Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Resil Xyuʼamebʼ li Winq ut Ixq saʼ li Santil Hu

Tzolom 83: Ke'xyiib' li Tenamit Jerusalen

Tzolom 83: Ke'xyiib' li Tenamit Jerusalen
Ebʼ winq yookebʼ xyiib'ankil wi' chik li xnub'aal li tenamit Jerusalen

EB' LAJ Israel kaw yookeb' chi k'anjelak xb'aan naq yookeb' xyiib'ankil xnub'aal li tenamit Jerusalen. Ab'an, ak kinume'k 152 chihab' naq laj Nabucodonosor kixt'an li nub'aal ut kixk'at li rokeb'aal li tenamit Jerusalen. Naq eb' laj Israel ke'sutq'iik chaq Babilonia moko ke'ok ta xyiib'ankil li xnub'aal li tenamit.

Chiru naab'al chihab' eb' laj Israel moko sa ta ke'wank, xb'aan naq maak'a' xnub'aal li tenamit Jerusalen. Ut eb' li xik' neke'ilok reheb' naru te'chalq chi kamsink. Laj Nehemias ki'ok chi xtenq'ankileb' laj Israel chi xyiib'ankil wi' chik li xnub'aal li tenamit Jerusalen. Ma nakaanaw ani laj Nehemias?

Laj Nehemias aj Israel. Wank sa' li tenamit Susa b'arwi' wank laj Mardoqueo ut li x'Ester. Laj Nehemias kik'anjelak sa' rochoch li awab'ej ut maare kiwank cho'q ramiiw laj Mardoqueo ut li x'Ester. Ab'an li Santil Hu moko naxye ta naq laj Nehemias kik'anjelak rik'in li awab'ej Asuero, li xb'eelom li x'Ester. Laj Nehemias kik'anjelak rik'in li awab'ej Artajerjes.

Ma jultik aawe ani laj Artajerjes? Laj Artajerjes chaab'il awab'ej, kixk'e naab'al tumin re laj Esdras re naq tixyiib' li Rochoch li Jehob'a, sa' li tenamit Jerusalen. Ab'an laj Esdras moko kixyiib' ta li xnub'aal li tenamit Jerusalen. Qilaq chanru naq laj Nehemias kixb'aanu li k'anjel a'in?

Ak kinume'k 13 chihab' naq laj Artajerjes kixk'e li tumin re laj Esdras. Anaqwan laj Nehemias yook chi k'anjelak rik'in li awab'ej Artajerjes. Li xk'anjel laj Nehemias wank xwankil. Xb'aan naq a'an aj numsihom b'iin ut naril chi'us sa' li ruk'a' li awab'ej re naq ink'a' tkamsiiq.

Laj Hanani, jun reheb' li xkomon laj Nehemias, ut eb' laj Israel, li wankeb' xwankil, ke'rula'ani chaq laj Nehemias. Ut ke'xye re laj Nehemias chixjunil eb' li xch'a'ajkilal laj Israel ut ke'xye naq toj maaji' neke'xyiib' xnub'aal li tenamit Jerusalen. Laj Nehemias kiraho'k sa' xch'ool naq kirab'i a'in jo'kan naq ki'ok chi tijok chiru li Jehob'a.

Sa' jun kutan li awab'ej kixye re laj Nehemias: ‹K'a'ut ra sa' aach'ool?› Laj Nehemias kixye naq moko sa ta wankeb' laj Israel ut toj maaji' neke'xyiib' xnub'aal li tenamit, Jerusalen. Li awab'ej kixye re: ‹K'aru taawaj naq tinb'aanu?›

Laj Nehemias yook chi jolomink re li kʼanjel

Laj Nehemias kixye re li awab'ej: ‹Kanab'in chi xik Jerusalen re naq tinyiib' chaq li xnub'aal lintenamit›. Laj Artajerjes chaab'il xna'leb'. Kixkanab' chi xik laj Nehemias ut kixsik' eb' li tz'alamche' li tixk'am laj Nehemias naq txik Jerusalen. Laj Nehemias kixseeraq'i reheb' laj Israel chanru tixyiib' li xnub'aal li tenamit. Naq eb' laj Israel ke'rab'i a'in ke'saho'k sa' xch'ool, jo'kan naq ke'xye: ‹Qayiib'aq xnub'aal li tenamit›.

Naq eb' laj Israel yookeb' xyiib'ankil xnub'aal li tenamit, eb' li xik' neke'ilok reheb' ke'ok xyeeb'al: ‹Tooxik xkamsinkileb' laj Israel re naq te'xkanab' xyiib'ankil li tenamit›. Naq laj Nehemias kixnaw a'in kixk'e reheb' laj k'anjel eb' li jutz' ch'iich' ut kixye reheb': ‹Mexxuwak chiruheb'. Texyaloq chirix leeras, leeriitz'in, leekok'al, leerixaqil ut chirix leejunkab'al›.

Li tenamit Israel kaw rib' chi yalok. Wankeb' xch'iich' chi kutan ut chi q'oqyink ut ink'a' ke'xkanab' k'anjelak. Jo'kan naq chiru 52 kutan ke'xchoy xyiib'ankil li xnub'aal li tenamit. Anaqwan sa chik wankeb' xb'aan naq ink'a' chik te'oq li xik' neke'ilok reheb'. Naq laj Nehemias ut laj Esdras ke'ok xk'utb'al li xchaq'rab' li Yos, li tenamit kisaho'k sa' xch'ool.

Li xyu'ameb' laj Israel moko jo' ta naq ke'wank chaq, naq toj maaji' neke'k'ame'k cho'q moos sa' li tenamit Babilonia. Xb'aan naq li awab'ej re Persia toj yook chi jolomink sa' xb'eeneb'. Jo'kan naq li Jehob'a kixye naq tixjal li awab'ej re naq li awab'ej a'in tixk'am chaq li tuqtuukilal. Ani li awab'ej a'in? Chanru tixk'am chaq li tuqtuukilal sa' li Ruuchich'och'? Kinume'k tana 450 chihab' re xnawb'al chirix li awab'ej a'in. Toj tqil jun chik li tzolom chirix xyo'lajik jun li k'uula'al.

Nehemías 1-6.Ebʼ li patzʼom

 • Chanru wankeb’ laj Israel naq maak’a’ xnub’aal li tenamit Jerusalen?
 • Ani laj Nehemias?
 • K’aru xk’anjel laj Nehemias? K’a’ut wank xwankil li xk’anjel laj Nehemias?
 • K’aru kiraho’k wi’ xch’ool laj Nehemias ut k’aru kixb’aanu?
 • Chanru kixk’utb’esi laj Artajerjes naq chaab’il rik’in laj Nehemias?
 • K’aru kixb’aanu laj Nehemias re naq eb’ li xik’ neke’ilok reheb’ laj Israel ink’a’ te’xxaqab’ li k’anjel?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Nehemías 1:4-6 ut 2:1-20.

  K’aru kixb’aanu laj Nehemias re naq ttenq’aaq xb’aan li Jehob’a? (Neh. 2:4, 5; Rom. 12:12; 1 Ped. 4:7.)

 • Chaawil li naxye Nehemías 3:3-5.

  K’aru te’xtzol eb’ li cheekel winq li neke’k’amok b’e ut li neke’tenq’ank sa’ li ch’uut chirix chanru ke’k’anjelak eb’ laj teqoitas ut eb’ li wankeb’ xwankil? (Neh. 3:5, 27; 2 Tes. 3:7-10; 1 Ped. 5:5.)

 • Chaawil li naxye Nehemías 4:1-23.

  K’aru kiwaklesink re xch’ool li tenamit Israel, usta eb’ li xik’ neke’ilok reheb’ ink’a’ ke’raj naq te’xchoy xb’aanunkil li k’anjel? (Neh. 4:6, 8, 9; Sal. 50:15; Isa. 65:13, 14.)

  Chanru naxwaklesi qach’ool li ke’xb’aanu chaq eb’ laj Israel?

 • Chaawil li naxye Nehemías 6:15.

  Maaji’ wiib’ po naq kichoymank xyiib’ankil li xnub’aal li tenamit Jerusalen, k’aru naxk’ut chiqu chirix a’in naq kawaq qapaab’al chiru li Yos? (Sal. 56:4, 5; Mat. 17:20; 19:26.)