LAJ Daniel wank sa' xyanqeb' li kaqkoj. K'a'ut maak'a' neke'xb'aanu re laj Daniel? K'a'ut wank sa' xyanqeb' li kaqkoj? Ani kik'ehok re laj Daniel aran?

Anaqwan laj Dario yook chi awab'ejink sa' li tenamit Babilonia. Laj Dario naxra laj Daniel, xb'aan naq chaab'il ut wank xna'leb'. Kixk'e laj Daniel chi jolomink sa' li x'awab'ejilal. Ma nakaanaw k'aru ke'xb'aanu re laj Daniel xb'aan naq ink'a' sa' neke'ril?

Laj Dario

Eb' li winq koheb' rik'in laj Dario ut ke'xye re: ‹Naqaj jun li chaq'rab' b'arwi' tixye naq chiru 30 kutan, maajun winq ttijoq chiru junaq yos malaj winq, ka'ajwi' chaawu, at awab'ej! Li tq'etoq re li chaq'rab' a'in, tkutmanq sa' xyanqeb' li kaqkoj›. Li awab'ej ink'a' naxnaw k'a'ut eb' li winq te'raj li chaq'rab' a'in. Ab'an kiwulak chiru li ke'xye re, jo'kan naq kixtz'iib'a li chaq'rab'. Li chaq'rab' a'in, moko naru ta chik xjalb'al.

Naq laj Daniel kixnaw a'in, xko chi tijok sa' rochoch jo' naxb'aanu chi rajlal. Eb' li xik' neke'ilok re, neke'xnaw naq laj Daniel ink'a' tixkanab' tijok chiru li Jehob'a. Ke'saho'k sa' xch'ool, xb'aan ke'xk'oxla naq te'ruuq xkamsinkil laj Daniel.

Li awab'ej kiraho'k sa' xch'ool naq kixk'e reetal li te'raj xb'aanunkil re laj Daniel. Ab'an ink'a' chik kiru xjalb'al li chaq'rab', jo'kan naq kixtaqla laj Daniel sa' xyanqeb' li kaqkoj. Li awab'ej kixye re laj Daniel: ‹A' taxaq laaYos taakoloq aawe!›

Laj Dario ink'a' kiwark chi xk'oxlankil laj Daniel. Naq kisaqewk xko rilb'al laj Daniel sa' xna'ajeb' li kaqkoj, jo' nak'utunk sa' li eetalil. Toja' naq kixye re: ‹At Daniel, ma xatxkol li Nimajwal Yos, Jehob'a, chiruheb' li kaqkoj?›

Laj Daniel wank sa' xyanqeb' li kaqkoj

Laj Daniel kixye: ‹Li Yos kixtaqla li x'anjel re naq maak'a' te'xb'aanu we eb' li kaqkoj›.

Naq li awab'ej kirab'i xkux laj Daniel, kisaho'k sa' xch'ool ut kixtaqla risinkil. Toja' naq kixkuteb' li xik' neke'ilok re laj Daniel sa' xyanqeb' li kaqkoj. Toj maaji' neke't'ane'k li winq sa' xyanqeb' li kaqkoj naq ke't'upiik xtib'el.

Chirix chik a'an, laj Dario kixk'e jun li chaq'rab' re li xtenamit: ‹Cheeroxloq'i ut cheepaab' li xYos laj Daniel, li Yos a'in naxb'aanu li sachb'ach'oolej ut kixkol laj Daniel chiruheb' li kaqkoj›.

Daniel 6:1-28.Ebʼ li patzʼom

 • Ani laj Dario ut chanru naril laj Daniel?
 • K’aru kixtz’iib’a laj Dario xb’aaneb’ li xik’ neke’ilok re laj Daniel?
 • K’aru kixb’aanu laj Daniel naq ke’xk’e jun li chaq’rab’?
 • K’a’ut kiraho’k sa’ xch’ool laj Dario ut k’aru kixb’aanu naq kisaqewk?
 • K’aru kixye laj Daniel naq laj Dario kiwulak chi rilb’al sa’ xyanqeb’ li kaqkoj?
 • K’aru ke’xk’ul li xik’ neke’ilok re laj Daniel? K’aru li chaq’rab’ kixk’e laj Dario re li xtenamit?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Daniel 6:1-28.

  Jo’ kixk’ul chaq laj Daniel, k’aru neke’xk’ul ajwi’ eb’ laj Testiiw re li Jehob’a re naq ink’a’ chik te’xpuktesi li chaab’il esilal? (Dan. 6:7; Sal. 94:20; Isa. 10:1; Rom. 8:31.)

  Chanru te’xk’am reheb’ laj Testiiw re li Jehob’a rik’in laj Daniel naq te’k’ame’q chiruheb’ li neke’jolomink re li tenamit? (Dan. 6:5, 10; Rom. 13:1; Hech. 5:29.)

  Chanru took’anjelaq chi junelik chiru li Jehob’a jo’ kixb’aanu laj Daniel? (Dan. 6:16, 20; Fili. 3:16; Apoc. 7:15.)