K'ARU yook xk'ulb'al li Jesus? Ke'xkamsi! Ke'xt'uyub' chiru che', ke'xk'e kla'ux chi ruq' ut chi roq. K'a'ut ke'xb'aanu a'in re li Jesus?

Li Jesus yook chi kamk

Xb'aan naq xik' neke'ril. Jun reheb' li xik' na'ilok re li Jesus a'an laj Tza. Laj Tza kixb'aanu naq laj Adan ut x'Eva te'xq'et li xchaq'rab' li Jehob'a. Ut laj Tza kixb'aanu ajwi' naq te'xkamsi li Jesus.

Naq toj maaji' neke'xkamsi li Jesus, xb'eenwa ke'xrahob'tesi. Ma nakaanaw aniheb' kole'chapoq re li Jesus sa' li xna'aj li awimq, Getsemani? Eb' li xb'eenil laj tij, li xik' ke'ilok re li Jesus.

Naq li xb'eenileb' laj tij ke'xk'am li Jesus, eb' li xtzolom ke'elelik ut ke'xkanab' xjunes, xb'aan naq ke'xuwak. Ab'an laj Pedro ut laj Juan toj ke'kanaak chi muqmu re rilb'al li te'xb'aanu re li Jesus.

Eb' laj tij ke'xk'am li Jesus sa' rochoch laj Anas, li kiwank cho'q xyuwa'il aj tij. Moko najt ta kiwank li Jesus sa' rochoch laj Anas. Toja' naq, ke'xk'am sa' rochoch laj Caifas, li wank cho'q xyuwa'il aj tij, xb'aan naq aran ch'utch'uukeb' li xb'eenileb' aj tij.

Sa' rochoch laj Caifas ke'raqok aatin sa' xb'een li Jesus ut wiib' oxib' chi winq ke'tik'ti'ik chirix li Jesus. Chirix chik a'an, eb' li xb'eenil aj tij ke'xye: ‹Tento xkamsinkil li Jesus!› Toja' naq ke'xchuub'a ut ke'xsak' sa' xnaq' ru.

Naq li Jesus yook chi rahob'tesiik, laj Pedro wank sa' xnub'aal li ochoch. Ke'xtz'ab' jun li xaml xb'aan naq ke ru li q'oqyink. Wankeb' chire xaml, naq jun li ixq kiril laj Pedro ut kixye: ‹Li winq a'in, wank chaq ajwi' rik'in li Jesus›.

Laj Pedro kixye: ‹Laa'in moko wankin ta rik'in li winq a'an›.

Oxib' sut ke'xye re laj Pedro naq ke'ril ru rik'in li Jesus. Ab'an, laj Pedro kixye chiru li oxib' sut naq moko yaal ta naq wank rik'in li Jesus. Naq laj Pedro kixye a'in sa' li rox sut, ki'ile'k xb'aan li Jesus. Jo'kan naq laj Pedro kiyot'e'k xch'ool ut xko chi yaab'ak xb'aan naq ink'a' kixye li yaal.

Sa' li Viernes eq'la ke'xk'am li Jesus sa' li Sanedrin, b'arwi' neke'raqok aatin. Aran ke'xk'uub' naq te'xk'am li Jesus rik'in laj Poncio Pilato, li kijolomink sa' xteepal Judea.

Eb' laj tij ke'xye re laj Pilato: ‹Li winq a'in, moko us ta xna'leb'. Tento xkamsinkil!› Naq laj Pilato kiraqe'k chi xb'aanunkil li patz'om re li Jesus, kixye: ‹Ink'a' nintaw xmaak li winq a'in›. Jo'kan naq laj Pilato kixtaqla li Jesus sa' li tenamit Jerusalen rik'in laj Herodes Antipas, li awab'ej re Galilea. Laj Herodes ink'a' kixtaw ajwi' xmaak li Jesus, jo'kan naq kixtaqla wi' chik rik'in laj Pilato.

Laj Pilato kiraj rach'ab'ankil li Jesus, ab'an eb' li xik' neke'ilok re, ke'xye naq rach'ab'aqeb' laj Barrabas, laj elq', cho'q reqaj li Jesus. Ak wulak re wa'leb' naq laj Pilato kirisi li Jesus chirix kab'l ut kixye re li tenamit: ‹Ilomaq lee'awab'ej!› Toja' naq li xb'eenileb' laj tij ke'xjap re xyeeb'al: ‹Isi li winq a'in chiqu ut kamsi!› Laj Barrabas ki'elk sa' tz'alam, ab'an li Jesus ke'xk'am chi xkamsinkil.

Sa' li Viernes ewuuk ke'xt'uyub' li Jesus chiru jun li che'. Chi xk'atq li Jesus ke'xk'e wiib' laj elq'. Ak kamk re li Jesus, naq jun reheb' laj elq' kixye re: ‹Chinjultiko'q aawe naq wanqat sa' Laanimajwal Awab'ejilal›. Toja' naq li Jesus kixye re: ‹Ch'olch'o naq wanqat wik'in sa' li Sahilal Na'ajej!›

Ma nakaanaw k'aru li Sahilal Na'ajej a'in? B'ar kixk'e li Yos li Sahilal Na'ajej sa' xtiklajik? Sa' li Ruuchich'och'. Naq li Jesus t-awab'ejinq sa' choxa, tixwaklesi wi' chik chi yo'yo li winq a'in re naq twanq sa' li Sahilal Na'ajej, arin sa' li Ruuchich'och'. K'ajo' xchaab'ilal li tixb'aanu li Jesus!

Mateo 26:57-75; 27:1-50; Lucas 22:54-71; 23:1-49; Juan 18:12-40; 19:1-30.Ebʼ li patzʼom

 • Ani tz’aqal kikamsink re li Jesus?
 • Naq eb’ li xb’eenil laj tij ke’xk’am li Jesus, k’aru ke’xb’aanu eb’ li xtzolom?
 • K’aru kixk’ul li Jesus sa’ rochoch laj Caifas?
 • K’a’ut ki’elk laj Pedro chiru li Jesus ut ki’ok chi yaab’ak?
 • K’aru ke’xye li xb’eenil laj tij naq ke’xk’am wi’ chik li Jesus rik’in laj Pilato?
 • K’aru ke’xb’aanu re li Jesus sa’ li Viernes ewuuk? K’aru kixye li Jesus re laj elq’?
 • B’ar twanq li Sahilal Na’ajej chirix li ki’aatinak li Jesus?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Mateo 26:57-75.

  Chanru ke’xk’utb’esi eb’ laj raqol aatin naq wank maa’usilal sa’eb’ li raanm? (Mat. 26:59, 67, 68.)

 • Chaawil li naxye Mateo 27:1-50.

  K’a’ut naq moko yaal ta naq kiyot’e’k xch’ool laj Judas naq kixq’axtesi li Jesus? (Mat. 27:3, 4; Mar. 3:29; 14:21; 2 Cor. 7:10, 11.)

 • Chaawil li naxye Lucas 22:54-71.

  K’aru naqatzol chirix laj Pedro naq yookeb’ chi raqok aatin chirix li Jesus? (Luc. 22:60-62; Mat. 26:31-35; 1 Cor. 10:12.)

 • Chaawil li naxye Lucas 23:1-49.

  K’aru kixb’aanu li Jesus naq yookeb’ xrahob’tesinkil ut k’aru naqatzol chirix a’in? (Luc. 23:33, 34; Rom. 12:17-19; 1 Ped. 2:23.)

 • Chaawil li naxye Juan 18:12-40.

  K’aru naqatzol chirix laj Pedro naq kik’anjelak chi’us cho’q apostol, usta kixuwak chiruheb’ li xik’ ke’ilok re li Jesus? (Juan 18:25-27; 1 Cor. 4:2; 1 Ped. 3:14, 15; 5:8, 9.)

 • Chaawil li naxye Juan 19:1-30.

  K’aru kixk’oxla li Jesus chirix li b’ihomal? (Juan 2:1, 2, 9, 10; 19:23, 24; Mat. 6:31, 32; 8:20.)

  Naq ak kamk re li Jesus, chanru kixk’utb’esi naq li Jehob’a wank xk’ulub’ re naq t-awab’ejinq sa’ qab’een? (Juan 16:33; 19:30; 2 Ped. 3:14; 1 Juan 5:4.)