LI JESUS ki'ok chi hilank chi xk'atq jun li b'ekb'il ha', aran Samaria. Xb'aan naq eb' li xtzolom koheb' sa' tenamit chi xloq'b'al li tzakahemq. Li Jesus ki'aatinak rik'in li ixq, li kichalk chi risinkil xha' ut kixye re: ‹Si b'ayaq wuk'a'!›

Li Jesus yook chi aatinak rikʼin jun li ixq aj Samaria

K'a'ut kisach xch'ool li ixq naq li Jesus ki'aatinank re? Xb'aan naq li Jesus aj Judio ut li ixq aj Samaria. Eb' laj Judio ink'a' neke'aatinak rik'ineb' laj Samaria. Ab'an li Jesus naxra chixjunileb' li qas qiitz'in. Li Jesus kixye re li ixq: ‹Wi nakaanaw raj ani yook chi xpatz'b'al ruk'a' aawe. Laa'at tpatz' raj aawuk'a' re ut a'an tixk'e aawe li ha', li nak'ehok re li yu'am›.

Li ixq kixye re li Jesus: ‹Qaawa', cham li jul ut maak'a' k'aru taawisi wi' li ha'. B'ar taataw li ha' li nak'ehok re li yu'am?›

Li Jesus kixye re li ixq: ‹Usta taawuk' li ha' a'in, tchaqiq wi' chik aawe. Ab'an li ha' li tink'e aawe naru tixk'e aayu'am chi junelik›.

Li ixq kixye re li Jesus: ‹Qaawa' ke' we li ha' li yookat xyeeb'al, re naq ink'a' chik tchaqiq we chi moko tinchalq ta chik chi risinkil inha'›.

Li ixq kixk'oxla naq li Jesus yook chi aatinak chirix li ha' li na'uk'ek. Ab'an li Jesus yook chi aatinak chirix li yaal ut chirix li Xnimajwal Awab'ejilal li Yos. A'in naxk'e li junelik yu'am jo' li ha' naxk'e li yu'am.

Chirix chik a'an, li Jesus kixye re li ixq: ‹Ayu, b'oq chaq laab'eelom ut chalqat chirix›.

Toja' naq li ixq kixye: ‹Maak'a' inb'eelom›.

Li Jesus kixye re: ‹Yaal naq maak'a' aab'eelom. Ab'an kiwank oob' aab'eelom ut li winq li wank aawik'in moko aab'eelom ta›.

Sachso xch'ool kikanaak li ixq xb'aan naq yaal kixye li Jesus. Chanru kixnaw a'in li Jesus? Li Yos kitaqlank re li Jesus sa' Ruuchich'och', jo'kan naq A'an kik'ehok re li esil a'in. Sachsookeb' xch'ool ke'kanaak eb' li xtzolom naq ke'ril li Jesus chi aatinak rik'in li ixq aj Samaria.

K'aru naqatzol chirix a'in? Naqatzol naq li Jesus chaab'il rik'in chixjunileb' li qas qiitz'in. Tento naq tqak'am qe rik'in li Jesus ut ink'a' tqak'oxla naq li jalaneb' xtenamit, maa'useb' xna'leb'. Li Jesus naraj naq eb' li qas qiitz'in te'xnaw li yaal re naq te'wanq xyu'am chi junelik. Ut laa'o tento naq tqatenq'aheb'.

Juan 4:5-43; 17:3.Ebʼ li patzʼom

 • K’a’ut naq li Jesus kikanaak chi xk’atq jun li b’ekb’il ha’? K’aru kixye li Jesus re jun li ixq li kiwulak chi risinkil xha’?
 • K’a’ut sachso xch’ool kikanaak li ixq naq li Jesus ki’aatinank re? K’aru kixye li Jesus re li ixq ut k’a’ut?
 • K’aru kixk’oxla li ixq naq li Jesus ki’aatinak chirix li ha’? Chirix k’aru tz’aqal ki’aatinak li Jesus?
 • K’a’ut kisach xch’ool li ixq naq li Jesus kixye re chanru li xyu’am ut chanru kixnaw a’in li Jesus?
 • K’aru naqatzol chirix li tzolom a’in?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Juan 4:5-43.

  Chanru tento tqileb’ li qas qiitz’in, li neke’chalk sa’ jalan chik tenamit, wi naqaj xk’amb’al qe rik’in li Jesus? (Juan 4:9; 1 Cor. 9:22; 1 Tim. 2:3, 4; Tito 2:11.)

  K’aru li q’ajkamunkil neke’xk’ul eb’ li neke’ok cho’q xtzolom li Jesus? (Juan 4:14; Isa. 58:11; 2 Cor. 4:16.)

  Chanru tqak’am qe rik’in li ixq aj Samaria naq kixye chaq li chaab’il esil li ki’rab’i rik’in li Jesus? (Juan 4:7, 8, 28; Mat. 6:33; Luc. 10:40-42.)