Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Resil Xyuʼamebʼ li Winq ut Ixq saʼ li Santil Hu

Tzolom 85: B'ar Kiyo'laak li Jesus?

Tzolom 85: B'ar Kiyo'laak li Jesus?

MA NAKAANAW ani li k'uula'al wank sa' li eetalil? A'an li Jesus. Li Jesus kiyo'laak sa' xna'ajeb' li xul. Li xMaria kixyokob' li xk'uula'al b'arwi' neke'wa'ak eb' li wakax ut eb' li xul. K'a'ut naq li xMaria ut laj Jose wankeb' sa' xyanqeb' li xul a'in? Li na'ajej a'in, moko xna'aj ta junaq k'uula'al. Pe'yaal?

Li xMaria ut laj Jose wankeb' arin, xb'aan naq laj Cesar Augusto, li awab'ej re li tenamit Roma, kixk'e sa' li chaq'rab' naq chixjunileb' te'sutq'iiq sa' li xtenamiteb' b'arwi' ke'yo'laak re naq aran te'xtz'iib'a li xk'ab'a'eb'. Laj Jose ut li xMaria ke'wulak sa' li tenamit Belen xb'aan naq aran kiyo'laak laj Jose. Ab'an ink'a' ke'xtaw b'ar te'kanaaq, jo'kan naq ke'kanaak sa' xna'ajeb' li xul. Sa' li q'oqyink a'in, kiyo'laak li Jesus!

Laj Jose, li xMaria ut li Jesus

Eb' laj k'aak'alenel karneer ke'rula'ani chaq li Jesus. Naq eb' li winq a'in, yookeb' xk'aak'alenkil eb' li xkarneer, ke'kutanob'resiik li xna'ajeb'. Jun li anjel kib'aanunk re a'in! Eb' laj k'aak'alenel karneer ke'xuwak, jo'kan naq li anjel kixye reheb': ‹Mexxuwak, xink'am chaq eere jun li chaab'il esil. Sa' li q'oqyink a'in, kiyo'laak li Kriist, b'atb'o sa' t'ikr ut yokyo b'arwi' neke'wa'ak li xul. A'an tkoloq re li tenamit›. Chirix chik a'an naab'aleb' li anjel ke'ok xloq'oninkil li Yos. Jo'kan naq, eb' laj k'aak'alenel karneer koheb' chi xtawb'al li Jesus.

K'a'ut li Jesus moko juntaq'eet ta qik'in? Ani tz'aqal li Jesus? Sa' li xb'een tzolom xoo'aatinak chirix li xb'een Ralal li Yos. Li alalb'ej, a'an li Jesus, li kik'anjelak rik'in li Jehob'a chi xyiib'ankil chixjunil li wank sa' choxa jo' li wank sa' Ruuchich'och'.

Li Jehob'a kixk'e xyu'am li Ralal rik'in xMaria. Jo'kan naq li Jesus ki'ok chi k'iik sa' xsa' xMaria, jo' neke'k'iik eb' li k'uula'al rik'ineb' li xna'. Ab'an li k'uula'al a'in, Ralal li Yos. Kiyo'laak sa' xna'ajeb' li xul aran Belen. Anaqwan, ma nakaanaw k'a'ut naq eb' li anjel ke'saho'k sa' xch'ool naq ke'xk'e resil xyo'lajik li Jesus?

Lucas 2:1-20.Ebʼ li patzʼom

 • Ani li k’uula’al wank sa’ li eetalil? B’ar kixk’e li xk’uula’al li xMaria naq kiyo’laak?
 • K’a’ut naq li Jesus kiyo’laak sa’ xna’ajeb’ li xul?
 • Aniheb’ li winq li koheb’ chi rilb’al li Jesus? K’aru kixye li anjel reheb’ li winq a’in?
 • K’a’ut naq li Jesus moko juntaq’eet ta qik’in?
 • K’a’ut us xyeeb’al naq li Jesus, Ralal li Yos?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Lucas 2:1-20.

  K’aru li k’anjel kixb’aanu laj Cesar Augusto re naq ttz’aqloq ru li kixye li Jehob’a chirix xyo’lajik li Jesus? (Luc. 2:1-4; Miq. 5:2.)

  K’aru tento tqab’aanu re naq toowanq sa’ xyanqeb’ li wankeb’ rusilal li Yos rik’ineb’? (Mat. 16:24; Juan 17:3; Hech. 3:19; Heb. 11:6.)

  Wi ke’saho’k sa’ xch’ool eb’ laj k’aak’alenel karneer re Judea naq kiyo’laak li Jesus, k’a’ut naq eb’ li neke’loq’onink re li Jehob’a tento naq sahaqeb’ ajwi’ sa’ xch’ool? (Luc. 2:10, 11; Efe. 3:8, 9; Apoc. 11:15; 14:6.)