NAQ li Jesus ut eb' li xtzolom ke'elk sa' li ochoch b'arwi' ke'xnima li wa'ak, koheb' sa' xna'aj li awimq, Getsemani. Sa' li na'aj a'in, li Jesus naab'al sut kik'ulunk rik'ineb' li xtzolom. Sa' li Getsemani, li Jesus kixye reheb' li xtzolom naq junelik aj-ooqeb' ru ut ink'a' te'xkanab' tijok. Kixkanab' junpaat eb' li xtzolom ut kixwiq'ib' rib' sa' ch'och' chi tijok.

K'aru yookeb' xb'aanunkil eb' li xtzolom li Jesus naq kisutq'iik chaq? Yookeb' chi wark! Li Jesus kixye reheb' oxib' sut naq ink'a' te'warq. Ab'an ink'a' ke'ab'ink. Sa' li rox sut naq kisutq'iik kixye reheb': ‹K'a'ut naq kexwark? Yook chi wulak xhoonal naq tinq'axtesiiq sa' ruq'eb' li xik' neke'ilok we›.

Toj yook chi aatinak li Jesus rik'ineb' li xtzolom, naq kichalk li k'iila tenamit chi xtawb'al. Wankeb' rik'in jutz' ch'iich' ut che'. Ut wankeb' xxaml re rilb'aleb' xb'e. Naq ke'nach'ok, sa' xyanq li tenamit ki'elk chaq jun winq, kijilok chi xk'atq li Jesus ut kixtz'ub' ru jo' nak'utunk sa' li eetalil. Li winq a'an laj Judas Iscariote! Ab'an, k'a'ut naq kixtz'ub' ru li Jesus?

Laj Judas yook xqʼaxtesinkil li Jesus

Li Jesus kixye: ‹Judas, rik'in xtz'ub'al wu tinaaq'axtesi?› Naq laj Judas kixtz'ub' ru li Jesus, eb' li winq ke'xnaw naq a'an li yookeb' xsik'b'al. Xb'aan naq a'an li eetalil kixk'e laj Judas reheb'. Toja' naq eb' li winq, ke'jilok rik'in li Jesus ut ke'xchap. Laj Pedro ink'a' kiraj naq te'xk'am li Jesus. Jo'kan naq kirisi chaq li xch'iich' ut kixyo'k xxik jun li winq. Naq li Jesus kiril a'in, kixch'e' xxik li winq ut kixk'irtasi.

Li Jesus kixye re laj Pedro: ‹Xok laach'iich'. Ma ink'a' tinruuq xpatz'b'al re Linyuwa' naq tixtaqla chaq naab'al li anjel re naq tine'xkol?› Li Jesus kiru raj xpatz'b'al re li Xyuwa' naq tkole'q. Ab'an ink'a' kixb'aanu, xb'aan naq naxnaw naq kiwulak xhoonal naq tk'ame'q xb'aaneb' li xik' neke'ilok re. Jo'kan naq kixq'axtesi rib' sa' ruq'eb'. Qilaq, li ke'xb'aanu re li Jesus.

Mateo 26:36-56; Lucas 22:39-53; Juan 18:1-12.Ebʼ li patzʼom

 • B’ar xko li Jesus ut eb’ li x’apostol naq ke’elk sa’ li ochoch b’arwi’ ke’xnima li wa’ak? Ut k’aru kixye li Jesus naq te’xb’aanu eb’ li xtzolom?
 • K’aru yookeb’ xb’aanunkil eb’ li x’apostol li Jesus naq kiwulak chi rilb’aleb’ ut jarub’ sut kixtaweb’ chi jo’kan?
 • Aniheb’ koheb’ chi xtawb’al li Jesus aran Getsemani ut k’aru kixb’aanu laj Judas Iscariote?
 • K’a’ut naq laj Judas kixtz’ub’ ru li Jesus ut k’aru kixb’aanu laj Pedro?
 • K’aru kixye li Jesus re laj Pedro? K’a’ut naq li Jesus ink’a’ kixpatz’ re li Yos naq tkole’q xb’aan junaq li anjel?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Mateo 26:36-56.

  Li Jesus kixk’eheb’ xna’leb’ li xtzolom, k’a’ut naq a’in jun chaab’il eetalil cho’q reheb’ li cheekel winq, li neke’k’amok b’e sa’eb’ li ch’uut? (Mat. 20:25-28; 26:40, 41; Gál. 5:17; Efe. 4:29, 31, 32.)

  K’aru kixk’oxla li Jesus naq laj Pedro kirisi chaq xch’iich’? (Mat. 26:52; Luc. 6:27, 28; Juan 18:36.)

 • Chaawil li naxye Lucas 22:39-53.

  Jun li anjel kiwulak Getsemani chi xkawresinkil xch’ool li Jesus, ma naraj xyeeb’al a’in naq li Jesus ink’a’ kaw xpaab’al? (Luc. 22:41-43; Isa. 49:8; Mat. 4:10, 11; Heb. 5:7.)

 • Chaawil li naxye Juan 18:1-12.

  Chanru kixkoleb’ li xtzolom li Jesus chiruheb’ li xik’ ke’ilok reheb’ ut k’aru tqatzol chirix li xna’leb’ li Jesus? (Juan 10:11, 12; 18:1, 6-9; Heb. 13:6; Sant. 2:25.)