MA NAKAANAW ani li winq wank jun li mukuy sa' xb'een li xjolom? Li winq a'an li Jesus. Li Jesus wank tana 30 chihab' re. Ut laj Juan wank rik'in li Jesus. Ma jultik aawe naq li xk'uula'al li x'Elisabet, li wank sa' xsa', ki'eek'ank xb'aan xsahil xch'ool naq li xMaria kiwulak sa' rochocheb'? Li k'uula'al a'an laj Juan. Anaqwan, k'aru yookeb' xb'aanunkil laj Juan ut li Jesus?

Li Jesus kisubʼeʼk saʼ haʼ

Laj Juan kixsub' li Jesus sa' li nima' Jordan ut kixsub'eb' ajwi' sa' ha', eb' li qas qiitz'in. Chanru nasub'e'k sa' ha' junaq qas qiitz'in? Nach'ikmank chixjunil li xtib'el sa' ha', chirix chik a'an na'isiik. Maawa' jo' neke'xb'aanu reheb' li k'uula'al naq neke'k'ehe'k ha' sa'eb' li xjolom. Li Santil Hu naxk'ab'a'i laj Juan cho'q aj kub'sinel ha'. K'a'ut naq laj Juan kixsub' li Jesus sa' ha'?

Li Jesus kixye re laj Juan naq tsub'e'q sa' ha'. Laj Juan kixsub'e'b' sa' ha' eb' li qas qiitz'in re xk'utb'esinkil naq ke'yot'e'k xch'ool xb'aaneb' li xmaak. Ab'an, ma wank xmaak li Jesus naq kisub'e'k sa' ha'? Ink'a'! Li Jesus, Ralal li Yos, jo'kan naq maak'a' xmaak. K'aru xyaalal naq kisub'e'k sa' ha' li Jesus?

Li Jesus yook chi k'anjelak cho'q aj peech' naq toj maaji' naxsub' rib' sa' ha'. Jun laj peech' naxyiib' meex, tem malaj chunleb'aal. Laj Jose aj peech' ut kixk'ut li k'anjel a'in chiru li Jesus. Naq li Jesus kichalk sa' Ruuchich'och', maawa' re k'anjelak cho'q aj peech'. Xb'aan naq li Yos ak kixteneb' jun li nimla k'anjel sa' xb'een ut naq kiwulak xhoonal xb'aanunkil li Rajom li xYuwa', kixye re laj Juan naq tsub'e'q sa' ha'. Ma kiwulak chiru li Yos naq kisub'e'k sa' ha' li Jesus?

Naq li Jesus ki'elk chaq sa' ha', ki'elk chaq sa' choxa jun xyaab' kuxej ut kixye: ‹A'in li walal, li nasahob'resink re inch'ool›. Toja' naq, kixte rib' li choxa ut chanchan jun li mukuy kikub'eek sa' xb'een li xjolom li Jesus. A'an li xsantil musiq'ej li Yos.

Toja' naq li Jesus xko chi k'oxlak chiru 40 kutan sa' li chaqich'och'. Aran wank li Jesus naq laj Tza kixyal rix oxib' sut, re naq tixq'et li xchaq'rab' li Yos. Ab'an li Jesus ink'a' ki'ab'ink chiru.

Chirix chik a'an, li Jesus kixnaw ruheb' li xb'een xtzolom; laj Andres, laj Pedro malaj Simon, laj Felipe, laj Natanael malaj Bartolomeo. Li Jesus ut eb' li xtzolom a'in, koheb' sa' xteepal Galilea ut ke'kanaak sa' li xtenamit laj Natanael aran Cana. Sa' li tenamit a'in kiwank jun li sumlaak, aran naq li Jesus kixsuq'isi cho'q b'iin li ha', li wank sa'eb' li kukb'. A'in li xb'een sachb'ach'oolej kixb'aanu li Jesus.

Mateo 3:13-17; 4:1-11; 13:55; Marcos 6:3; Juan 1:29-51; 2:1-12.Ebʼ li patzʼom

 • Aniheb’ li winq li wankeb’ sa’ li eetalil?
 • Chanru na’uxmank li sub’e’k sa’ ha’?
 • Ani kixsub’eb’ laj Juan sa’ ha’?
 • K’a’ut li Jesus kiraj naq laj Juan tsub’uq re sa’ ha’?
 • Chanru kixk’utb’esi li Yos naq kiwulak chiru naq kisub’e’k sa’ ha’ li Jesus?
 • K’aru kixk’ul li Jesus naq xko chi k’oxlak sa’ li chaqich’och’ chiru 40 kutan?
 • Aniheb’ li xb’een xtzolom li Jesus? K’aru kixb’aanu li Jesus sa’ li xb’een sachb’ach’oolej?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Mateo 3:13-17.

  K’aru li eetalil kixkanab’ li Jesus chirix li sub’e’k sa’ ha’? (Sal. 40:8, 9; Mat. 28:19, 20; Luc. 3:21, 22.)

 • Chaawil li naxye Mateo 4:1-11.

  Xnawb’al naq li Jesus kiroksi chi’us li Santil Hu, chanru naxkawresi qach’ool xtzolb’al wulaj wulaj li naxye li Santil Hu? (Mat. 4:5-7; 2 Ped. 3:17, 18; 1 Juan 4:1.)

 • Chaawil li naxye Juan 1:29-51.

  Chirix ani kixtaqla laj Juan eb’ li xtzolom? Chanru tqak’am qe rik’in laj Juan? (Juan 1:29, 35, 36; 3:30; Mat. 23:10.)

 • Chaawil li naxye Juan 2:1-12.

  Chanru naxk’ut li xb’een sachb’ach’oolej li kixb’aanu Jesus naq li Jehob’a maak’a’ naxkol chiruheb’ li neke’loq’onink re? (Juan 2:9, 10; Sal. 84:12; Sant. 1:17.)