Jun li uqʼ yook chi tzʼiibʼak chiru li tzʼak

K'ARU yookeb' xb'aanunkil sa' li rochoch li awab'ej? Li awab'ej re Babilonia kixb'aanu jun li ninq'e. Naab'aleb' li poyanam, li wankeb' xwankil sa' li tenamit, ke'wulak sa' li ninq'e. Ut yookeb' roksinkil li sek' re plaat ut oor. Eb' li sek' a'in, ke'risi chaq sa' li Rochoch li Yos aran Jerusalen. Toja' naq li ruq' jun li winq ki'ok chi tz'iib'ak chiru tz'ak, jo'kan naq chixjunileb' ke'xuwak.

Laj Belsazar ut ebʼ li rulaʼ

Laj Belsasar, li awab'ej, ri laj Nabucodonosor. Li awab'ej kixjap re xyeeb'al: ‹Li ani t-iloq re li tz'iib'anb'il chiru tz'ak ut tixch'olob' xyaalal, tixk'ul xmaatan ut a'anaq li roxil chi taqlank sa' li awab'ejilal›. Ab'an maajun reheb' laj q'e kiruuk chi rilb'al, chi moko ke'xtaw ta ru.

Naq li xna' li awab'ej kirab'i chixjunil a'in kixye re: ‹Matxuwak, sa' laa'awab'ejilal wank jun li winq li wank xmusiq' eb' li loq'laj yos rik'in. Naq laj Nabucodonosor, laayuwa'chin, kiwank cho'q awab'ej kixk'e laj Daniel cho'q aj jolominel sa' xb'eeneb' li wankeb' xna'leb'. B'oq chaq laj Daniel re naq tixch'olob' chaawu li xyaalal eb' li tz'iib'›.

Jo'kan naq ke'xk'am laj Daniel ut li awab'ej kixk'e li maatan re, ab'an ink'a' kixk'ul. Laj Daniel ki'ok xyeeb'al k'a'ut naq li Jehob'a kirisi cho'q awab'ej laj Nabucodonosor. Laj Daniel kixye: ‹Laj Nabucodonosor q'etq'et aj winq, jo'kan li Jehob'a kixk'e chi xtojb'al xmaak›.

Laj Daniel kixye re laj Belsasar: ‹Laa'at nakaanaw chi'us k'aru kixk'ul laj Nabucodonosor, laayuwa'chin, ut laa'at q'etq'etat ajwi'. Xaawisi chaq sa' Rochoch li Jehob'a eb' li sek' ut xat-uk'ak chisa'. Xaaloq'oni eb' li pech'b'il yos li yiib'anb'ileb' rik'in che' ut pek, ab'an ink'a' xaak'e xloq'al li tz'aqal Yos›. Jo'kan naq li Yos kixtaqla li uq' a'in re naq ttz'iib'aq chiru li tz'ak.

A'in eb' li aatin, chan laj Daniel: ‹MENE, MENE, TEKEL ut PARSIN›.

Laj Daniel kixye xyaalal eb' li aatin: ‹MENE naraj xyeeb'al naq li Yos ak kirajla xkutankil laa'awab'ejilal  ut  xraqe'k laawankil. TEKEL naraj xyeeb'al naq xatb'ise'k ut kitawmank naq moko us ta laana'leb'. PARSIN naraj xyeeb'al naq ak jachb'il ru laa'awab'ejilal ut tk'emanq reheb' laj Medos ut eb' laj Persa›.

Toj yook ajwi' chi aatinak laj Daniel naq eb' laj Medos ut eb' laj Persa ke'chalk chi yalok sa' xb'eeneb' laj Babilonia. Naq ke'reechani li tenamit, ke'xkamsi laj Belsasar. Chixjunil li kixch'olob' laj Daniel, kik'ulmank ajwi' sa' li q'oqyink a'an. Toj tqatzol k'aru ke'xk'ul eb' laj Israel. Xb'eenwa qilaq k'aru kixk'ul laj Daniel.

Daniel 5:1-31.Ebʼ li patzʼom

 • K’aru kik’ulmank naq li awab’ej re Babilonia kixb’aanu jun li ninq’e ut kiroksi eb’ li sek’ li wank sa’ Rochoch li Jehob’a?
 • K’aru kixye laj Belsasar reheb’ laj q’e? K’aru ink’a’ ke’ru xb’aanunkil eb’ laj q’e?
 • K’aru kiyehe’k re laj Belsasar xb’aan li xna’?
 • K’a’ut naq li Yos kixb’aanu naq jun li uq’ ttz’iib’aq chiru li tz’ak?
 • Chanru kixch’olob’ laj Daniel xyaalal eb’ li aatin?
 • K’aru kik’ulmank naq laj Daniel yook xch’olob’ankil xyaalal eb’ li aatin?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye: Daniel 5:1-31

  Ma juntaq’eet xuwankil li Jehob’a rik’in li kireek’a laj Belsasar naq kiril jun li uq’ chiru li tz’ak? (Dan. 5:6, 7; Sal. 19:10; Rom. 8:35-39.)

  Chanru kixk’utb’esi laj Daniel xkawilal xch’ool naq ki’aatinak chiru laj Belsasar ut chiruheb’ li ninqeb’ xwankil sa’ li tenamit? (Dan. 5:17, 18, 22, 26-28; Hech. 4:29.)

  Chanru naxk’utb’esi Daniel 5 naq li Jehob’a najolomink re li Ruuchich’och’? (Dan. 4:17, 25; 5:21.)