Ebʼ laj ilol chahim

MA NAKAANAW k'a'ut yookeb' rilb'al li chahim? Aj ilol chahim eb' li winq a'in ut neke'chalk sa' releb'l Saq'e. Ke'xk'oxla naq li chahim a'in, yook xk'eeb'al reheb' jun li chaab'il esil.

Naq eb' li winq ke'wulak sa' li tenamit Jerusalen, ke'xye: ‹B'ar wank li k'uula'al li tkanaaq cho'q awab'ej sa' xb'eeneb' laj Judio? Xqil chaq li xchahimal sa' li releb'l Saq'e, jo'kan naq xoochalk chi xloq'oninkil ru›. Eb' laj Israel ke'k'ab'a'iik ajwi' cho'q aj Judio.

Laj Herodes, li awab'ej re Jerusalen, ki'ok xk'a'uxl naq kirab'i xyo'lajik li k'uula'al a'in. Ink'a' kiraj naq jalan chik li awab'ej tkanaaq sa' xna'aj. Jo'kan naq, kixye reheb' li xb'eenil aj tij: ‹B'ar tyo'laaq li k'uula'al, li tkanaaq cho'q awab'ej?› Eb' laj tij ke'xye re: ‹Li Santil Hu naxye naq sa' li tenamit Belen›.

Laj Herodes kixye reheb' li winq, li ke'chalk sa' releb'l Saq'e: ‹Sik'amaq li k'uula'al ut naq teetaw, teeye we re naq tinloq'oni chaq ru›. Ma yaal tawi' li kixye laj Herodes? Laj Herodes traj xtawb'al li k'uula'al re xkamsinkil.

Naq eb' li winq ke'elk chaq Jerusalen, li chahim kixk'e chaq rib' sa' xb'een li tenamit Belen, b'arwi' kiyo'laak li Jesus. Ut naq eb' li winq ke'ok sa' ochoch ke'xk'e xmaatan li xk'uula'al li xMaria. Chirix chik a'an, li Jehob'a kixye reheb' li winq, sa' jun li matk' naq ink'a' te'sutq'iiq rik'in laj Herodes. Jo'kan naq ke'xjal xb'e naq koheb' sa' li xtenamiteb'.

K'ajo' naq kichalk xjosq'il laj Herodes naq eb' li winq a'in ink'a' chik ke'sutq'iik rik'in. Jo'kan naq kixtaqla xkamsinkileb' li kok' ch'ina'al eb' laj Belen, li wankeb' wiib' chihab' re ut li toj maaji' neke'tz'aqlok wiib' chihab'. Li Jehob'a kiraatina laj Jose sa' jun li matk', re naq tixk'am li xjunkab'al sa' li tenamit Egipto. Naq laj Jose kixnaw naq kikamk laj Herodes, kixk'am chaq li xMaria ut li Jesus sa' li tenamit Nazaret. Jo'kan naq aran kik'iik li Jesus.

Ani kik'utb'esink re li chahim chiruheb' li winq? Chaajultika naq eb' li winq, koheb' sa' li tenamit Jerusalen naq ke'ril li chahim. Xb'aan naq laj Tza kiraj xkamsinkil li Ralal li Yos ut naxnaw naq laj Herodes tixsik' chanru tixkamsi li Jesus. Laj Tza kixb'aanu naq eb' li winq te'ril li chahim.

Mateo 2:1-23; Miqueas 5:2.Ebʼ li patzʼom

  • Aniheb’ li winq li wankeb’ sa’ li eetalil? K’a’ut eb’ li winq yookeb’ rilb’al li chahim?
  • K’a’ut ki’ok xk’a’uxl laj Herodes ut k’aru kixb’aanu?
  • B’ar kixk’e rib’ li chahim? K’a’ut eb’ li winq ke’xjal xb’e naq koheb’ sa’ li xtenamiteb’?
  • Naq eb’ li winq ink’a’ ke’sutq’iik rik’in laj Herodes, k’aru kixtaqla xb’aanunkil laj Herodes ut k’a’ut?
  • K’aru kixye li Jehob’a re laj Jose?
  • Ani kib’aanunk re naq li chahim tixk’ut rib’ chiruheb’ li winq ut k’a’ut?

Chaasume ajwiʼ li patzʼom aʼin

  • Chaawil li naxye Mateo 2:1-23.

    Jarub’ chihab’ wank re li Jesus ut b’ar wank naq ke’wulak eb’ laj ilol chahim? (Mat. 2:1, 11, 16.)