina ixqa'al.

Naq li Jesus ut laj Jairo koheb' chi rilb'al li ch'ina ixqa'al, eb' li qas qiitz'in yookeb' xtik'isinkil rib'. Xb'aan naq te'raj wank chi xk'atq li Jesus. Toja' naq li Jesus kixye: ‹Ani kich'e'ok we?› Li Jesus naxnaw naq kich'ehe'k, xb'aan naq kireek'a naq ki'elk xkawil xmetz'ew. Ma nakaanaw ani kich'e'ok re, li raq' li Jesus? Jun li ixq, li 12 chihab' rokik xyajel. Ab'an naq kixch'e' li Jesus sa' junpaat kik'iraak.

Naq laj Jairo kiril a'in, kisaho'k sa' xch'ool xb'aan naq kixk'e reetal naq moko ch'a'aj ta chiru li Jesus xk'irtasinkileb' li qas qiitz'in. Toja' naq kichalk jun li winq ut kixye re laj Jairo: ‹Maach'ich'i'i li Jesus, xb'aan naq laarab'in kamenaq chik›. Naq li Jesus kirab'i a'in, kixye re laj Jairo: ‹Matk'oxlak chirix laarab'in!›

Naq ke'wulak sa' rochoch laj Jairo, eb' li qas qiitz'in raheb' sa' xch'ool ut yookeb' chi yaab'ak. Toja' naq li Jesus kixye reheb': ‹Mexyaab'ak, li ch'ina ixqa'al moko kamenaq ta, yal yook chi wark!› Naq li Jesus kixye a'in, ke'ok xse'enkil xb'aan naq li ch'ina ixqa'al ak kamenaq chik.

Li Jesus ki'ok sa' xna'aj li ch'ina ixqa'al. Ab'an maa'ani kixkanab' chi ok rik'in, ka'ajwi' oxib' reheb' li tzolom ut li xna' xyuwa' li ch'ina ixqa'al. Li Jesus kixchap chi ruq' li ch'ina ixqa'al ut kixye re: ‹Waklin!› Chirix chik a'an, li ch'ina ixqa'al kiwakli wi' chik chi yo'yo. Naq li ch'ina ixqa'al ki'ajk ru ut ki'ok chi b'eek, k'ajo' naq ke'saho'k sa' xch'ool li xna' xyuwa'.

Li ch'ina ixqa'al maawa' li xb'een kamenaq li kixwaklesi chi yo'yo li Jesus. Sa' li xb'een sut kixwaklesi li xyum jun li malka'an re li tenamit Nain. Chirix chik a'an kixwaklesi laj Lazaro. Naq li Jesus t-awab'ejinq sa' qab'een tixwaklesi wi' chik chi yo'yo eb' li kamenaq. Nasaho'k sa' qach'ool xnawb'al a'in, pe'yaal?

Lucas 8:40-56; 7:11-17; Juan 11:17-44.Ebʼ li patzʼom

 • Ani xk’ab’a’ xyuwa’ li ch’ina ixqa’al li wank sa’ li eetalil? K’a’ut yookeb’ xk’a’uxl li xna’ xyuwa’ li ch’ina ixqa’al?
 • K’aru kixb’aanu laj Jairo naq kiwulak rik’in li Jesus?
 • K’aru kixk’ul li Jesus naq ki’elk chaq sa’ xyanq li tenamit ut xko chirix laj Jairo? K’aru kixye jun li winq naq laj Jairo yook chaq chi chalk rik’in li Jesus?
 • K’a’ut ke’xse’e li Jesus naq kiwulak chi rilb’al li xrab’in laj Jairo?
 • K’aru kixb’aanu li Jesus naq ki’ok b’arwi’ wank li ch’ina ixqa’al, li kikamk?
 • Aniheb’ chik kixwaklesiheb’ wi’ chik chi yo’yo li Jesus ut k’aru naqatzol chirix a’in?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Lucas 8:40-56.

  Chanru kixk’utb’esi li Jesus naq chaab’il rik’in li ixq naq kich’ehe’k li raq’? Chanru te’xk’am reheb’ li cheekel winq, li neke’k’amok b’e sa’eb’ li ch’uut, rik’in li Jesus? (Luc. 8:43, 44, 47, 48; Lev. 15:25-27; Mat. 9:12, 13; Col. 3:12-14.)

 • Chaawil li naxye Lucas 7:11-17.

  Naq tkamq junaq qakomon, chanru tixkawresi qach’ool xnawb’al li kixb’aanu li Jesus naq kikamk li xyum li malka’an re Nain? (Luc. 7:13; 2 Cor. 1:3, 4; Heb. 4:15.)

 • Chaawil li naxye Juan 11:17-44.

  Chanru kixk’utb’esi li Jesus naq moko xutaanal ta yaab’ak chirix junaq kamenaq? (Juan 11:33-36, 38; 2 Sam. 18:33; 19:1-4.)