Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Tzolom 84: Li Anjel Kiril Chaq xMaria

Tzolom 84: Li Anjel Kiril Chaq xMaria

LI XMARIA jun ixq aj Israel, ch'ina'us na'ilok ut wank sa' li tenamit Nazaret. Li Yos kixtaqla li anjel Gabriel chi aatinak rik'in xMaria xb'aan naq chaab'il xna'leb'. Ma nakaanaw k'aru kixye re?

Li anjel kixye re xMaria: ‹Sahaq sa' laach'ool, li Jehob'a t-osob'tesinq aawe!› Li xMaria kisach xch'ool chi rab'inkil a'in, xb'aan naq maajunwa rilom ru li ki'aatinank re. Ut ink'a' naxnaw k'aru xyaalal li kiyehe'k re. Jo'kan naq, sa' junpaat kituqub'aak xch'ool xb'aan li anjel Gabriel.

Maria

Li anjel Gabriel kixye re: ‹Matxuwak Maria, li Jehob'a sa sa' xch'ool aawik'in. Jo'kan naq twanq jun laak'uula'al ut Jesus taak'e cho'q xk'ab'a'›.

Laj Gabriel kixye ajwi': ‹Li k'uula'al a'in, twanq xwankil ut tk'ab'a'iiq cho'q Ralal li Nimajwal Yos. Li Jehob'a tixk'e cho'q awab'ej jo' kiwank chaq laj David. Ab'an li Jesus junelik twanq cho'q awab'ej ut li x'awab'ejilal maajunwa t-oso'q›.

Toja' naq li xMaria kixye re li anjel: ‹Chanru twanq ink'uula'al, maaji' ninsumla, chi moko wankin ta rik'in winq?›

Li anjel kixye: ‹Li xsantil musiq'ej li Yos tchalq sa' aab'een. Jo'kan naq li k'uula'al a'in, Ralal li Yos tixk'ab'a'i. Chaajultika li x'Elisabet jun reheb' laakomon wank re xk'uula'al, naab'aleb' ke'xye naq moko twanq ta xk'uula'al xb'aan naq cheek chik. Jo' xaak'e reetal, maak'a' ch'a'aj chiru li Yos›.

Li xMaria kixye re li anjel: ‹Laa'in aj k'anjel chiru li Jehob'a! Chi'uxq wik'in jo' xaach'olob' chiwu›. Toja' naq xko li anjel.

Chirix chik a'an li xMaria xko sa' rochoch li x'Elisabet. Naq li x'Elisabet kirab'i xyaab' xkux li xMaria, li k'uula'al li wank sa' xsa' li x'Elisabet ki'eek'ank xb'aan xsahil xch'ool. Toja' naq li santil musiq'ej kichalk sa' xb'een li x'Elisabet ut kixye re li xMaria: ‹Osob'tesinb'ilat sa' xyanqeb' li ixq›. Li xMaria kikanaak tana oxib' po sa' rochoch li x'Elisabet, toja' naq kisutq'iik sa' li tenamit Nazaret.

Li xMaria tsumlaaq rik'in laj Jose. Ab'an, naq laj Jose kixnaw naq yaj aj ixq li xMaria, kixk'oxla xkanab'ankil. Toja' naq li anjel kixye re laj Jose: ‹Matk'oxlak chi sumlaak rik'in li xMaria. Xb'aan naq li Yos kik'ehok re li xk'uula'al›. Li xMaria ut laj Jose ke'sumlaak. Chirix chik a'an kiyo'laak li Jesus.

Lucas 1:26-56; Mateo 1:18-25.Ebʼ li patzʼom

 • Ani li ixq li wank sa’ li eetalil?
 • K’aru kixye li anjel Gabriel re li xMaria?
 • Chanru kixch’olob’ li anjel re xMaria naq twanq jun xk’uula’al usta maaji’ nawank rik’in winq?
 • K’aru kik’ulmank naq li xMaria kiwulak sa’ rochoch li x’Elisabet?
 • K’aru kixye laj Jose naq kixnaw naq li xMaria twanq xk’uula’al? K’a’ut laj Jose kisumlaak rik’in li xMaria usta twanq xk’uula’al?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Lucas 1:26-56.

  K’a’ut li Jesus ink’a’ kireechani li maak usta kiyo’laak rik’in li xMaria? (Ageo 2:11-13; Luc. 1:35; Juan 6:69; Heb. 7:26; 10:5.)

  Chanru kik’ehe’k xloq’al li Jesus naq toj maaji’ nayo’laak? (Luc. 1:41-43.)

  K’aru chaab’il na’leb’ kixkanab’ li xMaria cho’q reheb’ li neke’xk’ul xk’anjel sa’ li xmolam li Jehob’a? (Luc. 1:38, 46-49; 17:10; Pro. 11:2.)

 • Chaawil li naxye Mateo 1:18-25.

  Usta ink’a’ ke’xk’e cho’q Emmanuel li Jesus, chanru kixk’utb’esi naq kixyu’ami li k’ab’a’ej a’in naq kiwank sa’ li Ruuchich’och’? (Mat. 1:22, 23; Juan 14:8-10; Heb. 1:1-3.)