Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Resil Xyuʼamebʼ li Winq ut Ixq saʼ li Santil Hu

Tzolom 76: Li Tenamit Jerusalen

Tzolom 76: Li Tenamit Jerusalen

AK XNUME'K 10 chihab' naq laj Nabucodonosor kixk'ameb' li wankeb' xna'leb' sa' li tenamit Babilonia. Li tenamit Jerusalen kik'atk. Ab'an eb' laj Israel li ink'a' ke'kamk, ke'k'ame'k cho'q moos sa' li tenamit Babilonia.

Eb' laj k'anjel chiru li Yos ke'xye naq chixjunil a'in te'xk'ul eb' laj Israel wi ink'a' neke'xjal xna'leb'. Ab'an eb' laj Israel ink'a' ke'ab'ink ut ink'a' ke'xkanab' xloq'oninkil eb' li pech'b'il yos. Laj Ezequiel, laj k'anjel chiru li Yos, kixye chixjunil li maa'usilal li ke'xb'aanu eb' laj Israel. Jo'kan naq xk'ulub'eb' chixjunil a'in.

Ma nakaanaw ani laj Ezequiel? A'an jun reheb' li saaj al li kixk'am laj Nabucodonosor sa' li tenamit Babilonia naq toj maaji' neke'xsach li tenamit Jerusalen. Naq kik'ame'k laj Ezequiel, ke'k'ame'k ajwi' laj Daniel ut eb' li oxib' chi ramiiw.

Laj Ezequiel toj wank sa' li tenamit Babilonia naq li Jehob'a kixk'ut chiru rik'in sachb'ach'oolej li maa'usilal li yookeb' xb'aanunkil sa' li Rochoch li Yos aran Jerusalen. K'ajo' xyiib'al ru li kiril laj Ezequiel sa' li sachb'ach'oolej!

Li Jehob'a kixye re laj Ezequiel: ‹Chaawil eb' laj Israel yookeb' xtz'ajninkil sa' li Wochoch. Xe'xk'e reetalil eb' li k'anti' ut eb' li xul chiru li tz'ak. Ut yookeb' xloq'oninkileb' ru!› Laj Ezequiel kiril chixjunil li kiyehe'k re xb'aan li Yos ut kixtz'iib'a li yook chi k'ulmank.

Yookebʼ chi elk saʼ li tenamit Jerusalen

Li Jehob'a kixye re laj Ezequiel: ‹Ma nakaawil k'aru yookeb' xb'aanunkil sa' muqmu eb' li neke'k'amok b'e sa' Israel?› Laj Ezequiel kiril eb' li 70 chi winq li yookeb' xloq'oninkil eb' li pech'b'il yos. Ut yookeb' xyeeb'al: ‹Li Jehob'a maa'ani chik sa' li tenamit, jo'kan naq ink'a' nokooril›.

Li Jehob'a kixk'ut chiru laj Ezequiel naq chunchuukeb' wiib' oxib' li ixq sa' rokeb'aal li ochoch re loq'onink ut yookeb' xloq'oninkil li pech'b'il yos Tamuz. Sa' li xnim ruq'eb' li ixq wankeb' tana 25 chi winq li yookeb' chi xloq'oninkil li Saq'e.

Toja' naq li Jehob'a kixye: ‹Eb' laj Israel ink'a' neke'roxloq'i wu. Yookeb' xb'aanunkil li maa'usilal ut yookeb' ajwi' xb'aanunkil sa' li Wochoch. Jo'kan naq te'xyal xkawil injosq'il. Ut ink'a' twil xtoq'ob'aal ruheb' naq tinsacheb'›.

Ak oxib' chihab' xnumik li eetalil li kixk'ut li Jehob'a chiru laj Ezequiel, naq eb' laj Israel ke'xq'et rib' chiru laj Nabucodonosor. Jo'kan naq laj Nabucodonosor kichalk chi yalok sa' xb'eeneb' laj Israel. Naq kinume'k jun chihab' rik'in waqib' po, eb' laj Babilonia ke'xt'an li tz'ak ut ke'xk'at li tenamit Jerusalen. Naab'al ke'kamk ut wank ke'k'ame'k cho'q moos sa' li tenamit Babilonia.

K'a'ut naq li Jehob'a kixkanab' naq eb' laj Israel te'xk'ul li rahilal a'in? Eb' laj Israel ink'a' ke'rab'i li Jehob'a chi moko ke'xpaab' ta li xchaq'rab'. A'in naxk'ut chiqu naq junelik tqab'aanu li naxye qe li Yos.

Laj Nabucodonosor kixb'aanu naq jun ch'uut chi poyanam te'kanaaq sa' li tenamit Israel. Ut kixxaqab' laj Guedalias, jun laj Judiiy, re naq t-iloq reheb'. Ab'an wiib' oxib' reheb' laj Israel ke'xkamsi laj Guedalias. Naq ke'xb'aanu a'in eb' laj Israel ke'ok xxiw xb'aan naq naru te'kamsiiq xb'aaneb' laj Babilonia. Jo'kan naq ke'elelik ut ke'xk'am laj Jeremias chirixeb' sa' li tenamit Egipto.

Jo'kan naq chiru 70 chihab' maa'ani chik kiwank sa' li tenamit Israel. Li Jehob'a kixye naq tnume'q 70 chihab' re naq te'sutq'iiq chaq eb' laj Israel sa' li tenamit Jerusalen. K'aru yookeb' xk'ulb'al eb' laj Israel sa' li tenamit Babilonia?

2 Reyes 25:1-26; Jeremías 29:10; Ezequiel 1:1-3; 8:1-18.Ebʼ li patzʼom

 • K’aru ke’xk’ul eb’ laj Israel ut li tenamit Jerusalen?
 • Ani laj Ezequiel? K’aru kixk’ut li Jehob’a chiru laj Ezequiel?
 • K’aru kixye li Jehob’a naq te’xk’ul eb’ laj Israel xb’aan naq ink’a’ ke’roxloq’i ru?
 • K’aru kixb’aanu laj Nabucodonosor naq eb’ laj Israel ke’xq’et rib’ chiru?
 • K’a’ut naq li Jehob’a kixkanab’ naq eb’ laj Israel te’xk’ul li rahilal?
 • K’a’ut naq maa’ani chik kikanaak sa’ li tenamit Israel? Chiru jarub’ chihab’ kikanaak chi maak’a’ xsa’ li tenamit Israel?

Chaasume ajwiʼ ebʼ li patzʼom aʼin

 • Chaawil li naxye 2 Reyes 25:1-26.

  Ani laj Sedequias? K’aru kixk’ul laj Sedequias? Chanru kitz’aqlok ru li naxye li Santil Hu rik’in li kixk’ul laj Sedequias? (2 Rey. 25:5-7; Eze. 12:13-15.)

  Ani kixye li Jehob’a naq wank re, naq eb’ laj Israel ke’xbaanu li maa’usilal? (2 Rey. 25:9, 11, 12, 18, 19; 2 Cró. 36:14, 17.)

 • Chaawil li naxye Ezequiel 8:1-18.

  Chanru neke’xk’am reheb’ li b’alaq’il paab’al rik’ineb’ laj Israel li ke’xq’et xchaq’rab’ li Jehob’a ut ke’xloq’oni li Saq’e? (Eze. 8:16; Isa. 5:20, 21; Juan 3:19-21; 2 Tim. 4:3.)