Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Tzolom 82: Laj Mardoqueo ut li x'Ester

Tzolom 82: Laj Mardoqueo ut li x'Ester

NAQ laj Esdras maaji' nawulak sa' li tenamit Jerusalen, laj Mardoqueo ut li x'Ester wankeb' xwankil sa' li tenamit Persia. Li x'Ester wank cho'q rixaqil li awab'ej ut laj Mardoqueo yook chi jolomink rik'in li awab'ej. Chanru kik'ulmank a'in?

Toj kach'in li x'Ester naq kikamk li xna' xyuwa', jo'kan laj Mardoqueo, jun reheb' li xkomon, kik'irisink re. Laj Asuero a'an li awab'ej re Persia ut wank jun li rochoch sa' li tenamit Susa. Laj Mardoqueo wank cho'q moos rik'in li awab'ej. Sa' jun kutan li xVasti ink'a' ki'ab'ink chiru laj Asuero, li xb'eelom, jo'kan naq li awab'ej a'in kixsik' jun chik rixaqil. Ma nakaanaw ani kixsik'? Kixsik' jun li ch'ina'usil ixqa'al, x'Ester xk'ab'a'.

Laj Haman yook xjosqʼil rikʼin laj Mardoqueo

Ani li q'etq'et aj winq, li yookeb' xk'eeb'al xloq'al? Li winq a'in, aj Haman ut wank xwankil sa' li tenamit Persia. Laj Haman traj naq laj Mardoqueo tixwiq'ib' rib' chiru. Laj Mardoqueo kixk'oxla naq moko xk'ulub' ta laj Haman xk'eeb'al xloq'al xb'aan naq maa'us xna'leb'. Laj Haman kichalk xjosq'il naq laj Mardoqueo ink'a' kixwiq'ib' rib' chiru. Jo'kan naq, ma nakaanaw k'aru kixb'aanu?

Laj Haman kixyoob' aatin chiru li awab'ej ut kixye re: ‹Eb' laj Israel maa'useb' xna'leb' ut ink'a' neke'ab'ink chiru li chaq'rab' xaak'e. Jo'kan naq tento te'kamq›. Ab'an laj Asuero, li awab'ej, ink'a' naxnaw naq li x'Ester, li rixaqil, kiyo'laak sa' li tenamit Israel. Li awab'ej kixpaab' re laj Haman, jo'kan naq kixtaqla xyeeb'al naq te'kamq chixjunileb' laj Israel.

Laj Mardoqueo ki'ok xk'a'uxl naq kirab'i chirix li chaq'rab' li kixtz'iib'a li awab'ej. Jo'kan naq kixtaqla xyeeb'al re li x'Ester: ‹Aatinan chirix li qatenamit, re naq tookole'q›. Sa' li chaq'rab' re Persia tz'iib'anb'il naq wi jun li winq malaj ixq traj aatinaq rik'in li awab'ej, ab'an ink'a' b'oqb'il xb'aan, ch'olch'o naq tkamq. Ab'an li x'Ester ki'ok rik'in li awab'ej, usta ink'a' b'oqb'il. Naq li awab'ej kiril ru x'Ester kixye' li xxuq' re oor re naq ink'a' tkamsiiq li rixaqil. Chirix chik a'an, li x'Ester kixb'oq chi wa'ak li awab'ej ut laj Haman, toja' naq li awab'ej kixye re li x'Ester naq tixye re k'aru traj rik'in. Li x'Ester kixye re, naq tixch'olob' chiru, wi te'chalq wi' chik wulaj chi wa'ak rik'in.

Sa' li wa'ak a'an li x'Ester kixye re li awab'ej: ‹Te'xsach lintenamit ut tine'xkamsi›. Li awab'ej kichalk xjosq'il naq kirab'i a'in, jo'kan naq kixye: ‹Ani tb'aanunq aawe a'an?›

Li x'Ester kixye: ‹Laj Haman, li xik' na'ilok qe ut maa'us xna'leb'›.

Li xʼEster yook xqʼabʼankil laj Haman

K'ajo' naq kichalk xjosq'il li awab'ej, jo'kan naq kixtaqla xkamsinkil laj Haman. Chirix chik a'an, li awab'ej kixk'e laj Mardoqueo chi jolomink rik'in sa' li x'awabejilal. Laj Mardoqueo kixb'aanu jun li chaq'rab', re naq eb' laj Israel te'ruuq chi yalok re xkolb'aleb' xyu'am. Naq wank chik xwankil laj Mardoqueo yalaq ani kitenq'ank reheb' laj Israel, jo'kan naq ke'kole'k chiruheb' li xik' neke'ilok reheb'.

Li tasal hu Ester.Ebʼ li patzʼom

 • Ani laj Mardoqueo ut li x’Ester?
 • K’a’ut laj Asuero kixjal rixaqil? Ani kixsik’ cho’q rixaqil?
 • Ani laj Haman ut k’a’ut naq kichalk xjosq’il?
 • K’aru li chaq’rab’ kixtz’iib’a li awab’ej? K’aru kixb’aanu li x’Ester naq kirab’i li kitaqlaak xyeeb’al re xb’aan laj Mardoqueo?
 • K’aru kixk’ul laj Haman? K’aru kixk’ul laj Mardoqueo?
 • Chanru ke’kole’k laj Israel chiruheb’ li xik’ neke’ilok reheb’?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Ester 2:12-18.

  Chanru kixk’utb’esi li x’Ester naq aajel naq q’unaq ut tuqtuuq qach’ool? (Est. 2:15; 1 Ped. 3:1-5.)

 • Chaawil li naxye Ester 4:1-17.

  Jo’ kixb’aanu li x’Ester naq ki’aatinak chirix li xtenamit, sa’eb’ li qakutan joq’e naru tqak’utb’esi naq naqapaab’ li Jehob’a ut tiik qach’ool chiru? (Est. 4:13, 14; Mat. 5:14-16; 24:14.)

 • Chaawil li naxye Ester 7:1-6.

  Jo’ kixk’ul chaq li x’Ester, k’a’ut neke’aje’k xkamsinkil eb’ li neke’loq’onink re li Jehob’a? (Est. 7:4; Mat. 10:16-22; 1 Ped. 2:12.)