ANIHEB' li wankeb' sa' li eetalil? A'aneb' li ramiiw laj Daniel li ink'a' ke'raj xtzakankil li wank sa' xmeex li awab'ej. Eb' laj Babilonia ke'xk'e cho'q aj Sadrac, aj Mesac ut aj Abednego li xk'ab'a'eb' li saaj al. Qilaq, k'a'ut naq ink'a' yookeb' xwiq'ib'ankil rib' chiru li pech'b'il yos jo' yook xb'aanunkil li tenamit?

Ma jultik aawe li lajeeb' chi chaq'rab' li kixtz'iib'a chaq li Yos? Li xb'een chaq'rab' naxye: ‹Maaloq'oni jalan chik yos chiwu laa'in›. Usta ch'a'aj xb'aanunkil li chaq'rab' a'in. Ab'an eb' li saaj al yookeb' xpaab'ankil.

Laj Nabucodonosor kixb'oqeb' li wankeb' xwankil re naq te'xloq'oni li pech'b'il yos li kixyiib', ut kixye reheb': ‹Naq teerab'i xyaab' li xukub', li aarp ut chixjunileb' chik li wajb', teewiq'ib' eerib' chiru li pech'b'il yos re oor. Li ani ink'a' tixb'aanu a'in tkute'q sa' xaml›.

Laj Nabucodonosor kichalk xjosq'il naq kirab'i naq laj Sadrac, laj Mesac ut laj Abednego ink'a' ke'xwiq'ib' rib' chiru li pech'b'il yos. Jo'kan naq kixtaqla xb'oqb'aleb' ut kixye reheb' naq te'xwiq'ib' rib' chiru li jalam u. Ab'an eb' li saaj al ke'xye re laj Nabucodonosor: ‹Li Yos li naqaloq'oni ru tooxkol. Usta ink'a' tooxkol ch'olch'o naq ink'a' tqaloq'oni ru li pech'b'il yos re oor›.

Laj Sadrac, laj Mesac ut laj Abednego

Naq laj Nabucodonosor kirab'i a'in kinumtaak xjosq'il, jo'kan naq kixye: ‹K'emaq wuqub' sut xtiqwal li xaml!› Ut kixtaqla eb' laj puub' li q'axal kaweb' rib' re naq te'xb'ak' laj Sadrac, laj Mesac ut laj Abednego ut te'xkut sa' xaml. Eb' li winq, li kaweb' rib', ke'kamk xb'aan naq k'ajo' xtiqwal xna'aj li xaml. Ab'an, k'aru ke'xk'ul eb li oxib' chi saaj al naq ke'kute'k sa' xaml?

Laj Nabucodonosor k'ajo' naq kixuwak naq ki'ilok sa' xna'aj li xaml ut kixye: ‹Ma ink'a' tab'i' oxib' chi winq xeeb'ak' ut xeekuteb' sa' xaml?›

Eb' li xmoos li awab'ej ke'xye: ‹Jo'kan xqab'aanu!›

Ab'an laj Nabucodonosor kixye: ‹Yookin chi rilb'al naq kaahib' chi winq yookeb' chi b'eek sa' xaml. Moko b'ak'b'ookeb' ta ut ink'a' neke'k'atk, li xka winq chanchan jun li anjel›. Toja' naq li awab'ej kijilok chire li xaml ut kixye: ‹Sadrac, Mesac ut Abednego, ex aj k'anjel chiru li Nimajwal Yos, elenqex chaq sa' li xaml!›

Naq eb' li saaj al ke'elk chaq sa' li xaml, chixjunileb' ke'xk'e reetal naq maak'a' ke'xk'ul. Toja' naq li awab'ej kixye: ‹Loq'oninb'ilaq taxaq li xYos laj Sadrac, laj Mesac ut laj Abednego! Li Yos kixtaqla li x'anjel re xkolb'aleb' xb'aan naq ink'a' ke'xwiq'ib' rib' chiru maajun reheb' li pech'b'il yos›.

Li ke'xb'aanu eb' li saaj al a'in, a'an jun chaab'il eetalil cho'q qe re naq junelik tiikaq qach'ool chiru li Jehob'a.

Éxodo 20:3; Daniel 3:1-30.Ebʼ li patzʼom

 • K’aru li chaq’rab’ kixk’e laj Nabucodonosor, li awab’ej re Babilonia?
 • K’a’u’t naq eb’ li oxib’ chi ramiiw laj Daniel ink’a’ ke’xwiq’ib’ rib’ chiru li pech’b’il yos re oor?
 • Chanru ke’xk’utb’esi li oxib’ chi saaj al naq k’ojk’ookeb’ xch’ool rik’in li Jehob’a naq ke’taqlaak chi xloq’oninkil li pech’b’il yos?
 • K’aru kixtaqla xb’aanunkil laj Nabucodonosor reheb’ laj Sadrac, laj Mesac ut laj Abednego?
 • K’aru kiril laj Nabucodonosor sa’ li xaml?
 • K’a’ut naq laj Nabucodonosor kixk’e xloq’al li xYos laj Sadrac, laj Mesac ut laj Abednego? K’aru chaab’il eetalil ke’xkanab’ eb’ li saaj al a’in?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye Daniel 3:1-30.

  Naq yook chi yale’k rix li qapaab’al, k’aru li chaab’il na’leb’ tqak’am qe rik’ineb’ li ramiiw laj Daniel? (Dan. 3:17, 18; Mat. 10:28; Rom. 14:7, 8.)

  K’aru kixk’ut li Jehob’a chiru laj Nabucodonosor? (Dan. 3:28, 29; 4:29, 33-35.)